Arbetsmarknad 11 Oktober, 2016

Anställda i civilsamhället - en yrkesgrupp som behöver synliggöras mer

Anställda i civilsamhället - en yrkesgrupp som behöver synliggöras mer – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Unionen släppte nyligen den första rapporten som kartlägger hur anställda i civilsamhället* har det på sina arbetsplatser. Intresset för rapporten har varit stor och alla tryckta exemplar gick åt samma dag som rapporten släpptes.

Det som många är intresserade är huruvida civilsamhällets särart påverkar anställningarna inom sektorn. Rapporten har ett flertal frågor som ramar in just särarten för arbeten inom den här sektorn.

Undersökningen visar att 25 procent arbetar deltid vilket är högre än för andra medlemmar i Unionen

Undersökningen visar att 25 procent arbetar deltid vilket är högre än för andra medlemmar i Unionen där endast 8 procent arbetar deltid. Den höga deltidssiffran kan ha flera orsaker. En anledning kan vara att många organisationer finansierar sin verksamhet med hjälp av offentliga medel. Det är inte helt ovanligt att organisationer inte lyckas få gehör för sina argument om varför en heltidsanställning behövs.

Två andra frågor som fångar upp sektorns särart är frågan om de anställdas engagemang i sina arbetsplatser. Var tredje (35%) svarar att de brukar hjälpa till ideellt med att anordna aktiviteter för organisationer som de arbetar för. Nästan 60 procent svarar att de var antingen medlemmar i organisationen innan de började jobba där eller så blev de medlemmar efter att de fick anställning. Var femte svarar dessutom att de har utöver sin anställning också har ett förtroendeuppdrag för den organisation som är anställda i.

Det ideella engagemanget påverkar balansen mellan fritid och arbete där var fjärde svarar att de inte upplever balans. Det är något fler personer under 40 år som har svårt med balansen mellan arbete och fritid. Detta kan hänga ihop med att 4 av 10 förväntas utföra arbete under kvällar och helger flera gånger i månaden. Ju mindre arbetsplats desto mer vanligt med förväntningar om arbete på kvällar och helger. Sätter man ihop dessa resultat med att 90 procent av arbetsplatserna är mindre arbetsplatser med 1-4 anställda kan man snabbt förstå att arbetsmiljö och arbetstid är två huvudfrågor för den här sektorn.

Fler än var tredje svarar att deras arbetsgivare är en förtroendevald

Till skillnad från övriga arbetsplatser inom privat sektor förekommer här arbetsgivare som sällan befinner sig på sina anställdas arbetsplatser. Fler än var tredje svarar att deras arbetsgivare är en förtroendevald. Utan närvarande arbetsgivare blir det svårt att fånga upp dagliga frågor om fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt att ge stöd till de anställda när problem uppstår i arbetsvardagen.

Mer behöver kartläggas och åtgärdas för gruppen anställda i civilsamhället

Civilsamhället är ett intressant studieobjekt särskilt ur de anställdas perspektiv. Trots vår omfattande studie finns det mycket mer som behöver kartläggas och åtgärdas för gruppen anställda i civilsamhället. Vi hoppas att Unionens rapport väcker ett intresse och att fler får upp ögonen för den här speciella gruppen av tjänstepersoner inom privat sektor.

rapporten finns både förslag på åtgärder för att civilsamhället ska bli en mer attraktiv arbetsplats men även konkreta tips till arbetsgivare.

Här kan du se panelsamtalet som hölls i samband med rapportsläppet.

*Civilsamhället är en bredare benämning på icke-vinstdrivande organisationer där även exempelvis ideella organisationer, trossamfund, stiftelser och nätverk ingår.

Comments are closed.