Taggad arbetsmarknad


oktober 2016

Fler företag behöver öppna dörren för nyanlända

På grund av de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket är det först under nästa år som de asylsökande som beviljas uppehållstillstånd 2015 skrivs in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det innebär att antalet inskrivna nyanlända successivt kommer att öka från dagens cirka 50 000 till nästan 90 000 under 2018. Företags möjligheter och vilja att ta emot nyanlända på praktik …

Läs mer

Civilsamhällets bidragsberoende och anställningarna

I Sverige, som så många andra länder får civilsamhället ekonomiska medel för att bekosta verksamheten. Men vilka som får ekonomiska medel och vilka krav på motprestation som ställs avgörs av politiska beslut som gynnar och missgynnar delar av civilsamhället. De delar av civilsamhället som inte har egna resurser och kapital är ofta beroende av bidrag …

Läs mer

Kompetensutveckling i fokus på EdTech

Under torsdagen samlades personer med särskilt intresse för teknik, digitalisering, kompetensutveckling och utbildning i Stockholm på EdTech. På konferensen diskuterades behovet av utbildning och kompetensutveckling i en era av digital transformation. Att hela samhället befinner sig i en digital transformation där allt och alla kommer att påverkas var tydligt under EdTEch. Likaså var det uppenbart att detta väcker …

Läs mer

Toppen bakom oss, men fortsatt god tillväxt

Den svenska tillväxten under 2015 blev högre än förväntat, med en topp sista kvartalet då BNP-tillväxten (kalenderkorrigerat) nådde 4,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Totalt för året blev tillväxten 4,1 procent (kalenderkorrigerat 3,9 procent), vilket var den högsta takten sedan rekylåret 2010. Den höga tillväxten 2015 förklaras av en kraftig investeringsuppgång, en fortsatt …

Läs mer

Chefer i internationella företag och utmaningarna

I veckan träffade jag Unionen Upplands nätverk för förtroendevalda inom läkemedelsindustrin för att fånga upp de utmaningar och möjligheter som finns inom branschen. En fråga som väckte många funderingar handlade om effekten av att ha utstationerade utländska chefer inom internationella läkemedelsföretag. Det är ofta som dessa chefer har låg kännedom om de vanligaste lagar och bestämmelser på …

Läs mer

Positiva M-förslag till yrkesverksammas kompetensutveckling – men var finns övriga partier?

Det finns i Moderaternas budgetförslag positiva och viktiga förslag för att underlätta de yrkesverksammas kompetensutveckling, medan övriga allianspartier inte alls lyfter den frågan. Ericssons aviseringar om neddragningar i Sverige i förra veckan visar att behovet är stort och brådskande. Att i detalj granska och jämföra oppositionspartiernas samtliga budgetmotioner är knappast möjligt på det lilla utrymme som …

Läs mer