From Likabehandling

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer

Mer mångfald i företagen?

Unionen välkomnar lagen om att större företag ska upplysa om den mångfaldspolicy som gäller styrelser och trädde i kraft 1 januari 2017. Det finns bra möjligheter för facklig påverkan i arbetet med att genomföra lagen på arbetsplatsen då det saknas precisa regler och kriterier för vad, vem och hur det hela ska gå till. Vad …

Läs mer

Vobba – en win-win-win-situation och ett outtalat tvång

Vabruari, den månad på året då flest föräldrar behöver vara hemma från jobbet med sjukt barn, närmar sig med stormsteg. I ett stressat och pressat arbetsliv riskerar tillfällig, oplanerad frånvaro från jobbet att ställa till problem för såväl medarbetare som arbetsgivare. Unionens ståndpunkt är därför att denna ofrånkomliga utmaning behöver hanteras med ett stort mått …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig och bidrar till minskat könslönegap

Unionen välkomnar återinförandet av kravet på årlig lönekartläggning och analys. Av rapporten Lönekartläggning lönar sig 2016 framgår nämligen att lönekartläggning och analys är en effektiv metod för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader ur ett jämställdhetperspektiv. Utmaningarna under 2017 blir dels att förmå de företag som inte lever upp till diskrimineringslagens krav att göra …

Läs mer

”Jag mansplainar så fort jag tror att jag vet mycket om ett ämne”

Manne Forssberg är en av personerna bakom Pappapodden och han har gett ut boken Pappalogi: handbok för pappor från produktionssex till vab. Hans recept till att bryta ner mansplaining är bland annat att vara ödmjuk och nyfiken på andra – men han erkänner också att han ibland kommer på sig själv med att mansplaina. Manne …

Läs mer

3 tips för att komma tillrätta med mansplaining

Nina Åkestam är reklamforskaren på Handelshögskolan i Stockholm som brinner för jämställdhet och ett hållbart arbetsliv. För Unionen berättar hon om hur man kan hantera mansplainare och sociala mediers roll i att lyfta frågan. Redan som liten stötte Nina på mansplaining. Det var hennes lillebror, som så fort han kunde prata förklarade världen för henne. …

Läs mer

Mansplaining är en slaggprodukt av könsroller under omförhandling

Hela denna vecka riktar Unionen uppmärksamhet mot fenomenet mansplaining. Unionen kan aldrig acceptera att kvinnor särbehandlas negativt av skäl som har samband med kön. Därför väljer vi att i kampanjen Mansplaining-akuten fokusera på en form av härskartekniker som kvinnor kan utsättas för när de tar plats och vill delta i arbetslivet på jämställda villkor. I dagens …

Läs mer

Emma Green: ”Trist att Friidrottsförbundet fick skit – skönt att mansplainern fick fel”

Hon har starka ben och hoppar högt. Men när Emma Green fightas för rättvisan lägger hon mellanmjölken åt sidan. För Unionen berättar hon om människokärlek och vikten av att visa fingret åt ojämställdhet . Eller snarare alla tio. När Emma Green satt och målade sina naglar i regnbågsfärger inför friidrotts-VM i Moskva 2013, var den …

Läs mer

Vad är egentligen mansplaining?

Mansplaining – ett av 2016 års mer omtalade nyord. Vi har nog alla sett det i verkligheten, män som förklarar något i nedlåtande ton för en kvinna. Men vad betyder egentligen mansplaining, var kommer ordet ifrån och vad säger forskarna? Mansplaining är ett så kallat teleskopord som är skapat av de engelska orden “man” och “explaining”. …

Läs mer

Unionen värnar respekten för alla människors lika värde och rättigheter

Som Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet har Unionen ett stort ansvar att vara pådrivande i utvecklingen mot ett arbetsliv där alla har möjlighet att nå och använda sin fulla potential och där ingen diskriminering förekommer. Det är ett ansvar som Unionen tar på stort allvar och som jag som förbundsordförande känner både ödmjukhet …

Läs mer

april 2017

Störst av allt är fritiden?

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

Läs mer

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Tungt på offentligsidan i vårbudgeten

I en snabb kommentar till vårbudgeten konstaterar Unionen idag att den sänkta skatten för företagets första medarbetare är en välkommen satsning, som förhoppningsvis får arbetsmarknaden att fungera bättre. Unionen delar regeringens bild att det går bra för svensk ekonomi. Man kan också konstatera att dagens vårbudget är väldigt tung på offentligsidan. Det är satsningar på polis, …

Läs mer