Framtidens mångfaldsarbete – ett nytt, modernt, inkluderande mångfaldsarbete.

”Framtidens mångfaldsarbete”

Datum: Tisdag 30/6 KL. 13

Ett arbetsliv som präglas av respekten för olikheter och den mänskliga mångfalden är ett självklart mål och en prioriterad fråga för Unionen. Ett systematiskt och målinriktat mångfaldsarbete behövs för att förändra attityder, undanröja hinder och främja lika rättigheter och möjligheter.

På seminariet kommer konkreta förhållningssätt och strategier för att hantera negativa attityder på arbetsplatserna att diskuteras ur ett mångfaldsperspektiv. Frågan om vilket ansvar arbetsmarknadens parter bör ta för att bedriva ett systematiskt och målinriktat mångfaldsarbete på arbetsplatserna kommer att lyftas, liksom frågan om hur detta arbete bör bedrivas.

Lärande exempel på framgångsrikt mångfaldsarbete från näringslivet kommer att ges och såväl rättvise- som lönsamhetsaspekten på mångfaldsfrågan kommer att belysas.

Deltagare:

Cecilia Fahlberg förbundsordförande Unionen, Pia Höök, diversity manager Skanska, Rodrigo Garay entreprenör och grundare av Diversitas talent och Paula Lejonkula expert mångfaldsfrågor Sveriges Byggindustrier.

Moderator:

Sverker Olofsson

Plats:

Unionens trädgård, Hästgatan 10

Kommentera