Att åtgärda innan det slutar fungera
Arbetsmiljö 18 Mars, 2019

Att åtgärda innan det slutar fungera

Att åtgärda innan det slutar fungera – Annica Hedbrant

Av: Annica Hedbrant

Processarbete med ständiga förbättringar i verksamheter är vanligt idag. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär just ständiga förbättringar, för människorna, arbetsförhållandena och organisationerna. Ändå saknas detta på många arbetsplatser.

I en tid när sjukskrivningar på grund av stress och utmattning är många, visar Unionens årliga arbetsmiljöbarometer att arbetsgivare verkligen behöver sätta sitt arbetsmiljöarbete på dagordningen. ”Vi tar det när det lugnat ned sig” går inte att tänka, för ett systematiskt arbetsmiljöarbete måste finnas här och nu, särskilt när det sällan lugnar sig.

Att jobba systematiskt med arbetsmiljön innebär att undersöka vilka risker som finns, bedöma dem – vilka åtgärder kan vi göra idag och vilka måste vi tidssätta? Att genomföra åtgärder och följa upp dem. Löpande, som ett bärande kugghjul i organisationen. Processen och arbetssättet borde vara välbekant för många ledare och chefer, men när kunskaper saknas om vad arbetsmiljö innebär, då blir processen tom och kugghjulet stannar.

Ohälsosam arbetsbelastning, ohälsosam arbetstidsförläggning, bristande återhämtning och kränkande särbehandling är exempel på samtida arbetsmiljörisker. Sådana måste fångas upp och hanteras innan de blir konsekvenser som sjukdom och kompetensförlust. Åtgärder kan handla om allt från att tydliggöra krav, förväntningar eller roller till att öka bemanningen, helt beroende på vilka faktorer riskerna skapas av. Man måste se individen som den del av ett sammanhang och en organisation den är, titta på förhållandena runtomkring och skapa bra förutsättningar för människor att skapa ständiga förbättringar.

Att konkretisera det som skapar stress är att hitta arbetsmiljörisker. När Unionens arbetsmiljöombud gör just det utifrån sina många och olika arbetsplatser kommer hög arbetsbelastning högst upp, följt av otydlighet i ansvar, mandat och befogenheter, bristande ledarskap och omorganisationer. Det vittnar om att ett processarbete där man åtgärdar innan något slutar fungera och tillsammans skapar utveckling verkligen behövs på våra arbetsplatser.

När tiden oftast känns knapp, hjulen rullar snabbt och förändringar blir vardag, då är ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete konstanten som skapar hållbarhet.

Comments are closed.