Mansplainingakuten

Mansplainingakuten

Drygt 20 procent av de kvinnliga tjänstemännen har känt sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på sin arbetsplats kopplat till kön under det senaste året.

75 procent av de diskrimineringsärenden som Unionen tar emot kommer från kvinnor.

Det är ett problem som behöver uppmärksammas och skapas medvetenhet kring. Vår kampanj om mansplaining är en del av arbetet för att motverka diskriminering och trakasserier i arbetslivet.

Under hela vecka 46 kan du ringa till Mansplainingakuten, på 08-504 15 500 för att få råd av flera olika experter och coacher. Du kan också ställa frågor om mansplaining i sociala medier, tagga bara #mansplainingakuten.

Gå med i Facebookeventet för mansplainingakuten för att inte missa något om kampanjen!