Kompetensutveckling och utbildning – rätt kompetens under hela yrkeslivet

För tjänstemän skapar den egna kompetensen trygghet i arbetet. De anställdas kompetens är också avgörande för att företagen ska kunna utveckla sin verksamhet och för att Sverige ska konkurrera med kunskap istället för med låga löner. 

Kompetensutveckling är planerade insatser som ökar människors kompetens och det behövs bättre system för att fler ska få kompetensutveckling under hela yrkeslivet.

När arbetslivet förändras är det investeringar i kontinuerlig kompetensutveckling som gör att förändringar blir till nya möjligheter för både medarbetare, arbetsplatser och för samhället.

 

Politiska förslag 

  • Inför en trepartslösning för finansiering av yrkesverksammas utbildning, där kostnaden delas av parterna på arbetsmarknaden, staten och individen.
  • Fortsätt bygg ut universitet, högskola och yrkeshögskola.
  • Förhöjt studiebidrag för studier efter minst fem år i arbetslivet. 
  • Höjt fribelopp och bättre möjligheter att kombinera studier med arbete.

På arbetsplatsen

  • Ger råd och stöd inför de individuella utvecklingssamtalen.
  • Erbjuder ersättning för studiematerial och avgifter för den som kompetensutvecklar sig med kurs/utbildning.
  • Kompletterar a-kassans skydd vid arbetslöshet med en inkomstförsäkring
  • Hjälper vid Trygghetsrådet de som förlorar sitt jobb, med omställning och utbildning.

I avtalsrörelser

  • Att fler omfattas av bättre omställningsstöd.
  • Tillsvidareanställningar ska vara normen på arbetsmarknaden.

Blogginlägg om arbetsmiljö