Taggad arbetsmarknad


juli 2016

The dawn of the platform based labour market

Digital platforms can be seen as tools that help us do more and better things on the Internet. Whether it be search engines, social media platforms or media streaming services, most of us use various platforms more and more. In recent years, the taxi and accommodations  industries have seen the rapid rise of a new …

Läs mer

Ingen ska behöva välja mellan ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräldraskap

Ett jämställt arbetsliv förutsätter att alla oavsett kön har lika rättigheter och möjligheter. Tyvärr ser verkligheten något annorlunda ut. Av Unionens rapport Föräldravänligt arbetsliv 2016 framgår att föräldraskap är en karriärbroms och att de karriärhämmande effekterna är betydligt större för kvinnor än för män. Unionen vill utforma och driva lösningar på denna jämställdhetsutmaning som utgår …

Läs mer

Hur ser läget ut efter avtalsrörelsen 2016 och inför avtalsrörelsen 2017?

Unionens ekonomiska seminarium i Almedalen fokuserar i år på Sveriges tillväxt och konkurrenskraft i ett kortare avtalsperspektiv men också och mer avgörande på längre sikt? Hur ser det ekonomiska läget och konjunkturen ut inför avtal 2017, och hur väl anpassad är den svenska modellen till den strukturomvandling som nu sker? Vilka är de största styrkorna och …

Läs mer

Att genomföra en lyckad omorganisation

Unionen presenterar idag en rapport om hur arbetsmiljöarbetet påverkar och påverkas av en omorganisation. Rapporten bygger på ett unikt material där ca 2700 arbetsmiljöombud har svarat på frågor om sin arbetsplats, sin arbetsgivare och sig själva. Under Almedalsveckan arrangerar Unionen ett seminarium, som också webbsänds, där en namnkunnig panel diskuterar nyckeln till en lyckad omorganisation. Rapporten …

Läs mer

Intervju om Farmaceutkompis

Roger Tomeh och Kerstin Franzén träffades via projektet Farmaceutkompis, något som Unionen har stöttat sedan start. Tanken med projektet är att skapa möjlighet för en etablerad och en oetablerad nyanländ farmaceut att mötas och byta erfarenheter. Den etablerade kan då dela med sig av sin kunskap om arbetsmarknaden för farmaceuter och sitt kontaktnät. Projektet skapar …

Läs mer


juni 2016

5 frågor till Gunther Mårder inför Almedalsveckan

Gunther Mårder, VD Företagarna medverkar i Unionens ekonomiska seminarium: Tillväxt och konkurrenskraft – Hur ser läget ut efter avtal 2016 och inför avtal 2017 Hur ser du på resultatet av avtalsrörelsen 2016? Det är tråkigt att parterna även denna avtalsrörelse missade att se ta tag i deras grundutmaning. Allt färre efterfrågar den produkt som vi kallar …

Läs mer