Den digitala strukturomvandlingens utmaningar och möjligheter

Unionen bjöd idag in arbetsgivarorganisationer, politiker och företag för att diskutera utmaningar på arbetsmarknaden inför den flitigt debatterade digitala strukturomvandlingen. Diskussionen handlade om hur automatiseringsprocesser ser ut i praktiken, arbetskraftens tilltagande omställningsbehov, och om möjligheter och utmaningar för samhället och dess aktörer.

I panelen deltog Peter Hellberg, Unionens förste vice ordförande, Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionens orförande, Maja Fjaestad, statssekreterare för strategi- och framtidsministern, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för Almega IT & Telekomföretagen, samt Peter Nyllinge, VD för PWC Sverige.

Diskussionen kretsade kring den pågående digitala strukturomvandlingen och hur vi bäst tar till vara på dess många fördelar, samtidigt som vi skapar bästa möjliga förutsättningar att motverka dess negativa effekter.

Strukturomvandling är en naturlig del av ett samhälles utveckling, och innebär att ny teknik och nya arbetssätt gör det möjligt att utföra arbeten och processer mer effektivt. Men detta för även med sig konsekvenser i form av arbetslöshet för de som arbetar i branscher där strukturomvandlingen dragit fram. Detta fenomen brukar kallas för kreativ förstörelse.

Den svenska synen på strukturomvandling har sedan efterkrigstiden varit att skapa bästa möjliga förutsättningar för den nya tekniken att få genomslag i produktion och samhället, samtidigt som vi haft system för att ta hand om och ”ställa om” de som friställs på grund av den kreativa förstörelsen. Syftet är att få ut det mesta teknikens positiva effekter, samtidigt som de negativa effekterna mildras.

Digitaliseringen innebär en rad utmaningar för dessa system, då den innebär ett ökat strukturomvandlingstryck inom de flesta branscher och inom en rad stora yrken. För att möta denna utmaning måste våra omställningssystem anpassas för att möta dessa utmaningar.

En allt snabbare teknisk utveckling innebär snabbt ökade krav på arbetskraftens kompetens. Ett viktigt initiativ som diskuterades var de numera återupprättade omställningsförhandlingarna, där PTK och Svenskt Näringsliv förhandlar om nya, mer proaktiva omställningssystem. Målet är att skapa omställningssystem där individen att på eget initiativ ska ha råd och möjlighet att kompetensutveckla sig under hela arbetslivet.

 

Kommentera