Intervju med Nyamko Sabuni inför Almedalen

Nyamko Sabuni. Foto: Peter Knutson

Nyamko Sabuni är hållbarhetschef på teknikkonsultföretaget ÅF. Tisdag den 30 juni kl. 10 deltar hon i Unionens seminarium Så når vi ett jämställt arbetsliv.

Tycker du att lönekartläggning är ett bra verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader?

Lönekartläggning är ett bra verktyg som start i arbetet med att synliggöra eventuella skillnader, för att förändra krävs insikt om nuläget.

Kartläggningen i sig räcker dock inte, brister måste åtgärdas och i grunden måste det finnas en medvetenhet och vilja att förändra.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller att skapa ett mer jämställt arbetsliv?

Att få jämnare fördelning generellt på alla nivåer inklusive att få fler kvinnor i ledande positioner. Jämställt arbetsliv förutsätter dock jämställt familjeliv.

Vad tror du är huvudanledningen till att färre kvinnor än män väljer tekniska yrken?

Stereotypa bilder av vad som är manligt och kvinnligt bidrar, och kunskapen om vad tekniska yrken innebär är för låg.

Initiativ av olika slag, tex IGEday är bra för att tidigt väcka nyfikenhet och sänka trösklar till tekniken.

Vilken fråga tror du kommer att dominera årets Almedalsvecka?

Hållbarhet och arbetsmarknadspolitik.

Vad ser du mest fram emot under årets Almedalsvecka?

Möten – spontana som planerade.

Kommentera