Taggad arbetsmarknad


september 2015

Oacceptabelt att ett aktivt föräldraskap leder till sämre löneutveckling

Föräldrar som vabbar ofta har en sämre löneutveckling visar en ny rapport från IFAU. På en arbetsmarknad där ingen arbetstagare får missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet är detta oacceptabelt. Studien visar även att män som tar ut många dagar med tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn drabbas särskilt hårt. Av rapporten Mer vab, …

Läs mer

Finns det någon plan B för den svenska modellen?

Jag har precis läst boken ”Ledartröja eller tvångströja?” av Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg. Boken handlar om hur den svenska modellen förändrats under ett drygt sekel, även om tonvikten av naturliga skäl ligger på perioden från Rehnbergavtalet och den därefter följande perioden under Industriavtalets normering. Bokens undertitel säger mer om innehållet än titeln i …

Läs mer

Alla förlorare när lagstiftarna fipplar med arbetskraftskostnaderna

Som väntat, till mångas förtret, och antagligen till fås glädje (utanför finansdepartementets budgetavdelning) fortgår det planerade borttagandet av nedsatta socialavgifter för unga, och sista fasen tidigareläggs dessutom till första juni 2016. I och med det avslutas ett ur forskningssynpunkt intressant, men ack så dyrt, försök till att skapa sysselsättningsökningar för unga genom generella sänkningar av …

Läs mer

Bättre tider – Bolagsindikatorn september 2015

Unionens nya bolagsindikator stärker bilden av en hygglig återhämtning i världsekonomin, och av skaplig tillväxt och stigande lönsamhet i de svenska börsbolagen. Bolagsindikatorn summerar och analyserar utvecklingen i de svenska börsbolagen på koncernnivå, alltså inklusive de verksamheter som återfinns i andra länder än i Sverige. Antalet bolag vi analyserat är 242 (alla bolag minus finans …

Läs mer

Regeringens program ett kliv framåt för minskad sjukfrånvaro

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har nu på morgonen presenterat ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Och även om många av de åtgärder som föreslås måste preciseras i konkreta förslag, kan det konstateras att programmet förefaller vara ett stort kliv framåt i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Målet är att sjukpenningtalet ska vara 9,0 …

Läs mer

Äntligen – en föreskrift för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Nu har äntligen Arbetsmiljöverket fattat beslut om en föreskrift som förtydligar arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och sociala – eller som den också kallas den psykosociala – arbetsmiljön. Föreskriften påverkar samtliga arbetsplatser i landet och kommer träda i kraft mars 2016. Unionen har länge påpekat behovet av en sådan föreskrift, särskilt eftersom vi sett att …

Läs mer