Taggad kompetensutveckling


juli 2016

Du har rätt att vara dig själv på jobbet!

Arbetsgivares möjlighet att begränsa dina könsuttryck på jobbet är få och mycket begränsade. Det visar en rättsutredning som Unionen genomfört och som presenteras på seminariet Vem bestämmer vilka kläder du bära på jobbet idag. Unionen anser att individens rätt att definiera sig själv – eller låta bli att definiera sig själv – i könshänseende måste …

Läs mer

Uppsnappat i Almedalen: om digitalisering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning

IT och digitalisering heta frågor på årets Almedalsvecka Digitalisering låg i fokus under årets Almedalsvecka. Nästan fyra hundra seminarier berör detta ur olika perspektiv. Det är bra, för det här är viktiga frågor för tjänstemän. Det påverkar i princip hela deras vardagsliv på jobbet; alltifrån arbetsmiljö till rutiner och arbetssätt. Trots att det finns en osäkerhet kring digitaliseringens …

Läs mer

Integritet i arbetslivet: ett komplext perspektiv som måste regleras

Rätten till okränkbar integritet är inte ny. Den har funnits på den samhälleliga agendan i mer än ett halvt sekel. Ändå är integritetsfrågan allt annat än löst. Snarare blir det mer och mer komplext, i synnerhet i arbetslivet där anställdas rätt till integritet ibland hamnar i ett motsatsförhållande till arbetsgivares rättigheter och skyldigheter. I takt med den snabba tekniska utvecklingen …

Läs mer

Ersättliga är vi allihopa! (Jag med – och du med)

”Men ingen annan gör ju mitt jobb, om inte jag gör det”. Hur många gånger har du hört en kollega säga något liknande? Ofta sägs sådant av personer som känt sig tvingade att jobba kvällar eller helger, efter att till exempel ha varit hemma med sjukt barn. Ska det verkligen behöva vara så? Och är …

Läs mer

Ett steg för att stärka svensk industri

Industrins betydelse och konkurrenskraft är som vanligt ett ofta förekommande tema för de seminarier som arrangeras av industrins intressenter i Almedalen. Digitaliseringens möjligheter löper som en röd tråd i alla diskussioner. Sedan förra året finns nu också en  framtagen strategi och handlingsplan för ”smart industri” av regeringen. På plats i Almedalen är statssekreterare Eva Lindström från …

Läs mer

The dawn of the platform based labour market

Digital platforms can be seen as tools that help us do more and better things on the Internet. Whether it be search engines, social media platforms or media streaming services, most of us use various platforms more and more. In recent years, the taxi and accommodations  industries have seen the rapid rise of a new …

Läs mer