Taggad kompetensutveckling


december 2016

Industriföretagens syn på svensk konkurrenskraft

Lagom till jul står så ännu en avtalsrörelse för dörren, idag har facken och arbetsgivarna inom industrin traditionsenligt utväxlat sina krav. Lika traditionsenligt under intyganden från båda sidor om att 1) den egna kravlistan bottnar i omsorgen om industrins internationella konkurrenskraft, och att 2) motpartens lista – om den förverkligades – skulle driva industrin några …

Läs mer

En ljusare konjunkturbild men kompetensfrågan allt viktigare

Svensk ekonomi må ha passerat sin tillväxttopp i slutet av förra året, men tillväxten är fortsatt hög och under den senaste veckan har det kommit flera fortsatt positiva konjunktursignaler. Positiva småföretag Först ut var LRF Konsults genomgång av lönsamheten i svenska småföretag med 0-15 anställda. Totalt sett väntas 2016 bli det bästa året lönsamhetsmässigt sedan …

Läs mer

Bra med kvalificerade personaloptioner, men lönegolv för lågt

Unionen är i grunden positivt till att regeringen presenterar ett förslag om skattelättnader på personaloptioner. Men lönekravet på 22 000 kronor i månaden är så pass lågt att det i praktiken utgör en form av statlig minimilön, vilket strider mot den svenska modellen. Innovativa startup-företag är en viktig kugge för det svenska näringslivet och Sveriges framtida …

Läs mer

Nej, sjukskrivning är inte ”bra för hälsan”

Riksrevisionen släppte nyligen en rapport med titeln ”Är sjukskrivning bra för hälsan?”. Svaret på den frågan är kort och gott: nej. Rapporten har gett upphov till kontroversiella rubriker i media och har vållat en hel del debatt. Riksrevisionen har i sin rapport studerat 5000 sjukskrivna personer, där vissa beviljades en fortsättning med sjukpenning, och andra …

Läs mer

Unionen bakom resolution för socialt hållbar utveckling av plattformsekonomin

Efter fyra års verksamhet med olika uppdrag och inriktning presenterade idag Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande. I och med den förändrade samhällsdebatten har kommissionens uppdrag gått från att handla om mer handfasta myndighetsfrågor, till den idag dominerande diskussionen om digitaliseringens samhällsomvälvande kraft. Denna digitala strukturomvandling, som vi är mitt inne i, väntas påverka näringslivet, det offentliga, våra …

Läs mer

Unga kvinnor och IT

Under hösten 2014 genomförde Insight Intelligence en riksrepresentativ attitydundersökning om ungas syn på jobb och arbetsmarknad i Sverige. Resultatet av den undersökningen visade bland annat att endast fem procent av kvinnorna mellan 16 och 30 år var intresserade av ett jobb inom data/IT. Det kan jämföras med motsvarande 27 procent bland männen i samma åldersgrupp. …

Läs mer