Taggad kompetensutveckling


oktober 2015

Må bra på och av arbetet – Unionens nya arbetsmiljöpolitiska plattform

Idag fattade Unionens kongress beslut om att anta en ny arbetsmiljöpolitisk plattform som ska ligga till grund för Unionens politik på området framöver. Bakom beslutet ligger mycket engagemang och många som varit med och tyckt till i de två remissomgångar som legat till grund för det slutgiltiga förslaget som nu klubbades. Plattformen behandlar Unionens syn …

Läs mer

Många vittnar om ett pressat arbetsliv

Var tredje tjänsteman upplever att deras arbetstid inte räcker för att utföra sina arbetsuppgifter och ungefär lika många behöver jobba helger eller annan ledighet för att hinna med sitt jobb. Var femte tjänsteman upplever att tankar på arbetet har en negativ påverkan på deras sömn, en siffra som stiger med mängden övertid. Högt tempo är …

Läs mer

Effektivt med mer samarbete mellan sjukvården och apoteken

Flera medier har på senaste tid rapporterat om att apoteken utvecklas alltmer till sjukmottagningar. Utvecklingen är högst välkommen! Apotekens personal har enorm kunskap. Farmaceuter, det vill säga; apotekare och receptarier, har tillräcklig kompetens för att förse patienter/kunder med råd och stöd vid lindriga besvär och apotekstekniker har fullgod kunskap om egenvård. Att hjälpa kunder och …

Läs mer

Företagshälsovård en nyckelfaktor för en god arbetsmiljö

På arbetsplatser där det finns tillgång till en företagshälsovård är både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön bättre än på arbetsplatser som saknar tillgång till företagshälsovård. Denna positiva effekt av företagshälsovården blir än större om företagshälsovården också används som en resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Det visar Unionen i rapporten Företagshälsovården – hur …

Läs mer


september 2015

Mer utbildning och bättre validering för yrkesverksamma

Torsdagen den 24/9 genomförde TCO ett seminarium där man diskuterade resultaten i en undersökning om utbildningsutbud för yrkesverksamma. Resultaten var tämligen slående, och visade en utveckling där behovet ökar samtidigt som utbildningar som är tillgängliga för yrkesverksamma minskar. I undersökningen ger TCO ett antal konstruktiva förslag på hur den här negativa trenden kan vändas. Det handlar …

Läs mer

Tjänstepensionen behöver fortsatt utvecklas

Igår söndagen den 27 september var det tjänstepensionens dag. Idag omfattas runt 90 procent på arbetsmarknaden av tjänstepension. Tjänstepensionen är en av de viktigaste förmånerna i kollektivavtalen, och är helt avgörande för den framtida pensionen Tjänstepensionen kommer alltså att bli allt viktigare och kan komma att uppgå till i storleksordning 30 procent av den samlade pensionen. Unionen jobbar därför …

Läs mer