Taggad arbetsmarknad


september 2016

Renässans för ”landet lagom” avseende arbetstid?

Allt fler personer har svårt att hitta balans i arbetslivet. Det kan i värsta fall medföra psykisk ohälsa och sjukskrivning, men även ett mindre produktivt och innovativt näringsliv blir resultat av den ökade stressen. Till följd av detta har det bland annat inletts internationellt uppmärksammade försök med minskad arbetstid i Sverige, och företag som Amazon …

Läs mer

Korta kommentarer inför budgeten

Den 20 septemberpresenterar regeringen budgeten inför 2017. Den gör det i ett läge där Sverige befinner sig i en högkonjunktur, även om allt pekar på att vi har själva tillväxttoppen bakom oss. Regeringen räknar med en BNP-tillväxt på 3,5 procent 2016 och 2,3 procent 2017 (ej kalenderkorrigerad) och även andra prognosmakare ligger i ungefär samma …

Läs mer


augusti 2016

Mäns kompetensutveckling ger bättre långsiktig trygghet

I Unionens kompetensutvecklingsbarometer, som släpptes i juni 2016, framgår att kvinnor och män genomför olika typer av kompetensutveckling. Om någon eventuellt tänker att det inte har någon större betydelse för jämställdheten att män och kvinnor genomför olika typer av kompetensutveckling så är det dags att tänka om, för det har det i allra högsta grad. Olika typer av kompetensutveckling ger nämligen …

Läs mer

Dags för samverkan för att förbättra folkhälsan

Idag börjar Livsplats Sverige som är ett viktigt policyforum för främsta nationella aktörer inom det förebyggandet hälsoområdet. Under två dagar kommer politiker, representanter för kommuner, regioner och myndigheter, näringslivsaktörer och företagare, samt forskare, innovatörer och ideella organisationer att mötas och diskutera förebyggande insatser som kan bidra till en positiv hälsoutveckling. Unionen är på plats och …

Läs mer

Egenanställningsföretag ska ha bra villkor för de som nyttjar dem

Egenanställningsföretag är ett växande fenomen. Vad det innebär för den svenska modellen och vilka risker det kan leda till för den enskilde som tar uppdrag via sådana företag diskuterar bemanningsföretaget Adeccos chefsjurist i en debattartikel på SVD Brännpunkt. Vi reder kort ut hur Unionen ser på den här typen av anlitandeformer. Allt arbete ska regleras …

Läs mer

Osäkra anställningar på rimlighetens gräns

Idag presenterade Kommunal en rapport om osäkra anställningsformer, ”Status: prekär”. Rapporten visar att kommunal sektor använder osäkra anställningsformer, som exempelvis timvikarier, i betydligt högre utsträckning än privat sektor gör. Tillfälliga anställningar kommer alltid att finnas – och behövas. Det är med en tillfällig anställning som de flesta sätter sin första fot på arbetsmarknaden och arbetsgivarna …

Läs mer