Taggad kompetensutveckling


november 2015

Unionen är stolt samarbetspartner till projektet Farmaceutkompis!

Farmacevter utan Gränser (FuG) har nyligen startat integrationsprojektet Farmaceutkompis. Tanken är att nyanlända farmaceuter ska få välbehövliga kontakter med andra etablerade farmaceuter i Sverige. Nyanlända akademiker inom denna likväl som andra branscher har idag svårt att etablera sig, både socialt och på arbetsmarknaden. Dessutom kommer många receptarier och apotekare att gå i pension inom en snar …

Läs mer

Dags att åter börja tro på inflationsmålet?

I förra veckan släpptes nya inflationssiffror från SCB. Inflationstakten mätt som KPI fortsätter att hålla sig runt nollstrecket, inflationen i oktober var 0,1 procent. Inflationen påverkas dock fortfarande av Riksbankens räntesänkningar under året och måttet KPIF, där effekterna av räntesänkningarna räknas bort, fortsätter sin uppåtgående trend och var i oktober 1,1 procent. Räknar man också …

Läs mer

Unionens klubbar och medlemmar i Ärendeindikatorn: fortsatt god tillväxt i svensk ekonomi

Tillväxten i den svenska ekonomin har varit fortsatt god och legat runt 3 procent under det tredje och inledningen av det fjärde kvartalet. Det visar Unionens så kallade Ärendeindikator, en unik dataanalys vad gäller utvecklingen av konjunkturen baserat på förbundets löpande kontakter med medlemmar och klubbar. Unionen har genom sina cirka 3 000 klubbar och …

Läs mer

Om snabbspår och vikten av att ta vara på nyanländas kompetenser

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden – en av de viktigaste frågorna på den politiska agendan Frågan om migration och nyanländas etablering på arbetsmarknaden har i samband med att allt fler personer befinner sig på flykt och söker upphållstillstånd i EU-länderna seglat upp som en av de absolut viktigaste frågorna på den politiska agendan, inte bara i …

Läs mer

Svenskt Näringsliv – vi behöver arbeta tillsammans för ett jämställt arbetsliv

I ett blogginlägg från Svenskt Näringsliv kommenteras vår undersökning om mammapuckeln som visar hur ojämnt deltidsarbetet är fördelat mellan kvinnor och män. Unionens undersökning visar tydligt hur föräldraskap påverkar kvinnor och män olika och leder till ojämställdhet. Det är glädjande att arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv tar del av vår beskrivning av de utmaningar som finns för …

Läs mer

Kompetensutmaningen kommer inte DÖ

Säsong för budgetnyheter är avslutad. I vanlig ordning var regeringen först ut med sina förslag efter sommaren. Bit för bit presenterades det under augusti och september månad noggrant utvalda delar av budgetpropositionen för 2016. Punkten sattes med den officiella överlämningen till riksdagen måndagen den 21 september. Vi från Unionen har varit med hela vägen, och kommenterat …

Läs mer