From Näringsliv

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Mer mångfald i företagen?

Unionen välkomnar lagen om att större företag ska upplysa om den mångfaldspolicy som gäller styrelser och trädde i kraft 1 januari 2017. Det finns bra möjligheter för facklig påverkan i arbetet med att genomföra lagen på arbetsplatsen då det saknas precisa regler och kriterier för vad, vem och hur det hela ska gå till. Vad …

Läs mer

Låt fack och företag förhandla om villkor för personaloptioner

Unionen vill ha goda förutsättningar för företag i Sverige. Där skapas förutsättningarna för fler och bättre jobb – och vi vill som Sveriges största fackförbund vara med och forma framtidens arbetsmarknad. Därför är startups viktiga – nya jobb kommer till största del i tillväxtföretag, byggt på innovation och kreativitet. I den utsträckning vi svenskar gillar …

Läs mer

Bra med kvalificerade personaloptioner, men lönegolv för lågt

Unionen är i grunden positivt till att regeringen presenterar ett förslag om skattelättnader på personaloptioner. Men lönekravet på 22 000 kronor i månaden är så pass lågt att det i praktiken utgör en form av statlig minimilön, vilket strider mot den svenska modellen. Innovativa startup-företag är en viktig kugge för det svenska näringslivet och Sveriges framtida …

Läs mer

Basindustrin fortsatt viktig

I den allmänna debatten framställs det ibland som att industrin – och då speciellt basindustrin – har spelat ut sin roll för jobben och tillväxten. Detta är i grunden fel. Tvärtemot den bild som ofta dyker upp i media av ett Sverige där tillväxten påstås dras av de s.k. nya kreativa näringarna som mode, musik …

Läs mer

Kompetensutveckling i fokus på EdTech

Under torsdagen samlades personer med särskilt intresse för teknik, digitalisering, kompetensutveckling och utbildning i Stockholm på EdTech. På konferensen diskuterades behovet av utbildning och kompetensutveckling i en era av digital transformation. Att hela samhället befinner sig i en digital transformation där allt och alla kommer att påverkas var tydligt under EdTEch. Likaså var det uppenbart att detta väcker …

Läs mer

Chefer i internationella företag och utmaningarna

I veckan träffade jag Unionen Upplands nätverk för förtroendevalda inom läkemedelsindustrin för att fånga upp de utmaningar och möjligheter som finns inom branschen. En fråga som väckte många funderingar handlade om effekten av att ha utstationerade utländska chefer inom internationella läkemedelsföretag. Det är ofta som dessa chefer har låg kännedom om de vanligaste lagar och bestämmelser på …

Läs mer

4 av 5 toppchefer i svenskt näringsliv kritiska till sina egna bonussystem

Igår sändes Uppdrag gransknings genomgång av svenska VD-bonusar. Unionen har gjort flera analyser och undersökningar kring bonusar. En något motsägelsefull slutsats som framkommer är att toppcheferna i svenskt näringsliv är kritiska till de bonussystem de själva är en del av. Företagen har en avgörande roll för att skapa fler och bättre jobb i Sverige. Genom att …

Läs mer

Trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser - förutsättning för basindustrin

En trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för stora delar av basindustrin. Detta har också historiskt sett varit en konkurrensfördel för industrin i Sverige, där också basindustrin i många fall själv var ägare/delägare i kraftproduktionen. Den totala elproduktionen i Sverige 2014 uppgick till 150 TWh. Vattenkraften stod för 63 TWh, vilket är 42 …

Läs mer

april 2017

Störst av allt är fritiden?

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

Läs mer

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Tungt på offentligsidan i vårbudgeten

I en snabb kommentar till vårbudgeten konstaterar Unionen idag att den sänkta skatten för företagets första medarbetare är en välkommen satsning, som förhoppningsvis får arbetsmarknaden att fungera bättre. Unionen delar regeringens bild att det går bra för svensk ekonomi. Man kan också konstatera att dagens vårbudget är väldigt tung på offentligsidan. Det är satsningar på polis, …

Läs mer