From Kommenterat

Lite längre kommentarer kring dagsaktuella ämnen, debatter eller tankar kring olika samhällsproblem.

Tungt på offentligsidan i vårbudgeten

I en snabb kommentar till vårbudgeten konstaterar Unionen idag att den sänkta skatten för företagets första medarbetare är en välkommen satsning, som förhoppningsvis får arbetsmarknaden att fungera bättre. Unionen delar regeringens bild att det går bra för svensk ekonomi. Man kan också konstatera att dagens vårbudget är väldigt tung på offentligsidan. Det är satsningar på polis, …

Läs mer

"Ju större man är, desto starkare röst får man"

Camilla Svanström är Global Program Manager på ett IT-företag men hon är också fackligt engagerad som ordförande för Unionenklubben. För Gabriella Westberg berättar Camilla om hur Unionen gör skillnad på hennes arbetsplats. Vi hade aldrig haft så bra arbetsmiljö, så många semesterdagar och så bra föräldraledighet om vi inte hade haft starka fackförbund. Jag tror många …

Läs mer

”Att gå med i facket är en bra investering”

2016 var året som Unionen växte med närmare ett Piteå, det vill säga antalet medlemmar ökade med nästan lika många som invånarantalet i Piteå. För pitebon Melinda Tiburzi, butikschef på ett kosmetikaföretag, är det ingen tvekan om varför hon är medlem i Unionen. När Melinda gick från att vara egenföretagare till att bli anställd inom …

Läs mer

”Tillväxt för ett fackförbund viktigt för mig som medlem”

Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar. Förra året växte man med nästan ett Piteå, positivt tycker medlemmen Tobias Filipsson som arbetar som grafisk designer i… just det, Piteå. Tobias Filipsson arbetar som grafisk designer och illustratör på en content- och digitalbyrå. Det Tobias arbetar med är främst att designa webbsidor och han …

Läs mer

Kommentar på Medieutredningen

Medieutredningens särskilde utredare Anette Novak presenterade den 7 november utredningens slutbetänkande ”En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar SOU 2016:80”. Den viktigaste punkten utredningen presenterar är ett nytt teknikneutralt mediestöd. Detta är positivt. I en tid när allt färre orter har en egen mediebevakning och flera stora aktörer rör sig mot en helt digital …

Läs mer

Framtidens klimat är en facklig fråga

Idag, den 30 november 2015, inleds den nya rundan av globala klimatförhandlingar i Paris. Mötet har föregåtts av ett förmöte i Bonn där förhandlarna efter fem dagars förhandlingar fortsatt menar att stora utmaningar kvarstår inför Parismötet. De svåraste frågorna som diskuteras är vem som ska åta sig att göra vad för att hantera klimatfrågan, och …

Läs mer

Grattis Ann-Marie Begler till jobbet som Försäkringskassans nya generaldirektör!

Som du säkert är väl medveten om har du fått ett av Sveriges mest ansvarsfulla arbeten där du har stora utmaningar framför dig – men också stora möjligheter att hjälpa alla de människor som hamnar utanför arbetsmarknaden på grund av att de blir sjuka. För att du inte ska känna dig alldeles överväldigad, vilket är …

Läs mer

Intervju med Nyamko Sabuni inför Almedalen

Nyamko Sabuni är hållbarhetschef på teknikkonsultföretaget ÅF. Tisdag den 30 juni kl. 10 deltar hon i Unionens seminarium Så når vi ett jämställt arbetsliv. Tycker du att lönekartläggning är ett bra verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader? Lönekartläggning är ett bra verktyg som start i arbetet med att synliggöra eventuella skillnader, för …

Läs mer

Intervju med Artur Ringart inför Almedalen

Artur Ringart, vd, News55. Onsdag den 1 juli kl 11 deltar han i Unionens seminarium Unionen presenterar Flexpension – för ett långt och hållbart arbetsliv. Vad finns det för vinster för enskilda arbetsgivare med att få fler äldre att stanna längre i arbetslivet? De behåller kompetens och erfarenhet i företaget. De får gladare, nöjdare och friskare …

Läs mer

Intervju med Anne-Marie Fransson inför Almedalen

Anne-Marie Fransson är vice vd på Almega och förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen. Tisdag den 30 juni kl. 10 deltar hon i Unionens seminarium Så når vi ett jämställt arbetsliv. Tycker du att lönekartläggning är ett bra verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader? Nej, det är mer strukturella problem som ligger bakom löneskillnader. Vilken …

Läs mer

april 2017

Störst av allt är fritiden?

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

Läs mer

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Tungt på offentligsidan i vårbudgeten

I en snabb kommentar till vårbudgeten konstaterar Unionen idag att den sänkta skatten för företagets första medarbetare är en välkommen satsning, som förhoppningsvis får arbetsmarknaden att fungera bättre. Unionen delar regeringens bild att det går bra för svensk ekonomi. Man kan också konstatera att dagens vårbudget är väldigt tung på offentligsidan. Det är satsningar på polis, …

Läs mer