From Ekonomisk politik

Positiva M-förslag till yrkesverksammas kompetensutveckling – men var finns övriga partier?

Det finns i Moderaternas budgetförslag positiva och viktiga förslag för att underlätta de yrkesverksammas kompetensutveckling, medan övriga allianspartier inte alls lyfter den frågan. Ericssons aviseringar om neddragningar i Sverige i förra veckan visar att behovet är stort och brådskande. Att i detalj granska och jämföra oppositionspartiernas samtliga budgetmotioner är knappast möjligt på det lilla utrymme som …

Läs mer

En mediebransch med många stora utmaningar

Regeringen lyfter fram en mediebransch med många stora utmaningar, därför är det lite snopet att Medieutredningens slutbetänkande kommer först den 31 oktober, där man ska presentera politiska verktyg för att lösa branschens utmaningar. Det är dock positivt att man inte står helt utan politik. Regeringens mål är att stärka yttrandefriheten, mångfald och oberoende samt att …

Läs mer

Ännu en missad chans för yrkesverksammas kompetensutveckling i höstbudgeten

Vi konstaterar tyvärr att regeringen än en gång missar konkreta satsningar på yrkesverksammas kompetensutveckling som leder till konkurrenskraft och innovationer. Samtidigt är det välkommet med satsningarna på en bättre a-kassa. Än en gång missar regeringen chansen att komma med skarpa förslag. I regeringsförklaringen bjöd statsministern in arbetsmarknadens parter till samtal om hur politiken och utbildningssatsningarna behöver …

Läs mer

Civilsamhället omfamnas i höstbudgeten

Civilsamhället är flitigt omnämnt i regeringens höstbudget. Dialog och samverkan med civila samhällets organisationer förekommer i tolv olika utgiftsposter med olika omfattningar. Det är bra att regeringen ser civilsamhällets organisationer som viktig part för samhällsutvecklingen och lägger resurser på utveckling av samarbeten och dialog. Civilsamhället förväntas bidra till att skapa ”En samhällsgemenskap med mångfald som grund och …

Läs mer

Korta kommentarer inför budgeten

Den 20 septemberpresenterar regeringen budgeten inför 2017. Den gör det i ett läge där Sverige befinner sig i en högkonjunktur, även om allt pekar på att vi har själva tillväxttoppen bakom oss. Regeringen räknar med en BNP-tillväxt på 3,5 procent 2016 och 2,3 procent 2017 (ej kalenderkorrigerad) och även andra prognosmakare ligger i ungefär samma …

Läs mer

Hur ser läget ut efter avtalsrörelsen 2016 och inför avtalsrörelsen 2017?

Unionens ekonomiska seminarium i Almedalen fokuserar i år på Sveriges tillväxt och konkurrenskraft i ett kortare avtalsperspektiv men också och mer avgörande på längre sikt? Hur ser det ekonomiska läget och konjunkturen ut inför avtal 2017, och hur väl anpassad är den svenska modellen till den strukturomvandling som nu sker? Vilka är de största styrkorna och …

Läs mer

Viktig energiöverenskommelse

En stabil och långsiktigt trygg energiförsörjning är ett av de ramvillkor som behövs för att säkerställa konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet. Ett viktigt steg i den riktningen togs i och med fredagens energipolitiska överenskommelse. Uppgörelsen innehåller flera positiva delar. Den breda och långa överenskommelsen skapar en handlingsfrihet och ett handlingsutrymme inför framtiden och inför energikommissionens …

Läs mer

2008-2014 - sju förlorade år för svenskt välstånd?

Jag riktar i detta blogginlägg in förstoringsglaset på en aspekt av svensk ekonomi som hamnat särskilt i strålkastarljuset det senaste året, med anledning av det stora flyktingmottagandet: BNP per capita. Fram träder en delvis annorlunda bild än den som ofta förmedlas av svenskt ekonomis utveckling det senaste decenniet. Det vedertagna måttet för att beskriva och analysera …

Läs mer

Bra ambitioner men brister i strategin

Vårbudgeten syftar till att presentera prioriteringar och strategier, samt till att korrigera den lagda höstbudgeten utifrån större omvärldsförändringar. I år domineras vårbudgeten av satsningar för att på olika sätt förbättra integrationen av den stora flyktingströmmen. Dessa finansieras i betydande grad genom osthyvlebesparingar på olika området, t ex inom utbildningsområdet. Den reform som uppmärksammats mest i …

Läs mer

Urstark BNP-avslutning...

Precis som Unionens ärendeindikator prognosticerade blev  BNP-tillväxten under det sista kvartalet 2015 stark, t.o.m. riktig stark. Jämfört med det tredje kvartalet steg BNP med 1,3 procent, och jämfört med fjärde kvartalet 2014 med 4,5 procent (kalenderkorrigerat). Utan denna kalenderkorrigering var uppgången 5 procent, den högsta sedan början av 2011. Totalt för året blev därmed tillväxten …

Läs mer

mars 2017

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Framtidens företag är föräldravänliga, eller?

Familjen gör comeback bland de yngre generationerna på arbetsmarknaden. Utöver att få ett bra jobb, så handlar drömmen för många unga om att skaffa barn och hitta den rätte att dela livet med. För Unionen är det självklart, att graviditet, föräldraledighet och ett aktivt föräldraskap är positiva inslag i arbetslivet. Dock visar Unionens senaste undersökning …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer


februari 2017

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer