Grattis Ann-Marie Begler till jobbet som Försäkringskassans nya generaldirektör!

Som du säkert är väl medveten om har du fått ett av Sveriges mest ansvarsfulla arbeten där du har stora utmaningar framför dig – men också stora möjligheter att hjälpa alla de människor som hamnar utanför arbetsmarknaden på grund av att de blir sjuka. För att du inte ska känna dig alldeles överväldigad, vilket är lätt att göra när man har fått ett nytt jobb och allt är nytt och stressen lurar i alla utmaningar som tornar upp sig, vill vi på Unionen lyfta fram tre saker som vi tycker är särskilt viktiga:

  • Rättssäker, tydlig och transparent sjukskrivningsprocess: Försäkringskassan måste bedöma arbetsförmåga och kartlägga behovet av rehabilitering i tid inför de olika tidsgränserna i sjukförsäkringen. För att få till en mer rättssäker och transparent bedömning av arbetsförmåga bör Försäkringskassan arbeta vidare med aktivitetsförmågeutredningen (AFU).
  • Rehabilitering och arbetsanpassning: Försäkringskassan måste bli bättre på att utreda möjlighet till återgång i arbete genom arbetsanpassning eller omplacering – exempelvis genom att även fråga fackliga företrädare om detta och bli tuffare mot de arbetsgivare som säger att det inte går. Försäkringskassan måste också bli bättre på att se till att sjukskrivna får den rehabilitering de behöver (Unionen vill exempelvis att det ska finnas en möjlighet att påföra sanktionsavgifter på de arbetsgivare som inte gör det de ska).
  • Särskilt fokus på psykisk ohälsa: Bland Unionens medlemmar är sjukskrivning på grund av psykiska diagnoser i särklass vanligast, och sjukskrivning på grund av psykiska diagnoser ökar i alla grupper. Försäkringskassan måste därför särskilt se över hur de med psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp från Försäkringskassan i sjukskrivningsprocessen.

Försäkringskassan måste särskilt se över hur de med psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp

Vi på Unionen hjälper dig gärna i ditt nya jobb när du börjar den 1 september – genom våra 600 000 medlemmar har vi en ganska god bild av hur Försäkringskassan och sjukförsäkringen fungerar (och inte fungerar), och vi har en rad förslag för en friskare sjukförsäkring. Sedan kan vi ju också påverka politiker och beslutsfattare så att du och dina medarbetare på Försäkringskassan får de verktyg ni behöver för att göra ett bra jobb och hjälpa de som blir sjuka tillbaka till arbetslivet. Lycka till på det nya jobbet – du är alltid välkommen att höra av dig till Unionen!

Kommentera