Kompetensutveckling får personalen att stanna på Scandic

Bild: Scandic/Lee Kearney

I SVD Karriär (3/9-2015) intervjuas Scandic Hotels VD Frank Fiskers om hotellkedjans arbete med kompetensutveckling.

Det är glädjande att Frank Fiskers ser kompetensutveckling av anställda som ett värdefullt konkurrensverktyg. Det är helt i linje med Unionens uppfattning. Fiskers kopplar kompetensutveckling för anställda till möjlighet att få stabilitet i personalgruppen, då tillgången till detta får medarbetare att stanna på Scandic. Det är viktigt eftersom det är människorna på företaget som är nyckeln till framgång.

I artikeln läggs tung vikt vid Scandic Hotels storlek. Man menar att det är svårt för mindre företag att motivera en egen skola för kompetensutveckling, liknande den Scandic driver. Det är sant, men det är också viktigt att inte fastna i den tanken. Det finns många olika former av kompetensutveckling. Vissa av dessa går utmärkt att arbeta med även på ett litet företag.

Ett exempel på hur ett litet företag kan förverkliga kompetensutvecklande insatser gavs vid en intervju Unionen genomförde med en VD i ett IT- företag med endast sex anställda. Det som saknas i förutsättningar tar VD igen med strategi och vilja. Han menar att det är för dyrt att sätta alla på en skolbänk samtidigt, eftersom det drabbar inkomsterna direkt. Det slår ju stenhårt, samtidigt som det kostar ju att utbilda.

Vi försöker alltid att skicka en person i taget som blir väldigt duktig och som sen utbildar personalen internt.

I det här fallet påverkar ledningens inställning och drivkraft, organisation och arbetsplatskulturen de anställdas tillgång till kompetensutveckling.

Det handlar alltså om mycket mer än bara att gå kurser och skolor. Det kan vara alltifrån spontana tillfällen i vardagslivet, till exempel när någon visar en kollega genvägar i ett nytt IT-system eller när man arbetsroterar, till strategiskt planerade insatser inför en omorganisation.

För att individer ska kunna nå sin fulla potential även när arbetsuppgifter förändras, försvinner eller tillkommer är det viktigt att man ges möjlighet att fortsätta lära under hela arbetslivet, och att man själv som individ är drivande i och för sitt eget lärande. Arbetsgivare, arbetstagare och staten har ett delat ansvar för en väl fungerande och rätt riktad kompetensutveckling i det svenska arbetslivet. Ytterligare en faktor som driver på behovet av kontinuerlig kompetensutveckling är digitaliseringen av många arbetsuppgifter.

Unionen välkomnar den syn på kompetensutveckling som Scandics VD beskriver. Men frågan är förstås komplex. Med brett partsgemensamt samarbete och med lokala anpassningar kan vi nå ett arbetsliv där individers kompetens utvecklas i en riktning som säkrar deras jobb samtidigt som arbetslivets kompetensbehov fylls.

Kommentera