Föräldravänligt arbetsliv – nyckeln till ett jämställt samhälle

När arbetslivet ännu inte är fullt ut föräldravänligt hamnar många kvinnor på efterkälken, både i löne- och karriärutveckling. Unionen verkar därför både för en attitydförändring i arbetslivet gällande graviditet och föräldraskap och ett jämnare uttag av föräldraledigheten och ansvarstagande för barn mellan kvinnor och män.

Medlemmarna i Unionens verklighet visar att det finns många förbättringar som måste göras innan målet om ett föräldravänligt arbetsliv är uppnått. Och det är till stor del på arbetsplatserna som förändringen måste ske.

För ett föräldravänligt arbetsliv

Jämställdhet

Unionen vill:

 • att män som är chefer uppmuntras till att ta ut längre föräldraledighet
 • att fler kvinnor utvecklas, gör karriär och blir chefer
 • ha ett jämnare uttag av föräldraledigheten mellan vårdnadshavarna
 • verka för att synliggöra det obetalda arbetet och dess konsekvenser för kvinnors insatser på arbetsmarknaden
 • se en attitydförändring i arbetslivet gällande graviditet och föräldraskap

Ledarskap

Unionen vill:

 • att chefer ska ha samma möjlighet som andra att kunna gå ner i arbetstid och dela chefstjänst med någon annan
 • att chefer tar ett större ansvar och föregår med gott exempel vid föräldraledighet

Regler och rutiner

Unionen vill:

 • att arbetsplatserna har en policy med rutiner och handlingsplaner för föräldralediga
 • att arbetsplatserna ser över sina villkor så att de passar även småbarnsföräldrar
 • verka för att även ensamstående föräldrar ska inkluderas i likabehandlingsarbetet 
 • att alla arbetsplatser ska betala ut föräldralön
 • att medlemmarna ska ha ökat inflytande över arbetstidens förläggning
 • att uttag av övertid ska vara anpassat efter föräldrarnas särskilda villkor
 • att medlemmarna ska ha ökat inflytande över var arbetet utförs
 • att fler arbetsplatser erbjuder friskvård på arbetstid

Föräldravänligt arbetsliv 2016

Enligt Unionens medlemmar är de viktigaste framgångsfaktorerna för ett föräldravänligt arbetsliv inflytande över den egna arbetstiden, att internmöten läggs på tider som möjliggör att hämta och lämna på förskola, skola eller motsvarande och att ledningen föregår med gott exempel.

Undersökningen 2016 visar att kvinnor i högre grad än män avstår från att söka nytt jobb för att de är föräldrar. Kvinnor anser också i större utsträckning att föräldraledigheten påverkar karriärmöjligheterna negativt.
Rapporten Föräldravänligt arbetsliv

Guldnappen 2017

Arbetsgivarnas attityd till föräldraskap är en av de viktigaste nycklarna till ett jämställt samhälle och en rättvis löne- och karriärutveckling. Varje år delar Unionen ut priset Guldnappen till en arbetsplats som på olika sätt underlättar för sina anställda att förena arbete och föräldraskap. Den 28 februari får du veta vem som vinner i år. Redan nu kan du testa hur många nappar ditt jobb får och läsa om hur du lyckas med ett föräldravänligt arbetsliv. Läs mer här.

Vobba

Tre av fem privatanställda tjänstemän med barn i åldersspannet 0-16 år vobbar istället för att vabba. De vanligaste orsakerna till att man vobbar istället för att vabba är att hinna med sina arbetsuppgifter och att det inte finns någon att lämna över arbetsuppgifterna till. Chefer vobbar i högre utsträckning än arbetstagare som inte är chefer.

Till vobba.unionen.se