Taggad kompetensutveckling


januari 2016

Unionens snabbpanel: Bra fart i ekonomin

Tillväxten i den svenska ekonomin var fortsatt snabb under sista kvartalet 2015. Det visar Unionens snabbpanel som baseras på svar från knappt 200 klubbar med totalt omkring 250  000 anställda i Sverige. Drygt 40 procent av klubbarna anger att konjunkturläget förbättrats medan knappt 20 procent bedömer att det försämrats under fjärde kvartalet. Panelen, som genomfördes mellan den 15 …

Läs mer


december 2015

Vi måste prata om Holland! (Eller törs vi det?)

Sjukfrånvaron i Sverige är på väg uppåt igen. Men i Holland – som tidigare har haft bland de högsta sjukskrivningstalen i Europa – har sjukskrivningarna minskat dramatiskt på senare år. Plötsligt vill alla prata om Holland. Den holländska modellen, som uppmärksammades av Sveriges radio nu i veckan, har lett till att sjuktalen gått ner med …

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet tappar fart – arbetsmiljön blir sämre

För tionde året i rad mäter Unionen (och Unionens föregångare HTF och Sif) arbetsmiljön på medlemmarnas arbetsplatser i vår Arbetsmiljöbarometer. Årets resultat är en något dyster läsning, förekomsten av systematiskt arbetsmiljöarbete har aldrig varit så låg under perioden, konsekvensen blir att också arbetsmiljön bedöms vara mycket sämre. Som tydligast blir detta när det gäller den …

Läs mer

Styrkor och problem i Migrationsöverenskommelsen

Migrationsöverenskommelsen kan analyseras på många olika nivåer. På den övergripande nivån gäller frågan i hög grad hur stora de tillgängliga resurserna som kan läggas på mottagandet är på kort till medellång sikt, och hur detta kan komma att påverka samhällsekonomin och olika strukturer i samhället (arbetsförmedling, bostadstillgång, utbildningsplatser, lärartillgång mm). I hög grad är detta …

Läs mer

Halvtomt / halvfullt – eller fylls glaset sakta på?

Den senaste veckan har ett antal konjunkturindikatorer publicerats. Över lag råder en stor osäkerhet. Först ut förra tisdagen var Inköpschefsindex (PMI) från Swedbank och Silf. För industrins del steg index från 53,4 i oktober till 54,9 i november, där värden över 50 signalerar tillväxt. Man konstaterade också att tillväxttakten inom industrisektorn är stadigt positiv enligt ett tre-månaders glidande …

Läs mer