Därför är Global Deal en big deal
Arbetsmarknad 21 September, 2016

Därför är Global Deal en big deal

Av: Martin Linder

Global Deal handlar om att samla regeringar, företag och fackliga organisationer i världen för att skapa  ”ett anständigt arbetsliv och en inkluderande tillväxt”. Det handlar om att det i många länder inte finns någon röst för de anställda, ingen eller en väldigt svag social dialog. Unionen välkomnar och ställer sig därför bakom statsministerns och regeringens initiativ Global Deal.

Sverige tillsammans med andra aktörer har stora möjligheter att göra skillnad i en värld där den sociala dialogen på arbetsmarknaden ofta är mycket svag eller obefintlig.

Tanken bakom Global Deal är att globaliseringens fördelar och vinster ska komma fler till del, och att gemensamt hantera utmaningarna på den globala arbetsmarknaden.

Globaliseringens fördelar och vinster ska komma fler till del

Unionen ser i likhet med regeringen att Sverige och svenska företag, tillsammans med parterna, kan spela en avgörande roll i arbetet för ett hållbart företagande med en tydlig ömsesidighet mellan arbetsgivare och anställd, respekt och socialt ansvarstagande.

Därför ställer sig Unionens 620 000 medlemmar bakom Global Deal och dess grundläggande deklaration om social dialog, mänskliga rättigheter i arbetslivet och ansvarstagande. Unionens andre vice ordförande Marina Åman har i dagarna deltagit i de möten och sammanträden som skett kopplat till lanseringen av Global Deal i New York.

Vi vill dra vårt strå till stacken för att Global Deal ska bli verklighet. Nu uppmanar vi våra svenska multinationella företag och arbetsgivarorganisationer att i likhet med stora företag som H&M och Scania ställa sig bakom Global Deal.

Redan idag arbetar vi tillsammans med flera stora exportföretag i syfte att verka för att företagen lever upp till sina åtaganden vad gäller goda arbetsvillkor och rätten att organisera sig.

Samförstånd har starkt bidragit till svenska globala företags framgång

Samförstånd har starkt bidragit till svenska globala företags framgång och utveckling.

Global Deal är en big deal, som blir större ju fler vi blir som skriver under

Unionen har och tar ett stort ansvar i arbetet med hållbart företagande. Både för våra egna medlemmars skull och för många andra arbetstagare över världen.

Unionen har och tar ett stort ansvar i arbetet med hållbart företagande

Vi är Sveriges största fackförbund inom privat sektor och världens största fackförbund för tjänstemän med en stor andel av medlemmarna inom multinationella företag, med representation i bolagsstyrelser och europeiska- och globala företagsråd.

Det handlar om att ställa sig bakom mänskliga rättigheter i arbetslivet

Unionen är medlem i fem globala federationer av fackförbund inom tjänstesektor, industri, transport, byggindustri och handel. Detta ger oss stora möjligheter att påverka utvecklingen åt ett postivt håll.

Det handlar om att ställa sig bakom grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet. Saker som många av oss tar för givna men som helt saknas eller hotas i väldigt många länder.

Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Comments are closed.