From Ekonomisk politik

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Positiva M-förslag till yrkesverksammas kompetensutveckling – men var finns övriga partier?

Det finns i Moderaternas budgetförslag positiva och viktiga förslag för att underlätta de yrkesverksammas kompetensutveckling, medan övriga allianspartier inte alls lyfter den frågan. Ericssons aviseringar om neddragningar i Sverige i förra veckan visar att behovet är stort och brådskande. Att i detalj granska och jämföra oppositionspartiernas samtliga budgetmotioner är knappast möjligt på det lilla utrymme som …

Läs mer

En mediebransch med många stora utmaningar

Regeringen lyfter fram en mediebransch med många stora utmaningar, därför är det lite snopet att Medieutredningens slutbetänkande kommer först den 31 oktober, där man ska presentera politiska verktyg för att lösa branschens utmaningar. Det är dock positivt att man inte står helt utan politik. Regeringens mål är att stärka yttrandefriheten, mångfald och oberoende samt att …

Läs mer

Ännu en missad chans för yrkesverksammas kompetensutveckling i höstbudgeten

Vi konstaterar tyvärr att regeringen än en gång missar konkreta satsningar på yrkesverksammas kompetensutveckling som leder till konkurrenskraft och innovationer. Samtidigt är det välkommet med satsningarna på en bättre a-kassa. Än en gång missar regeringen chansen att komma med skarpa förslag. I regeringsförklaringen bjöd statsministern in arbetsmarknadens parter till samtal om hur politiken och utbildningssatsningarna behöver …

Läs mer

Civilsamhället omfamnas i höstbudgeten

Civilsamhället är flitigt omnämnt i regeringens höstbudget. Dialog och samverkan med civila samhällets organisationer förekommer i tolv olika utgiftsposter med olika omfattningar. Det är bra att regeringen ser civilsamhällets organisationer som viktig part för samhällsutvecklingen och lägger resurser på utveckling av samarbeten och dialog. Civilsamhället förväntas bidra till att skapa ”En samhällsgemenskap med mångfald som grund och …

Läs mer

Korta kommentarer inför budgeten

Den 20 septemberpresenterar regeringen budgeten inför 2017. Den gör det i ett läge där Sverige befinner sig i en högkonjunktur, även om allt pekar på att vi har själva tillväxttoppen bakom oss. Regeringen räknar med en BNP-tillväxt på 3,5 procent 2016 och 2,3 procent 2017 (ej kalenderkorrigerad) och även andra prognosmakare ligger i ungefär samma …

Läs mer

Hur ser läget ut efter avtalsrörelsen 2016 och inför avtalsrörelsen 2017?

Unionens ekonomiska seminarium i Almedalen fokuserar i år på Sveriges tillväxt och konkurrenskraft i ett kortare avtalsperspektiv men också och mer avgörande på längre sikt? Hur ser det ekonomiska läget och konjunkturen ut inför avtal 2017, och hur väl anpassad är den svenska modellen till den strukturomvandling som nu sker? Vilka är de största styrkorna och …

Läs mer

Viktig energiöverenskommelse

En stabil och långsiktigt trygg energiförsörjning är ett av de ramvillkor som behövs för att säkerställa konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet. Ett viktigt steg i den riktningen togs i och med fredagens energipolitiska överenskommelse. Uppgörelsen innehåller flera positiva delar. Den breda och långa överenskommelsen skapar en handlingsfrihet och ett handlingsutrymme inför framtiden och inför energikommissionens …

Läs mer

2008-2014 - sju förlorade år för svenskt välstånd?

Jag riktar i detta blogginlägg in förstoringsglaset på en aspekt av svensk ekonomi som hamnat särskilt i strålkastarljuset det senaste året, med anledning av det stora flyktingmottagandet: BNP per capita. Fram träder en delvis annorlunda bild än den som ofta förmedlas av svenskt ekonomis utveckling det senaste decenniet. Det vedertagna måttet för att beskriva och analysera …

Läs mer

Bra ambitioner men brister i strategin

Vårbudgeten syftar till att presentera prioriteringar och strategier, samt till att korrigera den lagda höstbudgeten utifrån större omvärldsförändringar. I år domineras vårbudgeten av satsningar för att på olika sätt förbättra integrationen av den stora flyktingströmmen. Dessa finansieras i betydande grad genom osthyvlebesparingar på olika området, t ex inom utbildningsområdet. Den reform som uppmärksammats mest i …

Läs mer

april 2017

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Tungt på offentligsidan i vårbudgeten

I en snabb kommentar till vårbudgeten konstaterar Unionen idag att den sänkta skatten för företagets första medarbetare är en välkommen satsning, som förhoppningsvis får arbetsmarknaden att fungera bättre. Unionen delar regeringens bild att det går bra för svensk ekonomi. Man kan också konstatera att dagens vårbudget är väldigt tung på offentligsidan. Det är satsningar på polis, …

Läs mer


mars 2017

Startknappen för Brexitröra har tryckts – möjligheter för Sverige

När Storbritannien nu tryckt på startknappen för Brexit-förhandlingarna går det inte skaka av sig känslan av att båda parter går in i förhandlingen med ett visst mått av naivitet. Den stora risken är förstås att orealistiska förväntningar på motparten leder till att förhandlingarna omedelbart brakar ihop. Det vore, trots Theresa Mays tal om att ”inget …

Läs mer

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer