Extremt billig arbetskraft behöver inte vara extremt lågavlönad

DN Debatt idag föreslår Moderaterna en ny anställningsform för att lättare få första jobbet. Det finns ingen anledning att de som är nya på arbetsmarknaden ska vara extremt lågavlönade, när de redan är extremt billiga för arbetsgivaren att anställa.

På arbetsförmedlingens hemsida finns följande information till arbetsgivare:

Instegsjobb – Anställ den som är ny i Sverige. Upp till 80 % av lönen i stöd. Räkna ut ersättningen: Exempel Månadslön 22000 kr/mån, Vi står för 17600 kr/mån upp till 24 månader”

Yrkesintroduktion – för ungdomar som saknar yrkeserfarenhet. Upp till 55 % av lönen i stöd. Räkna ut din ersättning: Exempel månadslön 22000 kr/mån, Vi står för 5876 kr/mån i max 12 månader”

Det är väldigt billigt att anställa utrikes födda och unga utan yrkeserfarenhet. Under flera år har mer än 900 000 människor arbetat med någon form av stöd från Arbetsförmedlingen varje år, enligt arbetsförmedlingens årsrapporter.

Varför behövs det då en ny anställningsform som gör det lättare att få första jobbet som Moderaterna föreslår på DN Debatt idag? Som förslaget är utformat blir det en 18 månaders provanställning utan någon regel för hur låg lönen kan vara och utan anställningsskydd.

Vi har redan rea på arbetskraft som är ny på svensk arbetsmarknad.

En första jobbet-anställning skulle dessutom innebära att de som är nya på svensk arbetsmarknad inte skulle ha några rättigheter eller någon trygghet under ett och ett halvt år. De flesta anstränger sig att tiga och lyda för att få jobba kvar när de saknar anställningsskydd, men ofta hjälper det inte, för många arbetsgivare vill ha en ny billig bidragsanställd när tiden går ut.

I många länder (även rika länder) är det vanligt med extrema låglönejobb, där lönen inte räcker till någon form av bostad, utan det kan krävas att en person har två heltidsjobb för att få ihop till mat och ett litet rum att sova i de få timmar som är kvar på dygnet.

Vi har stoppat de extrema låglönejobben genom arbetslöshetsförsäkring och lägstlöner i kollektivavtal.

Nu saknar 80 procent av de unga rätt till a-kassa, många företag saknar kollektivavtal och enligt en undersökning som tidningen Kollega gjorde har en av fyra unga provjobbat gratis för att få in en fot på arbetsmarknaden.

På Migrationsverkets hemsida står det att ett krav för att få arbetstillstånd är att lönen är minst 13000 kronor i månaden. I Unionens kollektivavtal är lägstlönerna anpassade till bransch och erfarenhet och de flesta lägstlöner ligger mellan 16000 och 19000 kr/månad år 2015.

De föreslagna förstajobbet-anställningarna skulle helt sakna gräns för hur låg lönen kan vara, precis som på 1800-talet.

Kommentera