Taggad arbetsmarknad


november 2015

Hurra för den tredje öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen!

Regeringens förslag om en tredje öronmärkt månad för vardera föräldern i föräldrapenningen har gått igenom. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016. Unionen välkomnar ändringen och förväntar att den kommer att leda till positiva förändringar för jämställdheten på svensk arbetsmarknad. Uttaget av föräldrapenning är inte jämnt fördelat mellan kvinnor och män. År 2014 tog …

Läs mer

Dags att diskutera deltidsarbetandets konsekvenser

Siffror från Unionen som publiceras i DN idag visar att det finns ett samband mellan kvinnors deltidsarbetande och ett ökat lönegap mellan kvinnor och män. Det är hög tid att diskutera vad skillnader mellan kvinnors och mäns förvärvsarbetsmönster får för konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Mammapuckeln Kvinnor arbetar deltid i betydligt större utsträckning än män. För både kvinnor …

Läs mer


oktober 2015

Infrastruktur och bostäder behövs för tillväxt

Bristen på bostäder och konkurrenskraftig infrastruktur är ett växande tillväxtproblem. Det gäller på kort sikt där svårigheterna för företagen att hitta arbetskraft och svårigheterna för individerna att kunna byta jobb och bostadsort riskerar att dämpa uppgången. Det gäller på lång sikt där låga investeringar och bristande underhåll hotar produktivitetsutvecklingen och därmed konkurrenskraft och välstånd. En …

Läs mer

Jobba längre, jobba tidigare, mer tjänstepension

Det verkar finnas konsensus kring att problemet med lägre pensioner för framtidens pensionärer – de som räknas som unga idag – är stort. Det är en så pass allvarlig fråga och konsekvenserna är så dramatiska att problemet behöver attackeras från flera fronter. I dagens DN Debatt (27 okt) skriver två riktiga pensionsproffs att det inte …

Läs mer

Tack Unionens ryggrad, nu kan vi se in i framtiden!

Inledningsvis känner jag att det är på sin plats att klarlägga ett och annat. Därför: ryggraden i Unionen utgörs av förbundets förtroendevalda och klubbar. Troligen inte ett särskilt kontroversiellt konstaterande, eller hur? Men inte nog med det. De förtroendevalda och klubbarna utgör även ryggraden i vår pinfärska prognosrapport över Sveriges ekonomi med titeln ”Vind i seglen …

Läs mer

Investeringar i industrin behöver komma igång

Förra årets investeringsuppgång beror till största delen på ökade investeringar i byggnader och anläggningar. Investeringarna ökade med 7,6 procent varav byggnader och anläggningar ökade med drygt 15 procent. Även de immateriella investeringarna ökad, vilka till största delen består av investeringar i forskning och utveckling och datormjukvara. Fjärde kvartalets immateriella investeringar landade dock missvisande högt på …

Läs mer