From Likabehandling

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer

Mer mångfald i företagen?

Unionen välkomnar lagen om att större företag ska upplysa om den mångfaldspolicy som gäller styrelser och trädde i kraft 1 januari 2017. Det finns bra möjligheter för facklig påverkan i arbetet med att genomföra lagen på arbetsplatsen då det saknas precisa regler och kriterier för vad, vem och hur det hela ska gå till. Vad …

Läs mer

Vobba – en win-win-win-situation och ett outtalat tvång

Vabruari, den månad på året då flest föräldrar behöver vara hemma från jobbet med sjukt barn, närmar sig med stormsteg. I ett stressat och pressat arbetsliv riskerar tillfällig, oplanerad frånvaro från jobbet att ställa till problem för såväl medarbetare som arbetsgivare. Unionens ståndpunkt är därför att denna ofrånkomliga utmaning behöver hanteras med ett stort mått …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig och bidrar till minskat könslönegap

Unionen välkomnar återinförandet av kravet på årlig lönekartläggning och analys. Av rapporten Lönekartläggning lönar sig 2016 framgår nämligen att lönekartläggning och analys är en effektiv metod för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader ur ett jämställdhetperspektiv. Utmaningarna under 2017 blir dels att förmå de företag som inte lever upp till diskrimineringslagens krav att göra …

Läs mer

”Jag mansplainar så fort jag tror att jag vet mycket om ett ämne”

Manne Forssberg är en av personerna bakom Pappapodden och han har gett ut boken Pappalogi: handbok för pappor från produktionssex till vab. Hans recept till att bryta ner mansplaining är bland annat att vara ödmjuk och nyfiken på andra – men han erkänner också att han ibland kommer på sig själv med att mansplaina. Manne …

Läs mer

3 tips för att komma tillrätta med mansplaining

Nina Åkestam är reklamforskaren på Handelshögskolan i Stockholm som brinner för jämställdhet och ett hållbart arbetsliv. För Unionen berättar hon om hur man kan hantera mansplainare och sociala mediers roll i att lyfta frågan. Redan som liten stötte Nina på mansplaining. Det var hennes lillebror, som så fort han kunde prata förklarade världen för henne. …

Läs mer

Mansplaining är en slaggprodukt av könsroller under omförhandling

Hela denna vecka riktar Unionen uppmärksamhet mot fenomenet mansplaining. Unionen kan aldrig acceptera att kvinnor särbehandlas negativt av skäl som har samband med kön. Därför väljer vi att i kampanjen Mansplaining-akuten fokusera på en form av härskartekniker som kvinnor kan utsättas för när de tar plats och vill delta i arbetslivet på jämställda villkor. I dagens …

Läs mer

Emma Green: ”Trist att Friidrottsförbundet fick skit – skönt att mansplainern fick fel”

Hon har starka ben och hoppar högt. Men när Emma Green fightas för rättvisan lägger hon mellanmjölken åt sidan. För Unionen berättar hon om människokärlek och vikten av att visa fingret åt ojämställdhet . Eller snarare alla tio. När Emma Green satt och målade sina naglar i regnbågsfärger inför friidrotts-VM i Moskva 2013, var den …

Läs mer

Vad är egentligen mansplaining?

Mansplaining – ett av 2016 års mer omtalade nyord. Vi har nog alla sett det i verkligheten, män som förklarar något i nedlåtande ton för en kvinna. Men vad betyder egentligen mansplaining, var kommer ordet ifrån och vad säger forskarna? Mansplaining är ett så kallat teleskopord som är skapat av de engelska orden “man” och “explaining”. …

Läs mer

Unionen värnar respekten för alla människors lika värde och rättigheter

Som Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet har Unionen ett stort ansvar att vara pådrivande i utvecklingen mot ett arbetsliv där alla har möjlighet att nå och använda sin fulla potential och där ingen diskriminering förekommer. Det är ett ansvar som Unionen tar på stort allvar och som jag som förbundsordförande känner både ödmjukhet …

Läs mer

mars 2017

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Framtidens företag är föräldravänliga, eller?

Familjen gör comeback bland de yngre generationerna på arbetsmarknaden. Utöver att få ett bra jobb, så handlar drömmen för många unga om att skaffa barn och hitta den rätte att dela livet med. För Unionen är det självklart, att graviditet, föräldraledighet och ett aktivt föräldraskap är positiva inslag i arbetslivet. Dock visar Unionens senaste undersökning …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer


februari 2017

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer