From Kommenterat

Lite längre kommentarer kring dagsaktuella ämnen, debatter eller tankar kring olika samhällsproblem.

"Ju större man är, desto starkare röst får man"

Camilla Svanström är Global Program Manager på ett IT-företag men hon är också fackligt engagerad som ordförande för Unionenklubben. För Gabriella Westberg berättar Camilla om hur Unionen gör skillnad på hennes arbetsplats. Vi hade aldrig haft så bra arbetsmiljö, så många semesterdagar och så bra föräldraledighet om vi inte hade haft starka fackförbund. Jag tror många …

Läs mer

”Att gå med i facket är en bra investering”

2016 var året som Unionen växte med närmare ett Piteå, det vill säga antalet medlemmar ökade med nästan lika många som invånarantalet i Piteå. För pitebon Melinda Tiburzi, butikschef på ett kosmetikaföretag, är det ingen tvekan om varför hon är medlem i Unionen. När Melinda gick från att vara egenföretagare till att bli anställd inom …

Läs mer

”Tillväxt för ett fackförbund viktigt för mig som medlem”

Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar. Förra året växte man med nästan ett Piteå, positivt tycker medlemmen Tobias Filipsson som arbetar som grafisk designer i… just det, Piteå. Tobias Filipsson arbetar som grafisk designer och illustratör på en content- och digitalbyrå. Det Tobias arbetar med är främst att designa webbsidor och han …

Läs mer

Kommentar på Medieutredningen

Medieutredningens särskilde utredare Anette Novak presenterade den 7 november utredningens slutbetänkande ”En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar SOU 2016:80”. Den viktigaste punkten utredningen presenterar är ett nytt teknikneutralt mediestöd. Detta är positivt. I en tid när allt färre orter har en egen mediebevakning och flera stora aktörer rör sig mot en helt digital …

Läs mer

Framtidens klimat är en facklig fråga

Idag, den 30 november 2015, inleds den nya rundan av globala klimatförhandlingar i Paris. Mötet har föregåtts av ett förmöte i Bonn där förhandlarna efter fem dagars förhandlingar fortsatt menar att stora utmaningar kvarstår inför Parismötet. De svåraste frågorna som diskuteras är vem som ska åta sig att göra vad för att hantera klimatfrågan, och …

Läs mer

Grattis Ann-Marie Begler till jobbet som Försäkringskassans nya generaldirektör!

Som du säkert är väl medveten om har du fått ett av Sveriges mest ansvarsfulla arbeten där du har stora utmaningar framför dig – men också stora möjligheter att hjälpa alla de människor som hamnar utanför arbetsmarknaden på grund av att de blir sjuka. För att du inte ska känna dig alldeles överväldigad, vilket är …

Läs mer

Intervju med Nyamko Sabuni inför Almedalen

Nyamko Sabuni är hållbarhetschef på teknikkonsultföretaget ÅF. Tisdag den 30 juni kl. 10 deltar hon i Unionens seminarium Så når vi ett jämställt arbetsliv. Tycker du att lönekartläggning är ett bra verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader? Lönekartläggning är ett bra verktyg som start i arbetet med att synliggöra eventuella skillnader, för …

Läs mer

Intervju med Artur Ringart inför Almedalen

Artur Ringart, vd, News55. Onsdag den 1 juli kl 11 deltar han i Unionens seminarium Unionen presenterar Flexpension – för ett långt och hållbart arbetsliv. Vad finns det för vinster för enskilda arbetsgivare med att få fler äldre att stanna längre i arbetslivet? De behåller kompetens och erfarenhet i företaget. De får gladare, nöjdare och friskare …

Läs mer

Intervju med Anne-Marie Fransson inför Almedalen

Anne-Marie Fransson är vice vd på Almega och förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen. Tisdag den 30 juni kl. 10 deltar hon i Unionens seminarium Så når vi ett jämställt arbetsliv. Tycker du att lönekartläggning är ett bra verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader? Nej, det är mer strukturella problem som ligger bakom löneskillnader. Vilken …

Läs mer

Intervju med Per Schlingmann inför Almedalen

Per Schlingmann är PR-konsult och författare. Han var också varit partisekreterare och chefsstrateg hos Moderaterna och statssekreterare i Statsrådsberedningen med ansvar för kommunikation. Tisdag den 30 juni kl. 10 deltar han i Unionens seminarium Så når vi ett jämställt arbetsliv. Tycker du att lönekartläggning är ett bra verktyg för att komma till rätta med osakliga …

Läs mer

mars 2017

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Framtidens företag är föräldravänliga, eller?

Familjen gör comeback bland de yngre generationerna på arbetsmarknaden. Utöver att få ett bra jobb, så handlar drömmen för många unga om att skaffa barn och hitta den rätte att dela livet med. För Unionen är det självklart, att graviditet, föräldraledighet och ett aktivt föräldraskap är positiva inslag i arbetslivet. Dock visar Unionens senaste undersökning …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer


februari 2017

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer