Taggad arbetsmarknad


december 2015

Digitaliseringskommissionen pekar ut färdriktningen

Digitaliseringskommissionen lade idag fram sitt femte delbetänkande, Digitaliseringens tranformerande kraft – från ord till handling till it- och infrastrukturminister Mehmet Kaplan. Delbetänkandet rör förslag för hur Sverige kan möta utmaningar och bli framgångsrik i ett samhälle där den digitala strukturomvandlingen går allt snabbare. Även om det på utredningens försättsblad står slutbetänkande, har det sedan i torsdags …

Läs mer

Fem steg för en framgångsrik nyindustrialisering

Idag höll Näringsdepartementet en stor hearing om nyindustrialiseringsstrategin, dvs den strategi för att säkerställa det svenska näringslivets konkurrenskraft – och därmed i grunden välståndet i Sverige. Nyindustrialiseringsstrategin är alltså – och måste givetvis vara – en strategi för hela näringslivet, och inte bara för industrin. Utmaningarna är många; klimatförändringar och urbanisering, ny revolutionerande digital teknik …

Läs mer


november 2015

Framtidens klimat är en facklig fråga

Idag, den 30 november 2015, inleds den nya rundan av globala klimatförhandlingar i Paris. Mötet har föregåtts av ett förmöte i Bonn där förhandlarna efter fem dagars förhandlingar fortsatt menar att stora utmaningar kvarstår inför Parismötet. De svåraste frågorna som diskuteras är vem som ska åta sig att göra vad för att hantera klimatfrågan, och …

Läs mer

Allt att vinna på att gå från ord till handling för jämställda arbetsplatser

Idag släpper Unionen boken ”Allt att vinna – från ord till handling för jämställda arbetsplatser”. I boken berättar företrädare för fem företag som alla bedrivit ett framgångsrikt jämställdhetsarbete om de fördelar som arbetet medfört för företaget, arbetsmiljön och den enskilde medarbetaren. De lyfter fram högsta ledningens uttalade ställningstagande för jämställdhet, ett tydligt och jämställt ledarskap …

Läs mer

Tveksam effekt av Svenskt Näringslivs förslag om sjukfrånvaro

I fredags presenterade Svenskt Näringsliv en rapport om företagarnas syn på sjukfrånvarons utveckling. I rapporten beskrivs välkända fakta: antalet långa sjukfall varierar kraftigt över tid. Just nu ökar de långa sjukfallen. Samtidigt ligger antalet kortare sjukfall – det vill säga sjukskrivningar kortare än tre veckor – sedan länge på en relativt låg och stabil nivå. Att …

Läs mer

Om betydelsen av sura kollegor när du vill öka din kreativitet

Unionen driver tillsammans med Veckans Affärer en podcast där spännande personer intervjuas – Talangpodden. Först ut är Erik Modig, konstnär, supertalang och kreativitetsforskare. Det är befriande att Erik Modig avlivar envisa myter kring kreativitet: Man föds inte som kreativitetstalang, men man kan med kunskap och under rätt förutsättningar öva upp sin kreativitet. Vi kan heller inte …

Läs mer