Taggad kompetensutveckling


september 2016

Pensionsålder långt ifrån allt som avgör om arbetslivet kan förlängas

Göran Hägglund och Göran Johnsson har under det senaste halvåret träffat arbetsmarknadens parter i sitt arbete med att ta fram ett förslag på hur arbetslivet kan förlängas. De har gjort det på uppdrag av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Nu presenterar de sitt förslag, och frågan som har hamnat i fokus är den om pensionsålder. Vi anser att det behövs fler åtgärder …

Läs mer

Mer pension för pengarna med kollektivavtalad tjänstepension

Dagens Industri har under den senaste veckan skrivit om problemen med ”pensionssvinnet”, där höga avgifter riskerar att försämra pensionen. Betydelsen av kollektivavtal för den enskilde är för pensionen väldigt stor. Tjänstepensionen som är en av de viktigaste förmånerna i kollektivavtalen, är idag helt avgörande för den framtida pensionen för de allra flesta. Skillnaden på ett arbetsliv …

Läs mer

Det främjar kompetensutveckling, som tjänstemän ser det

Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling under arbetslivets gång behöver förbättras. Många gånger fungerar det inte i praktiken. För att förbättra är det viktigt att tjänstemännen kommer till tals, och får möjlighet att beskriva vad som bäst främjar deras kompetensutveckling. I en undersökning ställde Unionen följande fråga till tjänstemän i privat sektor: ”Om du fick önska fritt, …

Läs mer

Kompetensutveckling betydelsefullt även för högutbildade

Unionen gratulerar alla medlemmar med examen från universitet eller högskola till era resultat. Men även för högutbildade är behovet stort av att underhålla sin utbildning och kompetens under hela arbetslivet. Bland medlemmar i Unionen finns en mängd olika inriktningar, i olika branscher och med olika bakgrunder. Det finns dock en sak som är gemensam för alla, och …

Läs mer

Välkomna förbättringar av a-kassan – men fler behövs

Inför regeringens höstbudget som lämnas till riksdagen på tisdag nästa vecka har några förändringar aviserats i förväg. Bland annat kommer några förändringar kring a-kassan. Det är flera olika förändringar, som påverkar olika personer och delar av systemet. I stort föreslår regeringen följande: Rätt till fler ersatta dagar för deltidsarbetslösa Bättre möjlighet till a-kassa för förtroendevalda …

Läs mer

Kompetensutveckling- en källa till framgång, trygghet och glädje i arbetslivet

Kompetensutveckling! Dagligen diskuteras detta, ur en mängd olika perspektiv och i en mängd sammanhang. Kompetensutvecklingens stora betydelse är framträdande i det svenska arbetslivet, och i samhället generellt. Det är positivt att vikten av livslång kompetensutveckling uppmärksammas i hög grad, men kanske finns  det också en risk att kompetensutveckling mer eller mindre uppfattas som ett ”inneord”, en trend. Trender associeras med …

Läs mer