Ersättliga är vi allihopa! (Jag med - och du med)
Likabehandling 8 Juli, 2016

Ersättliga är vi allihopa! (Jag med - och du med)

Av: Stina Jakobsson

”Men ingen annan gör ju mitt jobb, om inte jag gör det”. Hur många gånger har du hört en kollega säga något liknande? Ofta sägs sådant av personer som känt sig tvingade att jobba kvällar eller helger, efter att till exempel ha varit hemma med sjukt barn. Ska det verkligen behöva vara så? Och är vi verkligen så oersättliga som vi tror?

Denna vecka i Almedalen arrangerade Unionen ett seminarium på temat ”Föräldraskap – en karriärbroms för kvinnor?”. Den inbjudna panelen diskuterade bland annat konkreta exempel på hur arbetslivet kan vara utformat, för att det ska gå att kombinera med ett aktivt föräldraskap.

Ett ämne som kom upp i diskussionerna var ersättlighet. Birger Lycken, enhetschef på pr-byrån Westander, lyfte fram detta som en viktig faktor för att de anställda ska kunna kombinera arbets- och familjeliv. Hans mål är att alla anställda ska vara ersättliga. Därför jobbar de alltid tillsammans två och två med varje kunduppdrag.

På så sätt blir organisationen mindre sårbar för tillfällig frånvaro – verksamheten står aldrig och faller med en enda individ. Samtidigt minskar det förstås stressen hos de anställda, som kan känna sig trygga med att en tids VAB eller egen sjukdom inte får några besvärliga konsekvenser.

Många strävar efter att göra sig oersättliga på jobbet, det är förknippat med status och hög lön. Men frågan är hur hållbart det är i längden.

Eftersom det är helt oundvikligt att såväl små barn som vuxna ibland blir sjuka, kan det tyckas märkligt att vi många gånger misslyckas med att skapa organisationer som klarar av att hantera just detta!

Kanske kan pararbete – att två personer alltid delar på ansvaret för exempelvis en kund – vara ett konkret sätt att göra arbetslivet bättre och mer hållbart, inte minst för föräldrar.

Fler sätt att skapa ett mer föräldravänligt arbetsliv går att läsa om här. 

Comments are closed.