Taggad arbetsmarknad


november 2016

3 tips för att komma tillrätta med mansplaining

Nina Åkestam är reklamforskaren på Handelshögskolan i Stockholm som brinner för jämställdhet och ett hållbart arbetsliv. För Unionen berättar hon om hur man kan hantera mansplainare och sociala mediers roll i att lyfta frågan. Redan som liten stötte Nina på mansplaining. Det var hennes lillebror, som så fort han kunde prata förklarade världen för henne. …

Läs mer

Mansplaining är en slaggprodukt av könsroller under omförhandling

Hela denna vecka riktar Unionen uppmärksamhet mot fenomenet mansplaining. Unionen kan aldrig acceptera att kvinnor särbehandlas negativt av skäl som har samband med kön. Därför väljer vi att i kampanjen Mansplaining-akuten fokusera på en form av härskartekniker som kvinnor kan utsättas för när de tar plats och vill delta i arbetslivet på jämställda villkor. I dagens …

Läs mer

Emma Green: ”Trist att Friidrottsförbundet fick skit – skönt att mansplainern fick fel”

Hon har starka ben och hoppar högt. Men när Emma Green fightas för rättvisan lägger hon mellanmjölken åt sidan. För Unionen berättar hon om människokärlek och vikten av att visa fingret åt ojämställdhet . Eller snarare alla tio. När Emma Green satt och målade sina naglar i regnbågsfärger inför friidrotts-VM i Moskva 2013, var den …

Läs mer

Vad är egentligen mansplaining?

Mansplaining – ett av 2016 års mer omtalade nyord. Vi har nog alla sett det i verkligheten, män som förklarar något i nedlåtande ton för en kvinna. Men vad betyder egentligen mansplaining, var kommer ordet ifrån och vad säger forskarna? Mansplaining är ett så kallat teleskopord som är skapat av de engelska orden “man” och “explaining”. …

Läs mer

Kommentar på Medieutredningen

Medieutredningens särskilde utredare Anette Novak presenterade den 7 november utredningens slutbetänkande ”En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar SOU 2016:80”. Den viktigaste punkten utredningen presenterar är ett nytt teknikneutralt mediestöd. Detta är positivt. I en tid när allt färre orter har en egen mediebevakning och flera stora aktörer rör sig mot en helt digital …

Läs mer

Snåriga regler om sjukpenninggrundande inkomst

För att ha rätt till bland annat sjukpenning och föräldrapenning, krävs det att man har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Varje år fattas omkring 80 000 beslut där individens sjukpenninggrundande inkomst fastställs till noll kronor – något som kan få förödande konsekvenser för den enskilde. I en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) studeras vilka som får …

Läs mer