Sveriges egenföretagare har svårt att ta semester

Sommar betyder ledighet för många men nära två av fem egenföretagare har svårt att ta ut någon semester överhuvudtaget. Hårdast drabbas kvinnor och unga företagare.

Bilden är alltså tydlig: Egenföretagare jobbar hårt och mycket – osäkerhet om både kunder, konjunktur, inkomster och trygghetssystem gör att man helt enkelt i många fall inte kan eller vågar ta semester. Unga företagare och kvinnliga företagare drabbas hårdast. Att vara företagare är givetvis riskfyllt. Men det vi måste se till är dels att ersättningen för risktagandet är rimligt, dels att de grundläggande trygghetssystemen fungerar även för egenföretagare. Så är det i många fall inte idag.

Regelverk och trygghetssystem måste anpassas för egenföretagare

Sverige behöver fler företag och fler företagare. Vi behöver fler växande företag. Dagens regelverk och trygghetssystem är dock inte anpassade för egenföretagarna. Detta är allvarligt eftersom denna kategori på arbetsmarknaden rimligen kommer att betyda mer för tillväxt och jobb framöver. Självklart måste vi utforma system som skapar förutsättningar för fler egenföretagare att ta semester.

Många förbättringsområden

Unionen bidrar på flera sätt, bland annat genom vårt egenföretagarmedlemskap och vårt arbete med Unionens politik för egenföretagare. Men de offentliga systemen behöver ses över. Det måste gå att få förhandsbesked vad gäller sjukförsäkring och föräldraförsäkringen. Man borde utreda om inte företagare liksom alla andra kunde basera ersättningen från trygghetssystemen på en prognostiserad inkomst, inte på flera år gamla uppgifter. Man bör kunna få ersättning vid sjukdom även vid nystartat aktiebolag. Det måste bli lättare för den som är både företagare och anställd att räkna in inkomsterna från korta anställningar i ersättningsunderlaget. Det måste vara möjligt att ha viss kundkontakt även under tiden man är sjuk eller arbetslös.

Egenföretagare är viktigt för Sverige

Tre fjärdedelar av alla företag i Sverige är företag utan anställda. Det innebär att det i Sverige finns närmare 800 000 egenföretagare och de utgör cirka 16 procent av alla sysselsatta. Vi måste arbeta för ett gynnsammare företagarklimat i Sverige, inte minst med tanke på att det är just egenföretagarna som står för en viktig del av de nya jobben i Sverige.

Kommentera