Unga kvinnor och IT

Peter Tai Christensen

Under hösten 2014 genomförde Insight Intelligence en riksrepresentativ attitydundersökning om ungas syn på jobb och arbetsmarknad i Sverige. Resultatet av den undersökningen visade bland annat att endast fem procent av kvinnorna mellan 16 och 30 år var intresserade av ett jobb inom data/IT. Det kan jämföras med motsvarande 27 procent bland männen i samma åldersgrupp.

För att få en bättre förståelse för hur unga kvinnor ser på IT som yrke och bransch genomförde Insight Intelligence i samarbete med Unionen, IIS, Centric och Ericsson en fördjupande studie i frågan. Drygt 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år intervjuades under maj 2015 om sin syn på IT som yrke och IT-branschen genom Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Undersökningen var riksrepresentativ för Sverige.

Undersökningen visade bland annat att:

 • Varannan ung kvinna anser inte att ett arbeta med IT skulle passa deras personlighet
 • De personliga egenskaper som respondenterna anser sig besitta matchar inte med de som de tror är viktiga för ett jobb inom IT
 • Två av tre respondenter anser att anledningen till den ojämna könsfördelningen inom IT är att tjejer inte uppmuntras till tekniska intressen
 • Endast en av tio svarar att de lärt sig mycket om IT i skolan
 • Information och reklam från IT-utbildningar upplevs inte rikta sig till unga kvinnor
 • Varannan respondent anser att kvinnor har sämre karriärmöjligheter inom IT än män
 • Var tredje ung kvinna beskriver IT-branschen som grabbig

Detta och mycket annat diskuterades på ett webbsänt seminarium anordnat av Unionen Västerbotten den 29 november 2016 för Unionens medlemmar i Västerbotten, Mellannorrland och Norrbotten.

Unionen anser att:

 • Arbetsgivare inom IT i samband med rekrytering behöver tydliggöra att även de egenskaper som unga kvinnor själva anser sig besitta är behövda och efterfrågade
 • Skolan behöver ta ansvar för att IT-undervisningen förbättras
 • Flera unga tjejer behöver uppmuntras till tekniska intressen
 • Fler IT-förebilder som är kvinnor behöver lyftas för att bidra till ett ökat intresse för IT som yrke och bransch bland unga kvinnor
 • IT-utbildningarna behöver ta ansvar för att marknadsföring och reklam i högre grad riktar sig även till unga kvinnor
 • IT-branschen behöver tydligare signalera att den är jämställd och att kvinnor och män har lika goda möjligheter att göra karriär inom den
 • Arbetsmarknadens parter behöver genomföra partsgemensamma insatser för att uppdatera IT-branschen liksom bilden av IT som yrke och bransch
 • Jämställdhet är en överlevnads- och lönsamhetsfråga för IT-branschen

Här kan du se hela seminariet.

Inledning: Peter Tai Christensen, utredare och expert i likabehandlingsfrågor, Unionen. 

I panelen: Peter Tai Christensen,, Unionen, Jenny Moberg, regionchef Almega Norr, Magdalena Kågström, IT-pedagog, Skellefteå Kommun, Lena Staflund, enhetschef Tieto, Matilda Sjödin, Data Ductus. Moderator: Pär Dunder, VD Explizit.

Kommentera