Taggad arbetsmarknad


februari 2017

Generation Y söker stabilitet

Generation Y (<35 år) som under senare år har klivit ut på arbetsmarknaden har flera gemensamma kännetecken. Bland annat har gruppen det gemensamt att de är uppväxta med kriser som ett i stort sett permanent tillstånd. Klimatkris. Bostadskris. Ekonomisk kris. För att ta några få exempel. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen gjort världen allt mer gränslös på gott och ont. …

Läs mer


januari 2017

Unionens avtalskrav: löneutfyllnad vid VAB

Vabruari – årets sjukaste månad för barn och föräldrar – närmar sig med stormsteg. Förutom att det är synd om alla sjuka barn, så ger vabbandet också ett betydande tapp i föräldrarnas plånböcker. Därför kräver Unionen nu löneutfyllnad vid VAB. För precis som så många andra delar av socialförsäkringssystemen, så har taket för vilka inkomster …

Läs mer

Vobba – en win-win-win-situation och ett outtalat tvång

Vabruari, den månad på året då flest föräldrar behöver vara hemma från jobbet med sjukt barn, närmar sig med stormsteg. I ett stressat och pressat arbetsliv riskerar tillfällig, oplanerad frånvaro från jobbet att ställa till problem för såväl medarbetare som arbetsgivare. Unionens ståndpunkt är därför att denna ofrånkomliga utmaning behöver hanteras med ett stort mått …

Läs mer

Glädjande med satsningar på kompetensutveckling

Behovet av kompetensutveckling diskuteras dagligen i det svenska samhället och arbetslivet. Det finns ett välkänt gap mellan den befintliga kompetensen och den kompetens företagen behöver för sin kompetensförsörjning. Kompetensutveckling i det dagliga arbetslivet är en mycket viktig fråga för samtliga aktörer i det svenska arbetslivet. Satsningar som sker på detta område är därför glädjande. De är …

Läs mer

”Ju större man är, desto starkare röst får man”

Camilla Svanström är Global Program Manager på ett IT-företag men hon är också fackligt engagerad som ordförande för Unionenklubben. För Gabriella Westberg berättar Camilla om hur Unionen gör skillnad på hennes arbetsplats. Vi hade aldrig haft så bra arbetsmiljö, så många semesterdagar och så bra föräldraledighet om vi inte hade haft starka fackförbund. Jag tror många …

Läs mer

Tre varningssignaler på apoteksmarknaden

Apoteksmarknaden utvecklas relativt snabbt, där webbhandeln på kort tid etablerats och ökat under de senaste två åren. Medan de receptbelagda läkemedlen inte ökar i någon större utsträckning, har handelsvarorna blivit allt viktigare för apotekens ekonomi – en utveckling som går tillbaka till monopoltiden. Det är lätt att förstå att en del noterar och reagerar – …

Läs mer