Taggad kompetensutveckling


maj 2016

Föräldraskap – en karriärbroms för kvinnor?

Seminarium tisdagen den 5 juli kl. 10.00-11.00, Hästgatan 10, Visby Föräldraskap – en karriärbroms för kvinnor? På seminariet presenteras resultat och slutsatser kopplade till karriär- och löneutveckling ur Unionens rapport ”Föräldravänligt arbetsliv 2016”. Därefter förs en diskussion om orsakerna till att föräldraskapet blir en karriärbroms för kvinnor i större utsträckning än för män. Vad behöver …

Läs mer

Är arbetsmiljöarbetet nyckeln till en lyckad omorganisation?

Seminarium måndagen den 4 juli kl. 13.00-14.00, Hästgatan 10, Visby Är arbetsmiljöarbetet nyckeln till en lyckad omorganisation? Digitaliseringen innebär att näringslivet står inför en omfattande strukturomvandling och alltfler företag kommer att behöva omorganisera för att anpassa sin verksamhet till en alltmer digital sådan. Men allt oftare väcks frågan om nyttan av omorganisationerna som genomförs. En …

Läs mer

Unionens ekonomiska seminarium: Tillväxt och konkurrenskraft – Hur ser läget ut efter avtal 2016 och inför avtal 2017?

Seminarium måndagen den 4 juli kl. 10.00-11.00, Hästgatan 10, Visby Unionens ekonomiska seminarium: Tillväxt och konkurrenskraft – Hur ser läget ut efter avtal 2016 och inför avtal 2017? Den svenska ekonomin växer i snabb takt, samtidigt som frågetecknen om den internationella konjunkturen blivit fler och tillväxtprognoserna gradvis reviderats ned. Vi ser också en mycket snabb …

Läs mer

Goda exempel god väg att gå för förbättrade IT-system

Det är dags att förbättra tjänstemäns IT-miljö! Ett effektivt verktyg för att göra detta är att lyfta fram och lära av goda exempel där utvecklingen av IT-miljön har varit lyckad. För att lyckas förbättra så måste ansvariga utvecklare lyssna på de som använder systemen. I Unionens undersökning av tjänstemäns IT-miljö 2015 ombads de svarande att med egna ord beskriva …

Läs mer

Tjänstemäns IT-miljö har inte förbättrats, men verktyg finns

Tjänstemäns IT-miljö är fortsatt dålig 2015. Det är inte rimligt att människor år efter år måste jobba i system som skapar en dålig arbetsmiljö, och som drabbar företagets effektivitet och ekonomi på ett negativt sätt. Liksom tidigare år genomförde Unionen en undersökning av tjänstemännens IT-miljö år 2015. Eftersom alla berörda är förlorare när IT inte fungerar …

Läs mer

Hälsoväxling – bra drivkraft för arbetsgivare eller risk för ökad selektion?

I april presenterade regeringen ett förslag om att arbetsgivare ska finansiera delar av sjukpenningkostnaderna för sina anställda. Förslaget, som kallas för hälsoväxling, har redan vållat mycket debatt. I stora drag går förslaget ut på följande: Arbetsgivare betalar 25% av sjukpenningen för sjukskrivna anställda, från och med dag 91 i ett sjukfall Arbetsgivaravgiften sänks i gengäld med …

Läs mer