Taggad kompetensutveckling


juni 2016

5 frågor till Jacob Dexe inför Almedalsveckan

Jacob Dexe, forskare, SICS Swedish ICT som medverkar i Unionens seminarium Jobbets IT: en tillgång eller ett integritetsproblem med bister eftersmak? För mig är integritet i arbetslivet tudelat Vad är integritet i arbetslivet för dig? För mig är integritet i arbetslivet tudelat. Dels har vi integritet i relation med arbetsgivaren och vilka krav som ställs där …

Läs mer

5 frågor till Jens Spendrup inför Almedalsveckan

Jens Spendrup, tidigare ordförande i Svenskt Näringsliv, medverkar på Unionens ekonomiska seminarium under Almedalsveckan (Måndag 4/7 kl 10). Inför varje seminarium ställer vi några frågor till paneldeltagarna. Jens Spendrup är först ut. Hur ser du på resultatet av avtalsrörelsen 2016? Avtalsrörelsen förlöpte förhållandevis smidigt. Men jag oroar mig för att lönehöjningarna kan visa sig bli …

Läs mer

SCB-siffrorna säger samarbete – den pågående valrörelsen dikterar motsatsen

Fredagens energiöverenskommelse visar att det går att hitta kompromisser i svensk politik, men dagens sammandrabbning i riksdagen kommer att visa upp skillnaderna mellan de politiska blocken. I partiledardebatten är det nämligen val enligt den logiken som moderna partier oftast agerar efter, och då är det – åtminstone retoriskt – väldigt långt till nästa politiska avtal. SCB släppte för …

Läs mer

Viktig energiöverenskommelse

En stabil och långsiktigt trygg energiförsörjning är ett av de ramvillkor som behövs för att säkerställa konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet. Ett viktigt steg i den riktningen togs i och med fredagens energipolitiska överenskommelse. Uppgörelsen innehåller flera positiva delar. Den breda och långa överenskommelsen skapar en handlingsfrihet och ett handlingsutrymme inför framtiden och inför energikommissionens …

Läs mer

Trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser – förutsättning för basindustrin

En trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för stora delar av basindustrin. Detta har också historiskt sett varit en konkurrensfördel för industrin i Sverige, där också basindustrin i många fall själv var ägare/delägare i kraftproduktionen. Den totala elproduktionen i Sverige 2014 uppgick till 150 TWh. Vattenkraften stod för 63 TWh, vilket är 42 …

Läs mer


maj 2016

Jobbflytt – en högaktuell fråga för många av Unionens medlemmar

Dagens Industri skrev nyligen i en artikel att industrin allt oftare väljer att ta hem produktion till Sverige. Experter kan skönja en trend där företagen omprövar sina flyttbeslut eftersom besparingarna var överskattades. Att många flyttbeslut är ogenomtänkta vittnar också Unionens klubbföreträdare om. I en undersökning vi genomförde i höstas fick vi flera exempel på problem vid …

Läs mer