From Näringsliv

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Mer mångfald i företagen?

Unionen välkomnar lagen om att större företag ska upplysa om den mångfaldspolicy som gäller styrelser och trädde i kraft 1 januari 2017. Det finns bra möjligheter för facklig påverkan i arbetet med att genomföra lagen på arbetsplatsen då det saknas precisa regler och kriterier för vad, vem och hur det hela ska gå till. Vad …

Läs mer

Låt fack och företag förhandla om villkor för personaloptioner

Unionen vill ha goda förutsättningar för företag i Sverige. Där skapas förutsättningarna för fler och bättre jobb – och vi vill som Sveriges största fackförbund vara med och forma framtidens arbetsmarknad. Därför är startups viktiga – nya jobb kommer till största del i tillväxtföretag, byggt på innovation och kreativitet. I den utsträckning vi svenskar gillar …

Läs mer

Bra med kvalificerade personaloptioner, men lönegolv för lågt

Unionen är i grunden positivt till att regeringen presenterar ett förslag om skattelättnader på personaloptioner. Men lönekravet på 22 000 kronor i månaden är så pass lågt att det i praktiken utgör en form av statlig minimilön, vilket strider mot den svenska modellen. Innovativa startup-företag är en viktig kugge för det svenska näringslivet och Sveriges framtida …

Läs mer

Basindustrin fortsatt viktig

I den allmänna debatten framställs det ibland som att industrin – och då speciellt basindustrin – har spelat ut sin roll för jobben och tillväxten. Detta är i grunden fel. Tvärtemot den bild som ofta dyker upp i media av ett Sverige där tillväxten påstås dras av de s.k. nya kreativa näringarna som mode, musik …

Läs mer

Kompetensutveckling i fokus på EdTech

Under torsdagen samlades personer med särskilt intresse för teknik, digitalisering, kompetensutveckling och utbildning i Stockholm på EdTech. På konferensen diskuterades behovet av utbildning och kompetensutveckling i en era av digital transformation. Att hela samhället befinner sig i en digital transformation där allt och alla kommer att påverkas var tydligt under EdTEch. Likaså var det uppenbart att detta väcker …

Läs mer

Chefer i internationella företag och utmaningarna

I veckan träffade jag Unionen Upplands nätverk för förtroendevalda inom läkemedelsindustrin för att fånga upp de utmaningar och möjligheter som finns inom branschen. En fråga som väckte många funderingar handlade om effekten av att ha utstationerade utländska chefer inom internationella läkemedelsföretag. Det är ofta som dessa chefer har låg kännedom om de vanligaste lagar och bestämmelser på …

Läs mer

4 av 5 toppchefer i svenskt näringsliv kritiska till sina egna bonussystem

Igår sändes Uppdrag gransknings genomgång av svenska VD-bonusar. Unionen har gjort flera analyser och undersökningar kring bonusar. En något motsägelsefull slutsats som framkommer är att toppcheferna i svenskt näringsliv är kritiska till de bonussystem de själva är en del av. Företagen har en avgörande roll för att skapa fler och bättre jobb i Sverige. Genom att …

Läs mer

Trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser - förutsättning för basindustrin

En trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för stora delar av basindustrin. Detta har också historiskt sett varit en konkurrensfördel för industrin i Sverige, där också basindustrin i många fall själv var ägare/delägare i kraftproduktionen. Den totala elproduktionen i Sverige 2014 uppgick till 150 TWh. Vattenkraften stod för 63 TWh, vilket är 42 …

Läs mer

Jobbflytt - en högaktuell fråga för många av Unionens medlemmar

Dagens Industri skrev nyligen i en artikel att industrin allt oftare väljer att ta hem produktion till Sverige. Experter kan skönja en trend där företagen omprövar sina flyttbeslut eftersom besparingarna var överskattades. Att många flyttbeslut är ogenomtänkta vittnar också Unionens klubbföreträdare om. I en undersökning vi genomförde i höstas fick vi flera exempel på problem vid …

Läs mer

mars 2017

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Framtidens företag är föräldravänliga, eller?

Familjen gör comeback bland de yngre generationerna på arbetsmarknaden. Utöver att få ett bra jobb, så handlar drömmen för många unga om att skaffa barn och hitta den rätte att dela livet med. För Unionen är det självklart, att graviditet, föräldraledighet och ett aktivt föräldraskap är positiva inslag i arbetslivet. Dock visar Unionens senaste undersökning …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer


februari 2017

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer