Taggad arbetsmarknad


december 2016

Hur sjuka är tjänstemännen? Nu vet vi!

Den ökande sjukfrånvaron har diskuterats flitigt på senare år. I vår nya rapport kan Unionen nu för första gången visa hur sjukfrånvarons utveckling sett ut bland tjänstemän i privat sektor. De privatanställda tjänstemännen – Unionens medlemmar – är nämligen en grupp som det tidigare saknats relevant statistik för. I Unionens nya rapport ”Hur sjuka är …

Läs mer

Mammapuckeln i sjukfrånvaron

Med nya unika siffror kan Unionen visa hur mönstren för sjukfrånvaro skiljer sig åt mellan män och kvinnor i den privata sektorn. Det är bland kvinnorna mitt i livet som sjukfrånvaron är som högst. Vi kallar fenomenet för mammapuckeln. År 2008 stod kvinnorna för omkring 62 procent av det totala antalet långtidssjukskrivningar (90 dagar och längre) bland …

Läs mer

Kvinnliga tjänstemän sjukare än manliga arbetare

Omkring år 2011 började sjukfrånvaron öka i samhället. Av Unionens nya rapport ”Hur sjuka är tjänstemännen?” framgår att det är bland de kvinnliga tjänstemännen som ökningen varit som störst i den privata sektorn. Unionen har studerat utvecklingen av långa sjukfall (90 dagar och längre) sedan år 2008. I rapporten görs bland annat en jämförelse av …

Läs mer


november 2016

Basindustrin fortsatt viktig

I den allmänna debatten framställs det ibland som att industrin – och då speciellt basindustrin – har spelat ut sin roll för jobben och tillväxten. Detta är i grunden fel. Tvärtemot den bild som ofta dyker upp i media av ett Sverige där tillväxten påstås dras av de s.k. nya kreativa näringarna som mode, musik …

Läs mer

Företagen kan göra mycket för kompetensutveckling

I en debattartikel i Arbetsvärlden skriver Almega att vart femte företag saknar en strategi för kompetensutveckling, eller att de saknar en uppfattning om företagets kompetensutvecklingsarbete. Resultaten Almega lyfter fram visar med all önskvärd tydlighet att det är dags för företagen att se redan anställda tjänstemän som en kompetensresurs! Idag handlar den absoluta majoriteten av diskussionerna om att söka arbetskraft …

Läs mer