Alla har ett ansvar. Så också du.

Unionen

Individen har ett stort eget ansvar för sin kompetensutveckling. Det hjälper att ha en positiv attityd och hela tiden följa hur det egna yrket utvecklas. När efterfrågan på yrkeskompetens förändras på arbetsmarknaden bör var och en tänka över vad det kan få för konsekvenser för en själv.

Till våra 101 idéer här.

Kommentera