Unikt fackligt avtal i sportklädesindustrin i Indonesien

För två år sedan tecknades ett unikt avtal (Freedom of Association Protocol) mellan lokala fackliga organisationer i Indonesien, sportmärkesföretag som Adidas och Nike samt deras indonesiska leverantörer. Syftet med avtalet var att leverantörerna ska tillåta och stödja fackligt arbete på fabrikerna så att textilarbetarna själva på sikt ska kunna förbättra sina arbetsvillkor. Arbetarna som syr sportkläder och tillverkar sportskor har låga löner, långa arbetsdagar, osäkra anställningar och utsätts för repressalier om de engagerar sig fackligt.

En ny rapport, Play Fair – en kampanj för schyssta sportkläder, visar nu att avtalet börjar få positiva effekter genom en ökning av antalet fackligt anslutna och en ökning av antalet fackklubbar på fabrikerna. Kommunikationen har också förbättrats genom de kommittéer som bildats på fabrikerna med representanter från ledning och fack lokalt och konflikter kan hanteras genom dialog. Problem kan också lyftas till sportmärkesföretagen genom den nationella kommitté som bildats för konfliktlösning.

Unionen tycker att det är dags att svenska företag lägger större fokus på de två av ILO:s kärnkonventioner som rör rätten att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt i CSR-arbetet. Att det inte finns lokala fack som kan föra anställdas talan är orsaken till att företagen måste arbeta med CSR. Därför behöver företagen ta sig an grundproblemet. Avtalet i Indonesien är ett föredöme i hur företag kan ta sig an frågan. Svenska företag som köper in från lågkostnadsländer har ett ansvar att underlätta fackligt arbete hos leverantörerna, så att arbetarna själva kan börja föra sin talan för bättre villkor. Framför allt måste de säkerställa att leverantörerna inte motarbetar bildandet av fackföreningar och diskriminerar fackligt aktiva. Villkoren för fackligt arbete måste också vara schysta i form av tillräckligt med facklig tid för fackliga ledare, tillgång till möteslokaler och informationstavlor.

LO TCO Biståndsnämnds och Swedwatch seminarium

Kommentera