En mediebransch med många stora utmaningar
Ekonomisk Politik 21 September, 2016

En mediebransch med många stora utmaningar

En mediebransch med många stora utmaningar – Fredrik Ostrozanszky

Av: Fredrik Ostrozanszky

Regeringen lyfter fram en mediebransch med många stora utmaningar, därför är det lite snopet att Medieutredningens slutbetänkande kommer först den 31 oktober, där man ska presentera politiska verktyg för att lösa branschens utmaningar.

Det är dock positivt att man inte står helt utan politik. Regeringens mål är att stärka yttrandefriheten, mångfald och oberoende samt att motverka skadlig mediepåverkan. En viktig förutsättning för det öppna, demokratiska samhället är oberoende medier.

Regeringen konstaterar att tidningsföretagen förlorat en fjärdedel av sina intäkter de senaste 10 åren. Man tar även upp att tidningsföretagen har minskat sina utgifter, vilket är svårt att tolka som något annat än att allt färre kan jobba i branschen.

Regeringen tar äntligen steg för att avskaffa reklamskatten för periodiska publikationer

Regeringen tar äntligen steg för att avskaffa reklamskatten för periodiska publikationer, en fråga som bollats fram och tillbaka sedan 1990-talet och där det finns beslut från 2002. Man kommer att minska reklamskatten med motsvarande 20 miljoner 2017 och ytterligare 20 miljoner 2019. Med dessa förändringar räknar man med att färre än 10 företag kommer att behöva betala reklamskatt 2017 jämfört med över 20 företag 2015.

Utfallet för presstödet 2015 var 487 miljoner kronor vilket ligger under det anvisade stödet på 567 miljoner kronor. Det innebär också en minskning med 32 miljoner från 2014. Regeringen förklarar minskningen med minskade upplagor och att man trappat ner stödet till tidningar i storstadsregionerna.

Presstödet formas så att det stärker mindre aktörer med liten utgivning. Endagstidningar får en höjning av driftsstödet med 5 %, vilket beräknas kosta 8 miljoner kronor, något som ryms inom det nuvarande presstödet utan att det påverkar andra utgivningar. Man inför också en tydligare trappa för tidningar som ges ut en till två gånger i veckan.

Public service fyller en viktig roll för den lokala nyhetsbevakningen och allt fler använder sig av digitala kanaler för att komma åt deras utbud. Från årsskiftet höjs licensavgiften med 128 kronor. De registrerade avgifterna hos Radiotjänst i Kiruna AB minskade 2015 med 1,6 procent och man redovisade ett resultat på -179 000 000 kronor.

Finansieringen av public service är en svår fråga som kräver en långsiktig lösning, där den oberoende rollen värnas.

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen slog man fast att datorer och mobiltelefoner inte kan räknas som TV-mottagare i lagens mening. Detta är också en möjlig förklaring, som regeringen lyfter fram, till de minskade intäkterna till rundradiokontot. Finansieringen av public service är en svår fråga som kräver en långsiktig lösning, där den oberoende rollen värnas.

Comments are closed.