Taggad arbetsmarknad


september 2016

Vad vill ungdomarna ha i arbetslivet – det samma som oss vuxna?

På senare tid har det kommit  fler indikationer på att de nya generationerna på arbetsmarknaden i allt större utsträckning efterfrågar anställningstrygghet och balans i arbetslivet. Vi börjar så smått ana konturerna av ett reellt trendbrott, men bilden är – som vanligt – komplex. Till en början vill jag be om ursäkt för rubriken. Är för egen del, …

Läs mer

Sverige har inte råd med en ojämställd IT-bransch

I tisdags presenterades regeringens budget för 2017. Mot bakgrund av regeringens IT-politiska mål om att vara bäst i klassen är det positivt att regeringen i budgeten lyfter fram jämställdhet som en viktig fråga för IT-branschen. För Sverige har inte råd med en ojämställd IT-bransch. Det finns egentligen inte heller någon aktör i branschen som hävdar …

Läs mer

4 av 5 toppchefer i svenskt näringsliv kritiska till sina egna bonussystem

Igår sändes Uppdrag gransknings genomgång av svenska VD-bonusar. Unionen har gjort flera analyser och undersökningar kring bonusar. En något motsägelsefull slutsats som framkommer är att toppcheferna i svenskt näringsliv är kritiska till de bonussystem de själva är en del av. Företagen har en avgörande roll för att skapa fler och bättre jobb i Sverige. Genom att …

Läs mer

En mediebransch med många stora utmaningar

Regeringen lyfter fram en mediebransch med många stora utmaningar, därför är det lite snopet att Medieutredningens slutbetänkande kommer först den 31 oktober, där man ska presentera politiska verktyg för att lösa branschens utmaningar. Det är dock positivt att man inte står helt utan politik. Regeringens mål är att stärka yttrandefriheten, mångfald och oberoende samt att …

Läs mer

Därför är Global Deal en big deal

Global Deal handlar om att samla regeringar, företag och fackliga organisationer i världen för att skapa  ”ett anständigt arbetsliv och en inkluderande tillväxt”. Det handlar om att det i många länder inte finns någon röst för de anställda, ingen eller en väldigt svag social dialog. Unionen välkomnar och ställer sig därför bakom statsministerns och regeringens …

Läs mer

Ännu en missad chans för yrkesverksammas kompetensutveckling i höstbudgeten

Vi konstaterar tyvärr att regeringen än en gång missar konkreta satsningar på yrkesverksammas kompetensutveckling som leder till konkurrenskraft och innovationer. Samtidigt är det välkommet med satsningarna på en bättre a-kassa. Än en gång missar regeringen chansen att komma med skarpa förslag. I regeringsförklaringen bjöd statsministern in arbetsmarknadens parter till samtal om hur politiken och utbildningssatsningarna behöver …

Läs mer