H&M vidgar lönebegreppet

H&M tillkännagav i måndags en modell för hur företaget ska höja textilarbetarnas löner hos leverantörer i Bangladesh och Kambodja. I ett första steg ska lönemodellen införas vid två fabriker i Bangladesh och en i Kambodja. Visionen är att alla leverantörer ska betala arbetarna en lön som går att leva på. H&M kallar det Fair Living Wage.

H&M har vidgat lönebegreppet och utgår från modellen Fair Wage som utvecklats av ILO (International Labour Organisation) . Fair Wage modellen innehåller förutom levnadslön viktiga begrepp som reallöneutveckling, löneförhandling och lön i förhållande till leverantörens ekonomiska utveckling. Föredömligt lyfter H&M också fram vikten av att leverantörens anställda får sina löner reviderade och förhandlade årligen av demokratiskt valda fackliga representanter eller anställdas representanter. Det visar att H&M också tagit sig an de demokratiska och strukturella aspekterna av lönefrågan. För att få uthållig löneutveckling med förankring hos anställda räcker det nämligen inte med att bara fokusera på lönenivå. Anställdas representanter måste involveras och det måste finnas system för att få till stånd löneförhandling och lönerevidering. Det är så här Unionen tycker att företagen ska arbeta med lönefrågan hos leverantörer i sitt CSR-arbete.

Media: SvD Näringsliv, DN Ekonomi

Kommentera