From Ekonomisk politik

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Positiva M-förslag till yrkesverksammas kompetensutveckling – men var finns övriga partier?

Det finns i Moderaternas budgetförslag positiva och viktiga förslag för att underlätta de yrkesverksammas kompetensutveckling, medan övriga allianspartier inte alls lyfter den frågan. Ericssons aviseringar om neddragningar i Sverige i förra veckan visar att behovet är stort och brådskande. Att i detalj granska och jämföra oppositionspartiernas samtliga budgetmotioner är knappast möjligt på det lilla utrymme som …

Läs mer

En mediebransch med många stora utmaningar

Regeringen lyfter fram en mediebransch med många stora utmaningar, därför är det lite snopet att Medieutredningens slutbetänkande kommer först den 31 oktober, där man ska presentera politiska verktyg för att lösa branschens utmaningar. Det är dock positivt att man inte står helt utan politik. Regeringens mål är att stärka yttrandefriheten, mångfald och oberoende samt att …

Läs mer

Ännu en missad chans för yrkesverksammas kompetensutveckling i höstbudgeten

Vi konstaterar tyvärr att regeringen än en gång missar konkreta satsningar på yrkesverksammas kompetensutveckling som leder till konkurrenskraft och innovationer. Samtidigt är det välkommet med satsningarna på en bättre a-kassa. Än en gång missar regeringen chansen att komma med skarpa förslag. I regeringsförklaringen bjöd statsministern in arbetsmarknadens parter till samtal om hur politiken och utbildningssatsningarna behöver …

Läs mer

Civilsamhället omfamnas i höstbudgeten

Civilsamhället är flitigt omnämnt i regeringens höstbudget. Dialog och samverkan med civila samhällets organisationer förekommer i tolv olika utgiftsposter med olika omfattningar. Det är bra att regeringen ser civilsamhällets organisationer som viktig part för samhällsutvecklingen och lägger resurser på utveckling av samarbeten och dialog. Civilsamhället förväntas bidra till att skapa ”En samhällsgemenskap med mångfald som grund och …

Läs mer

Korta kommentarer inför budgeten

Den 20 septemberpresenterar regeringen budgeten inför 2017. Den gör det i ett läge där Sverige befinner sig i en högkonjunktur, även om allt pekar på att vi har själva tillväxttoppen bakom oss. Regeringen räknar med en BNP-tillväxt på 3,5 procent 2016 och 2,3 procent 2017 (ej kalenderkorrigerad) och även andra prognosmakare ligger i ungefär samma …

Läs mer

Hur ser läget ut efter avtalsrörelsen 2016 och inför avtalsrörelsen 2017?

Unionens ekonomiska seminarium i Almedalen fokuserar i år på Sveriges tillväxt och konkurrenskraft i ett kortare avtalsperspektiv men också och mer avgörande på längre sikt? Hur ser det ekonomiska läget och konjunkturen ut inför avtal 2017, och hur väl anpassad är den svenska modellen till den strukturomvandling som nu sker? Vilka är de största styrkorna och …

Läs mer

Viktig energiöverenskommelse

En stabil och långsiktigt trygg energiförsörjning är ett av de ramvillkor som behövs för att säkerställa konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet. Ett viktigt steg i den riktningen togs i och med fredagens energipolitiska överenskommelse. Uppgörelsen innehåller flera positiva delar. Den breda och långa överenskommelsen skapar en handlingsfrihet och ett handlingsutrymme inför framtiden och inför energikommissionens …

Läs mer

2008-2014 - sju förlorade år för svenskt välstånd?

Jag riktar i detta blogginlägg in förstoringsglaset på en aspekt av svensk ekonomi som hamnat särskilt i strålkastarljuset det senaste året, med anledning av det stora flyktingmottagandet: BNP per capita. Fram träder en delvis annorlunda bild än den som ofta förmedlas av svenskt ekonomis utveckling det senaste decenniet. Det vedertagna måttet för att beskriva och analysera …

Läs mer

maj 2017

Låt parterna hantera arbetstid!

Regeringen vill minska stressen och pressen i arbetslivet och föreslår på DN Debatt att utreda sex åtgärder. Temat och ambitionerna är det inget fel på – men av allt att döma tar utredningen rejäla kliv över den gräns som finns mellan statens och parternas ansvar i regleringen av arbetsmarknaden. Att många har problem med stress …

Läs mer

Vi måste hitta balansen!

Arbetslivet för tjänstemän har förändrats radikalt. Vi har vunnit en massa. Men vi betalar också ett högt pris: sjukfrånvaron ökar. De senaste hundra åren har på många sett utgjort en fenomenal framgångssaga för Sverige. Från att ha varit ett av Europas fattigare länder steg vår levnadsstandard under 1900-talet  snabbt. Vi blev äldre och friskare, fick rätt att …

Läs mer

För över premiepensionen till din partner!

Tjänar du mycket mer än personen du är gift med? Verkar det som att det kommer att fortsätta vara så under sisådär… resten av era yrkesliv? Se då till att föra över dina pensionsrätter för premiepensionen till din partner! Med ett nytt lagförslag blir det förhoppningsvis lite lättare också. Varenda krona du tjänar under ditt …

Läs mer

”Jag har aldrig varit rädd för att misslyckas”

Anställd med projekt i mångmiljonklassen till företagare i en bransch i kris. Ändå anser hon att hon borde startat företag tidigare, och ser sin oräddhet för att misslyckas som hennes främsta egenskap. I efterhand kan jag inte förstå att jag tvekade så länge att starta eget bolag. Jag har inte sett mig som entreprenör utan …

Läs mer

Äntligen nya regler för karensdag!

Idag aviserade regeringen att man vill ersätta karensdagen med ett karensavdrag. Det är något som vi på Unionen länge efterfrågat, eftersom det nuvarande systemet slår hårt mot personer med oregelbunden arbetstid. Det är därför väldigt glädjande att regeringen nu gör verklighet av förslaget. När du blir sjuk och inte kan jobba blir första dagen i …

Läs mer

Dotterns gångertabell gjorde henne till egenföretagare

  Hon är serieentreprenören som grundat flera IT företag inom App-utveckling och spel. Men hon är inte programmerare och hennes resa började på allvar när dottern skulle lära sig multiplikationstabellen. För sex år sedan när min dotter skulle lära sig gångertabellen letade jag efter en bra app. När jag inte hittade någon fick jag göra …

Läs mer