Taggad arbetsmarknad


februari 2016

Kompetensutveckling i praktiken

Nödvändigheten av kompetensutveckling diskuteras så gott som dagligen i det svenska samhället, på många nivåer och i många sammanhang. Alla vill att det ska fungera, men det finns mycket kvar att göra för att det ska förverkligas i praktiken. Diskussionerna om kompetensutveckling är viktiga. Ibland saknar dock i diskussionen en förankring i den verklighet som möter anställda …

Läs mer

Investera i ett jämställt ansvarstagande för sjuka barn

Unionens senaste undersökning om föräldravänligt arbetsliv visar att nästan tre av fyra samboende eller gifta tjänstemän i privat sektor med barn i åldersspannet 0-11 år turas om med sin partner att vara hemma med sjukt barn. Bland de som inte turas om är ekonomiska skäl den vanligaste utslagsgivande faktorn för vem som stannar hemma. Löneutfyllnad …

Läs mer

Dags för en modernare föräldraförsäkring

Idag tillsatte regeringen en utredning som ska se över föräldraförsäkringen och lämna förslag på hur den kan moderniseras. Unionen välkomnar utredningen och ser fram emot att ta del av resultaten. Både familjelivet och arbetsmarknaden har förändrats sedan föräldraförsäkringen infördes 1974. Utredningen ska därför se över hur föräldraförsäkringen bättre kan möta den moderna arbetsmarknaden och dagens …

Läs mer

Föräldravänligt vobbande förutsätter faktiska alternativ

En majoritet av de privatanställda tjänstemännen anser att inflytande över den egna arbetstiden och möjlighet att arbeta hemifrån är viktiga framgångsfaktorer för ett föräldravänligt arbetsliv. I det gränslösa arbetslivet kan de allra flesta privatanställda tjänstemännen utföra hela eller delar av sina arbeten på distans. Det är bra. Men Unionens undersökning visar att gränslösheten och flexibiliteten …

Läs mer


januari 2016

Smart industri kräver smarta åtgärder

Igår presenterade näringsminister Mikael Damberg regeringens nyindustrialiseringsstrategi ”Smart industri”. Unionen har vid flera tillfällen lämnat input till strategin. Målet är att: ”Industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt deltagande i främst de högkvalificerade delarena av de globala värdekedjorna.” Strategin innehåller fyra fokusområden: Industri 4.0 – Företag i svensk industri ska vara ledande inom den …

Läs mer

Kollektivavtalen spelar roll – även för sjukskrivna

Försäkringskassan betalar ut sjukpenning till dig som är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga. Det vet de flesta. Men många känner inte till att det finns kompletterande pengar att få genom de kollektivavtalade försäkringarna. För en privatanställd tjänsteman kan det röra sig om omkring 10 000 kronor extra per månad. Har du koll på hur din ekonomi …

Läs mer