Taggad kompetensutveckling


oktober 2016

Positiva M-förslag till yrkesverksammas kompetensutveckling – men var finns övriga partier?

Det finns i Moderaternas budgetförslag positiva och viktiga förslag för att underlätta de yrkesverksammas kompetensutveckling, medan övriga allianspartier inte alls lyfter den frågan. Ericssons aviseringar om neddragningar i Sverige i förra veckan visar att behovet är stort och brådskande. Att i detalj granska och jämföra oppositionspartiernas samtliga budgetmotioner är knappast möjligt på det lilla utrymme som …

Läs mer

Anställda i civilsamhället – en yrkesgrupp som behöver synliggöras mer

Unionen släppte nyligen den första rapporten som kartlägger hur anställda i civilsamhället* har det på sina arbetsplatser. Intresset för rapporten har varit stor och alla tryckta exemplar gick åt samma dag som rapporten släpptes. Det som många är intresserade är huruvida civilsamhällets särart påverkar anställningarna inom sektorn. Rapporten har ett flertal frågor som ramar in …

Läs mer


september 2016

Regeringen kallar parterna till samtal om utbildning – men allt detta kan ju göras redan nu!

Budgetpropositionen innehöll, med undantag för rätten att läsa in behörighet till högskola och yrkeshögskola i komvux, inga utbildningssatsningar av intresse för yrkesverksamma tjänstemän. Det mest konkreta är istället att regeringen kallar parterna till samtal om utbildning. Det är visserligen bra, men ändrar inte på det faktum att det är mycket regeringen redan nu kan göra, …

Läs mer

Praktikplats en bra väg till jobb för studenter

Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens är en utmaning för hela samhället men mycket ansvar ligger hos företagen själva att locka till sig den kompetens som finns. Unionen ser att en bra väg in på arbetsmarknaden för studenter och nyutexaminerade går via praktikplatser och sommarjobb. För att kartlägga i vilken utsträckning företagen där Unionen …

Läs mer

Unionen värnar respekten för alla människors lika värde och rättigheter

Som Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet har Unionen ett stort ansvar att vara pådrivande i utvecklingen mot ett arbetsliv där alla har möjlighet att nå och använda sin fulla potential och där ingen diskriminering förekommer. Det är ett ansvar som Unionen tar på stort allvar och som jag som förbundsordförande känner både ödmjukhet …

Läs mer

Storytels VD svänger om kollektivavtal

Storytel är It-startupen sprungen ur mobiltjänsten Bokilur. Med köpen av Massolit förra året och framförallt Norstedts i somras överraskade man en hel bransch genom att i ett slag bli Sveriges näst största bokförläggare och tog därigenom steget att bli en av den svenska bokbranschens viktigaste aktörer i framtiden. I en intervju med Svensk Bokhandel i …

Läs mer