Jämlikhet i nationens intresse

Gårdagens Industridag med titeln ”I nationens intresse” förlöpte med korttidsarbete och forskning som de stora frågorna. Anders Borg tog tillfället i akt att berömma det gedigna utredningsarbetet från parterna om korttidsarbete och hur viktig den svenska modellen är. Han poängterade att parterna har ansvar för lönebildningen och att det är bra så länge lönehöjningarna är ”riktigt, riktigt rimliga”. Anders Borg pratade om den höga sociala rörligheten i Sverige och framhävde den låga ojämlikheten som är lägst i hela EU. Men är Sverige så jämlikt?

I EU är idag fler än 8 procent av arbetskraften fattiga. Det sker nu en ökning även i Sverige. För första gången på över tio år ser man en tydlig ökning av antalet fattiga även här. De ekonomiskt svaga står och stampar medan andra blivit mycket rikare. I en rapport som kom i slutet av förra året från EU går det att läsa att ojämlikheten ökar som mest i de annars så jämlika skandinaviska länderna. Inkomstskillnaderna har fördubblats under de senaste två decennierna, och har varit särskilt signifikanta i Nordiska länderna – däribland i Sverige. EU:s förslag till lösning är en bättre fördelning av välfärdsutgifterna och progressiva skatter. Det kommer att minska skillnaderna menar EU. Detta kanske kan vara något för att som Anders Borg uttalade det hela ”minska det sociala beroendet av transfereringssystem och landets väl fungerande sociala trygghetssystem”. Vi vill bara upplysa Anders Borg om detta faktum och att det finns att göra både för industrin i sin helhet likväl som på välfärdsområdet för att Sverige ska stå sig starkt och inte glida isär. Det borde också vara i nationens intresse.

VF; Europaportalen;

Kommentera