Ännu en missad chans för yrkesverksammas kompetensutveckling i höstbudgeten

Lars Jagrén

Vi konstaterar tyvärr att regeringen än en gång missar konkreta satsningar på yrkesverksammas kompetensutveckling som leder till konkurrenskraft och innovationer. Samtidigt är det välkommet med satsningarna på en bättre a-kassa.

Än en gång missar regeringen chansen att komma med skarpa förslag. I regeringsförklaringen bjöd statsministern in arbetsmarknadens parter till samtal om hur politiken och utbildningssatsningarna behöver utvecklas. Det är bra. Men denna budget ger inte någonting konkret det närmaste året till kompetensutveckling för dem som jobbar.

Följande delar i budgeten är positiva:

  • Bättre a-kassa för förtroendevalda samt deltidsarbetslösa
  • Vissa skattelättnader för egenföretagare som anställer
  • Utvidgat RUT-avdrag
  • Effektivare statligt riskkapital
  • Satsningarna på arbetsmiljön
  • Ambition att förkorta integrationen på arbetsmarknaden för nyanlända
  • Ökade satsningar på arbetslivsforskning

Det är negativt att den nedre gränsen för statlig skatt inte räknas upp. Fler med mellaninkomster måste betala statlig inkomstskatt och får behålla mindre än hälften av en löneökning.

Det är fel väg. Det är också olyckligt att tjänstemännen mer verkar ses som personer man kan höja skatten för, än som bärare av konkurrenskraft, innovation och tillväxt.

Ökade satsningar på investeringar och underhåll av infrastrukturen är positivt. Av de 13 miljarder kronor i satsning sker dock merparten först efter nästa val.

Pålitliga och kostnadseffektiva transporter är en förutsättning för konkurrenskraft. Bara en minoritet av Unionens klubbar anser att transportinfrastrukturen fungerar bra ur företagets perspektiv.

Problemen med infrastrukturen förvärrar ytterligare bostadsbristen i tillväxtregionerna. Det behövs ett helhetsgrepp på bostadsbrist, infrastruktur och miljöpolitik, där konkurrenskraften hela tiden tas i beaktande.

Vi efterlyser en sammanhållen politik för konkurrenskraft

Hotet om en kraftigt höjd kilometerskatt innebär att konkurrenskraften riskerar att försämras för betydande delar av basindustrin och underleverantörer i norra Sverige.

Kommentera