Arbetsmiljö – alla ska må bra på och av arbetet

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa ökar och det behövs krafttag för bättre psykosocial arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv.

Nyckeln till framgång är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Allra bäst lyckas vi när det sker i samverkan mellan kunniga och kompetenta arbetsgivare, anställda och deras representanter samt lokala och regionala arbetsmiljöombud.

Alla vinner på ett systematiskt arbetsmiljöarbete; de anställda, företaget och samhället.

Politiska förslag 

 • Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som i lag reglerar arbetsgivarnas ansvar för en bra psykosocial arbetsmiljö behöver implementeras på landets arbetsplatser.
 • Resurserna till Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöforskningen för arbetet med tjänstemännens psykosociala arbetsmiljö behöver öka.
 • Ett nationellt centrum för att driva på och sprida resultat från arbetsmiljöforskning och utveckling behöver startas.
 • Arbetsmiljöverkets ska i sitt uppdrag se arbetstidsfrågan som en arbetsmiljöfråga. 

På arbetsplatsen

 • Arbetsgivaren ska ta ansvaret för en fungerande arbetsmiljö. Läs mer om det och om nya OSA, en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Chefer/ledare behöver ha gedigna kunskaper om arbetsmiljöarbete för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med de anställda. Läs ett exempel här.
 • Unionens arbetsmiljöombud arbetar för att alla arbetsplatser ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Välutbildade regionala arbetsmiljöombud ska ge stöd åt medlemmar på mindre arbetsplatser

I avtalsrörelser

 • Arbetstidsfrågorna ska stärkas i avtal eftersom lagen ur ett arbetsmiljöperspektiv inte är tillräcklig.
 • Stärkta skrivningar kring bortförhandlad övertidsersättning.
 • De Europeiska ramavtalen om arbetsrelaterad stress ska införas i de svenska kollektivavtalen så att brott mot dem kan beivras.

Systematiskt arbete med arbetsmiljö gör skillnad

/ Arbete bedrivs Bedrivs delvis Bedrivs inte
Bra arbetsmiljö 55 36 26
Dålig arbetsmiljö 14 27 41

Blogginlägg om arbetsmiljö