Taggad arbetsmarknad


maj 2016

Premiera personalinitierade strategier för kompetensutveckling i ny IT

Kompetensutveckling i nya eller uppgraderade IT-system är mycket viktigt för att användningen ska upplevas positiv, och för att det ska vara effektivt. Ändå visar Unionens undersökning av tjänstemäns IT-miljö att hälften inte får nödvändig information och utbildning för att använda systemet på ett effektivt sätt. När arbetsgivaren inte tar ansvar för kompetensutvecklingen händer det att …

Läs mer

Politikern, entreprenören, arbetsmarknadens parter – vad händer om de byter roller?

Seminarium onsdagen den 6 juli kl. 10:00-11:00, Donners plats 2, Visby (inte i Unionens trädgård). Politikern, entreprenören, arbetsmarknadens parter – vad händer om de byter roller? Hur får vi fler att vilja, våga och kunna starta eget företag i en värld som förändras i snabb takt? Hur påverkar digitaliseringen och nya förutsättningar, så som delningsekonomin, egenföretagare? …

Läs mer

The New Role of Trade Unions in the Sharing Economy

Seminarium tisdagen den 5 juli kl. 13.00-14.00, Hästgatan 10, Visby. The New Role of Trade Unions in the Sharing Economy The sharing economy has become a catch-all term for a variety of digital platforms and services that enables new patterns of consumption. Via the innovative use of rating systems, trust can be established between complete …

Läs mer

Är mångfald verkligen lönsamt?

Seminarium torsdagen den 7 juli kl. 10.00-11.00, Hästgatan 10, Visby. Är mångfald verkligen lönsamt? Oavsett nivån på den framtida invandringen kommer en betydande del av den svenska befolkningen i arbetsför ålder vara utrikes födda. Samtidigt tillvaratas utrikes föddas utbildning och kompetenser inte fullt ut trots att studier pekar på att det finns ett positivt samband …

Läs mer

Dagens arbetsliv kräver ökad tillgång till utbildning – vems är ansvaret och vilka är lösningarna?

Seminarium onsdagen den 6 juli kl. 11.30-12.30, Hästgatan 10, Visby Dagens arbetsliv kräver ökad tillgång till utbildning – vems är ansvaret och vilka är lösningarna? Med snabbt förändrade kompetenskrav i arbetslivet ökar utbildningsbehoven hos yrkesverksamma tjänstemän. Samtidigt möter vare sig studiestödet, hög- skolan eller systemen på arbetsmarknaden detta behov idag. På seminariet diskuteras vad som krävs …

Läs mer

Jobbets IT: en tillgång eller ett integritetsproblem med bister eftersmak?

Seminarium onsdagen den 6 juli kl. 13.00 -14.00, Hästgatan 10, Visby Jobbets IT: en tillgång eller ett integritetsproblem med bister eftersmak? I takt med den snabba tekniska utvecklingen blir gränsen mellan privatperson och anställd allt mer suddig. Arbetsgivare tillhandahåller teknik som medarbetare kan använda både på jobbet och privat. Det sparar pengar för den enskilde, och hen …

Läs mer