Taggad kompetensutveckling


mars 2016

Om flyktingsituationen från UNI Europas kongress

Under sista dagen på UNI Europas kongress i Rom med temat Förändra Europa tillsammans diskuterades flyktingsituationen i Europa. Unionens 1:e vice ordförande Peter Hellberg höll ett anförande på temat. Det handlade om mänskliga rättigheter, om vikten att Europa löser situationen tillsammans och att vi behöver se migranter som en resurs, inte bara en kostnad. Förra …

Läs mer

Äntligen ska tjänstemännens arbetsmiljö tas på allvar

Arbetsmiljöverkets generaldirektör skriver idag på DN Debatt om de nya regler som börjar om organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla den 31 mars i år. Tjänstemännens psykiska arbetsmiljö är idag långt från tillfredsställande; många vittnar om en alldeles för hög arbetsbelastning med arbetsdagar som sträcks ut över allt fler av dygnets timmar. I flera undersökningar har Unionen …

Läs mer

Urstark BNP-avslutning…

Precis som Unionens ärendeindikator prognosticerade blev  BNP-tillväxten under det sista kvartalet 2015 stark, t.o.m. riktig stark. Jämfört med det tredje kvartalet steg BNP med 1,3 procent, och jämfört med fjärde kvartalet 2014 med 4,5 procent (kalenderkorrigerat). Utan denna kalenderkorrigering var uppgången 5 procent, den högsta sedan början av 2011. Totalt för året blev därmed tillväxten …

Läs mer


februari 2016

Föräldraskap får inte bli en karriärbroms för kvinnor

En majoritet av tjänstemännen i privat sektor med barn i åldersspannet 0-11 år upplever att arbetslivet är föräldravänligt. Föräldraskap får dock delvis olika konsekvenser för kvinnors och mäns karriär- och löneutveckling och många upplever stress när de är hemma med sjukt barn. Ett jämställt arbetsliv förutsätter att alla oavsett kön har lika rättigheter och möjligheter. …

Läs mer

Avfärda inte arbetsmiljöns betydelse för sjukskrivningarna

Förra veckan släpptes Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet. Forskarna bakom rapporten vill synliggöra att ökande sjukskrivningar inte beror på ökad ohälsa i befolkningen. Men de drar alltför snabba slutsatser om arbetsmiljön. Och var är genusanalysen? Mycket av det som sägs i rapporten är väl känt sedan tidigare. Bland annat beskrivs det faktum …

Läs mer

Effekter av kompetensutveckling

Kunskapens kärna är att äga den och använda den (Konfucius, 555 f.Kr.-479 f.Kr.)Det har gått två och ett halvt millenium sedan Konfucius uttryckte sig om kunskapens kärna, men ändå är citatet högaktuellt för det svenska arbetslivet idag. Trots att det råder en näst intill total enighet om att kompetensutveckling är viktigt, så går det trögt i …

Läs mer