Ökade personalkostnader höjer lönsamheten

I senaste Fokus ifrågasätts de senaste årens härskande strategi inom detaljhandeln att hålla personalen ”lean and mean”. Ny forskning från MIT visar att hur fyra detaljhandelkedjor blivit framgångsrika genom att gå emot sparnormen. Ökningen av intäkterna är långt större än merkostnaden för personalen.

Aktuell forskning från Handelshögskolan i Göteborg visar samma sak. Framgångsfaktorn för bolagen är fokus på personalen och generösa personalförmåner. De här resultaten ligger väl i linje med slutsatserna i en studie som Unionen snart kommer att presentera ”Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus”. En rådande inställning bland många företag är att personal kostar, personalen har reducerats till en kostnadspost i resultaträkningen. I själva verket är personalen intäktsdrivande och avgörande för om företaget får behålla kunder eller inte.

Media: Ekonomisverige

Blogg: Affärsdriven HR

Kommentera