Den digitala strukturomvandlingen – utmaningar för stat, arbetsgivare och fack

”Den digitala strukturomvandlingen”

Datum: Onsdag 1/7 kl. 13

Hur ser samhällets digitala omställningsförmåga ut för de anställda? Vilka kompetenser kommer vara nyckeln till framgång i ett framtida yrkesliv? Och vad finns det för möjligheter för redan yrkesverksamma att hänga med i utvecklingen?

Just nu befinner vi oss mitt i en omfattande strukturomvandling som drivs av en rad stora tekniska framsteg. Den digitala strukturomvandlingen antas kunna påverka näringslivets samtliga sektorer och därmed stora yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

Nyckeln till framgång kommer att ligga i samhällets förmåga att ställa om och anamma nya, smartare och mer effektiva digitala tekniker och arbetssätt.

Vid detta seminarium diskuteras de utmaningar som digitaliseringen skapar för stora yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad och hur dessa bäst kan mötas. Vi får även en inblick i hur stora automatiseringsprocesser kan se ut i praktiken på tjänsteintensiva företag och vilka krav detta ställer på de anställda.

Sverige har historiskt varit bra på att ställa om och tämja strukturomvandlingens krafter till landets fördel – det är dags att diskutera hur nya och gamla framgångsrecept kan leva vidare i det tjugoförsta århundradet.

Inledning:

Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef Unionen

Deltagare:

Peter Hellberg 1:e vice ordförande Unionen, Anne-Marie Fransson, vice vd Almega och förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Peter Nyllinge vd PWC, Jan Gulliksen ordförande Digitaliseringskommissionen och Maja Fjaestad statssekreterare Statsrådsberedningen. Ytterligare namn kan tillkomma.

Moderator:

Sverker Olofsson

Plats:

Unionens trädgård, Hästgatan 10

Kommentera