OS i Sotji byggt på systematiska lönebedrägerier.

Gunilla Krieg

Många har blivit förfärade över att en stor andel av de som byggt upp OS i Sotji inte har fått ut sina löner för flera månaders hårt arbete. Omfattningen av denna lönestöld är enorm och behandlingen av de som begär att få ut sin lön är brutal och våldsam. De många gästarbetarna som rest långt var i en särskilt utsatt situation, när de blev fråntagna sina pass under tiden som de arbetade.

Metoderna som oseriösa företag använder för att systematiskt lura de anställda på lönen är däremot inte unika för OS-bygget. De används varje år mot bärplockare såväl som mot IT-tekniker och säljare. De används mot gästarbetare såväl som mot inhemsk arbetskraft, mot lågavlönade och högavlönade.

Det är tre metoder som är särskilt vanliga när företag bestämmer sig för att inte betala ut löner till anställda:

  1. Inget skriftligt anställningsavtal. Det blir svårare för den anställde att visa vem som är arbetsgivare i kedjor med flera underentreprenörer och svårare att visa vilken lön som har avtalats. Det blir svårare att stämma företaget till domstol för brott mot anställningsavtalet.
  2. Arbetsgivaren blir oanträffbar när lönen uteblir. Under hela arbetet finns det arbetsledning och när lönen skulle ha utbetalats skyller arbetsgivaren på att de inte har fått in pengar, men att lönen snart kommer att utbetalas. När arbetet är klart går det inte att få tag på arbetsgivaren eller någon annan representant för företaget.
  3. När de anställda försöker driva in sin lön med hjälp av fackförbund eller egna advokater kommer företaget med en påhittad motfordran för att slippa betala.

Dessa metoder använder utländska bemanningsföretag mot bärplockare i Sverige. Kinesiska arbetare har drabbats i Kina och nu har de använts av ryska firmor mot OS-byggarna. Oräkneliga gånger har jag mötts av dessa metoder när jag försökt hjälpa Unionens medlemmar att få ut sina löner och problemet ökar snabbt med globaliseringen. Under 2013 var det mer än 1400 företag som inte betalade ut lön till en eller flera av Unionens medlemmar i Sverige. Det är dags att stoppa de systematiska lönebedrägerierna. Ett första steg är avtal och lagar om att en anställd alltid har rätt till ett skriftligt avtal innan arbetet påbörjas.

Gunilla Krieg

Kommentera