En bra arbetsmiljö kan bara skapas tillsammans
#Arbetsmiljöveckan 23 Oktober, 2019

En bra arbetsmiljö kan bara skapas tillsammans

En bra arbetsmiljö kan bara skapas tillsammans – Annica Hedbrant

Av: Annica Hedbrant

Bra arbetsmiljö vinner alla på. Det gäller både företag, anställda och samhället. Arbetsmiljöarbete omfattar arbetsgivarens ansvar för att förhindra ohälsa och olycksfall och arbetsmiljöombudets roll att bevaka det ansvaret, men också ett livsviktigt, gemensamt förbättringsarbete på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbete handlar om att skapa arbetsplatser där vi mår bra på och av våra jobb, om attraktiva arbetsplatser dit medarbetare söker sig och stannar kvar med sin kompetens. Det handlar om konkurrenskraftiga och hållbara arbetsplatser.

“Arbetsmiljö är och ska därför alltid vara ett partsgemensamt intresse”

Unionens över 7000 arbetsmiljöombud arbetar dagligen för att tillsammans med arbetsgivare och kollegor förbättra sina arbetsplatser. Arbetsmiljöarbete handlar om samverkan, att kombinera perspektiv för att hitta de bästa lösningarna. Arbetsmiljö är och ska därför alltid vara ett partsgemensamt intresse.

Arbetsmiljöarbete måste vara proaktivt. När någon blivit sjuk eller skadad på eller av sitt arbete, när medarbetare flyttar sin kompetens någon annanstans för att arbetsmiljön brister, då har konsekvenser redan uppstått. Med det proaktiva arbetsmiljöarbetet uppnår vi inte bara sunda och säkra arbetsplatser, utan riktigt bra arbetsplatser.

Unionens regionala arbetsmiljöombud, som vi förkortar RAMO, besöker företag i syfte att aktivera just ett sådant arbetsmiljöarbete. De regionala arbetsmiljöombuden utbildar både arbetsgivare och medarbetare i syfte att uppnå detta. RAMO jobbar för att utse lokala arbetsmiljöombud, som med stöd och utbildning från sitt fackförbund blir trygga och kunniga samarbetspartners till arbetsgivaren.

Ibland behövs åtgärder för att samverkan ska fungera, för att ingen ska bli sjuk eller skadad och för att arbetsmiljön ska bli bra. Ibland behövs sådana åtgärder för att någon därefter ska kunna och vilja axla uppdraget som lokalt arbetsmiljöombud. Även i fall där ett lokalt eller regionalt skyddsombud behöver ställa krav på åtgärder från arbetsgivaren är syftet att uppnå en bra arbetsmiljö och ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan. Arbetsmiljöombuden kan vara starka och trygga även i sådana lägen eftersom de har sin fackliga koppling.

Arbetsmiljö handlar inte om att göra politiska poänger, det handlar om ett gemensamt och oerhört viktigt arbete för ett bra och hållbart arbetsliv. Att arbetsmiljöarbetet fungerar bäst med arbetsmiljöombud som utsetts och stöttas av facket är forskning tydlig med, att modellen med de regionala arbetsmiljöombuden är kostnadseffektiv för företagen är klart. Företag behöver arbetsplatsanpassat och proaktivt arbetsmiljöarbete i samverkan för att vara hållbara, sin del av det arbetet levererar de fackliga arbetsmiljöombuden bäst och utan konsultarvoden.

“Unionens arbetsmiljöombud blir inte färre utan fler”

Unionens arbetsmiljöombud blir inte färre utan fler. Unionen vill samverka med arbetsgivare såväl lokalt som i partsgemensamma forum som Prevent för att utveckla sunda, säkra, hållbara och bra arbetsplatser. Våra lokala och regionala arbetsmiljöombud är dagligen tillgångar för och samarbetspartners till både arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsplatser där tillsammans inte finns vinner ingen på. Samverkan mellan arbetsgivare och fackliga arbetsmiljöombud är livsviktigt.