Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:

 

  • Bygg och fastighet

Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på 62. Enligt Unionens klubbar kommer högkonjunkturen fortsätta med kraftigt ökad försäljning, stigande vinster samt fler i jobb.

  • Företagen inom basindustrin

Dessa kommer att gå mycket bra under det kommande halvåret. Enligt Unionens klubbar finns höga exportförväntningar vilket drar upp stämningsläget för basindustriföretagen, som totalt landar strax bakom byggbranschen på 60 i branschbarometern.

  • Företagstjänster

Din bransch kommer på tredje plats med en branschbarometer på 59. Unionens klubbar tror på fler jobb i företagen och en ökad lönsamhet. Samtidigt ligger förväntningarna sammantaget på ungefär samma nivå som i höstas och förra våren – högtrycket för företagstjänsterna håller i sig.

  • Övrig industri

Exportförväntningarna har dragit upp stämningsläget även här jämfört med det senaste året och förväntas ge både ökad försäljning och stigande vinster. Men klubbarnas förväntningar i denna del av industrin är trots allt något lägre ställda än inom basindustrin med en branschbarometer på 58, branschen hamnar på en fjärde plats.

  • Handeln

Handeln har legat stabilt på höga nivåer de senaste åren och tuffar fortsatt på i god fart. Här tror Unionens klubbar att försäljningen stiger och att många nya jobb skapas det kommande halvåret, men förväntningarna är trots detta något lägre ställda än i flera andra branscher med en branschbarometer på 56 och en femteplats.

  • Transport och logistik

De minst positiva förväntningarna har Unionens klubbar på företag inom denna bransch. Att konkurrensen är hård i branschen trots generellt relativt goda tider visar sig bl a i att försäljningspriserna väntas ligga still och i att transport och logistik har undersökningens svagaste lönsamhetsläge. Branschbarometern hamnar trots allt på den positiva sidan med ett värde strax över 55.

*Branschbarometern bygger på Unionens klubbars förväntningar på utvecklingen i företagen under det närmaste halvåret. Branschindelningen bygger på att tillräckligt många klubbar har svarat, vilket gör att vissa branscher slås ihop. Klubbarna bedömer bland annat lönsamhet, omsättning, orderingång, sysselsättning mm. Svaren sammanställs till ett index som visar stämningsläget i de olika branscherna samt övergripande i näringslivet. Värdet 50 i index innebär att klubbarna i branschen tror på en oförändrad utveckling under det kommande halvåret jämfört med det senaste, värden över 50 pekar alltså mot positivt stämningsläge. I vår hamnar Unionens branschbarometer för hela näringslivet på 58. Unionens klubbar har inte vid något tillfälle under de senaste fem åren haft så positiva förväntningar på utvecklingen för deras företag som nu. Det ser alltså positivt ut för konjunkturen, anser de.

Kommentera