Taggad arbetsmarknad


juni 2016

Viktig energiöverenskommelse

En stabil och långsiktigt trygg energiförsörjning är ett av de ramvillkor som behövs för att säkerställa konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet. Ett viktigt steg i den riktningen togs i och med fredagens energipolitiska överenskommelse. Uppgörelsen innehåller flera positiva delar. Den breda och långa överenskommelsen skapar en handlingsfrihet och ett handlingsutrymme inför framtiden och inför energikommissionens …

Läs mer

Trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser – förutsättning för basindustrin

En trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för stora delar av basindustrin. Detta har också historiskt sett varit en konkurrensfördel för industrin i Sverige, där också basindustrin i många fall själv var ägare/delägare i kraftproduktionen. Den totala elproduktionen i Sverige 2014 uppgick till 150 TWh. Vattenkraften stod för 63 TWh, vilket är 42 …

Läs mer


maj 2016

Jobbflytt – en högaktuell fråga för många av Unionens medlemmar

Dagens Industri skrev nyligen i en artikel att industrin allt oftare väljer att ta hem produktion till Sverige. Experter kan skönja en trend där företagen omprövar sina flyttbeslut eftersom besparingarna var överskattades. Att många flyttbeslut är ogenomtänkta vittnar också Unionens klubbföreträdare om. I en undersökning vi genomförde i höstas fick vi flera exempel på problem vid …

Läs mer

Premiera personalinitierade strategier för kompetensutveckling i ny IT

Kompetensutveckling i nya eller uppgraderade IT-system är mycket viktigt för att användningen ska upplevas positiv, och för att det ska vara effektivt. Ändå visar Unionens undersökning av tjänstemäns IT-miljö att hälften inte får nödvändig information och utbildning för att använda systemet på ett effektivt sätt. När arbetsgivaren inte tar ansvar för kompetensutvecklingen händer det att …

Läs mer

Politikern, entreprenören, arbetsmarknadens parter – vad händer om de byter roller?

Seminarium onsdagen den 6 juli kl. 10:00-11:00, Donners plats 2, Visby (inte i Unionens trädgård). Politikern, entreprenören, arbetsmarknadens parter – vad händer om de byter roller? Hur får vi fler att vilja, våga och kunna starta eget företag i en värld som förändras i snabb takt? Hur påverkar digitaliseringen och nya förutsättningar, så som delningsekonomin, egenföretagare? …

Läs mer

The New Role of Trade Unions in the Sharing Economy

Seminarium tisdagen den 5 juli kl. 13.00-14.00, Hästgatan 10, Visby. The New Role of Trade Unions in the Sharing Economy The sharing economy has become a catch-all term for a variety of digital platforms and services that enables new patterns of consumption. Via the innovative use of rating systems, trust can be established between complete …

Läs mer