Farmaci & Hälsa 9 Mars, 2017

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten.

En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som ska få ge råd om receptfria läkemedel ska vara yrkestiteln apotekstekniker, något som Unionen välkomnar.

Unionen välkomnar att utredningen vill lyfta kompetensen på apotek men mer behövs

Utredningen lyfter dock inte att apotekstekniker har väldigt olika nivåer på utbildningar idag. En apotekstekniker kan ha fått allt från några veckors utbildning till 1,5 år vid yrkeshögskola. Frågan vi ställer oss är hur Åsa Kullgren tänkt försäkra sig om kvalitén på teknikernas utbildningsnivå?

Detta också med tanke på att hon under presskonferensen betonar att ”en apotekstekniker har 1,5 års utbildning” trots att hon känner till att det inte finns något krav på vem som har behörighet att kallas för apotekstekniker idag. Det här är en viktig brist i utredningen som vi gärna ser en lösning på.

Varför ska endast farmaceuter hantera receptexpedieringen?

Det ska självfallet vara en farmaceut som bär ansvaret för rådgivning och farmaceutisk kontroll av receptbelagda läkemedel samt se till att receptexpedieringen har gått rätt till. Men det finns flera moment i en expediering och idag finns receptbehöriga apotekstekniker som är behjälpliga i recepthanteringen. Att ta emot ett recept, plocka fram rätt läkemedel och ta betalt är områden som en apotekstekniker med särskild receptbehörighet är fullt kapabel till att hantera utan det finns risker för patientsäkerheten. Dessa apotekstekniker har tillskansat sig särskild behörighet för att just kunna vara behjälpliga vid receptexpediering och det finns ingen anledning att inte erkänna deras kompetens.

Varför skapa en så tydlig skiljelinje mellan farmaceuter och apotekstekniker med receptbehörighet?

I synnerhet med tanke på dagens pressade arbetsmiljö på apoteken. Alla resurser behöver bidra med det de kan för att det ska vara en så bra arbetsmiljö för de som arbetar på apoteken som möjligt. Att vara fler som hanterar en receptexpediering kan snarare stärka patientsäkerheten eftersom tid frigörs och det möjliggör att farmaceuten kan ägna sig mer åt farmaceutisk rådgivning.

Efter att ha läst utredningen är det tydligt. Det är nödvändigt att se över kvalitetssäkringen av apoteksteknikeryrket.

Vi på Unionen vill se att apotekstekniker blir en skyddad yrkestitel och utredningens resultat visar nu på att behovet av legitimering dessutom behöver påskyndas för att tillmötesgå utredningens förslag.

Comments are closed.