Snälla SNS, glöm inte konsumenterna av välfärdstjänster

Gösta Karlsson

Ett välkommet och tungt inlägg i diskussionen om konkurrensens allenarådande betydelse för en effektiv ekonomi har kommit när SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) nu publicerar rapporten ”Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd?”. Laura Harman som är forskningschef på SNS säger att den viktigaste slutsatsen av studien är att det råder en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrens i den svenska välfärdssektorn.

Hon säger vidare att det utifrån befintlig forskning inte går att hitta belägg för att reformeringen av offentlig sektor medfört de kvalitets- och effektivitetsvinster som man hoppats på.

 Att forskningsantologin nu kommit är positivt och förhoppningen är att debatten påverkas på ett sätt så att övertoner dämpas och att politikerna börjar närma sig frågor som har att göra med vad som är kvalitet och effektivitet för medborgarna och vilken relation detta ska ha till priset. Möjlighet att välja rätt förutsätter att individen har tillgång till den information som är relevant för valet. Att ge rätt information kan kräva att samhället (politikerna) reglerar vilken information den enskilde ska ha rätt till innan sitt val.

 Betänk hur du väljer sjukhus och läkare innan du blir sjuk för att hamna rätt. Kort sagt, vet vi vilken sjukdom vi får nästa gång och vilken vård med mera som då kommer att krävas. En brist på information kan lätt leda till överkonsumtion och därigenom till stora effektivitetsförluster. Den offentliga upphandlingen lider också av ett informationsproblem, då beställaren alltför ofta förefaller vara osäker på kvalitetskraven som bör ställas.

 Om vi som medborgare ofta väljer och konsumerar en vara eller tjänst har vi också en bra bild av vilken kvalitet vi vill ha och vad vi är beredda att betala. Ju mer sällan valen sker desto osäkrare blir vi på om valet blir rätt. Desto viktigare blir det också att informationen är relevant och korrekt om vad det är vi betalar för (direkt eller via skattsedeln).

 SNS vill gå vidare och bjuda in beställare och utförare till ett fortsatt arbete om konkurrens inom den svenska modellen för produktion av välfärdstjänster. Snälla SNS, glöm inte konsumenterna av tjänsterna – de kan faktisk ha något väsentligt att bidra med.

Kommentera