From Avtalsrörelsen

Här finner du korta kommentarer kring avtalsrörelsen.

Glöm inte nyårslöftet om hållbart arbetsliv

Plötsligt blev det mitten av februari 2017. I backspegeln verkar en av årets hetaste nyårstrender ha handlat om stressen och pressen i arbetslivet. Såklart gick det att hitta artiklar om viktnedgång, matvanor och träning, men många nyheter handlade om balansen mellan karriär och fritid. Artiklarna kan indelas i strukturella och individuella, både förklaringar och lösningar. …

Läs mer

Generation Y söker stabilitet

Generation Y (<35 år) som under senare år har klivit ut på arbetsmarknaden har flera gemensamma kännetecken. Bland annat har gruppen det gemensamt att de är uppväxta med kriser som ett i stort sett permanent tillstånd. Klimatkris. Bostadskris. Ekonomisk kris. För att ta några få exempel. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen gjort världen allt mer gränslös på gott och ont. …

Läs mer

Jobba längre, jobba tidigare, mer tjänstepension

Det verkar finnas konsensus kring att problemet med lägre pensioner för framtidens pensionärer – de som räknas som unga idag – är stort. Det är en så pass allvarlig fråga och konsekvenserna är så dramatiska att problemet behöver attackeras från flera fronter. I dagens DN Debatt (27 okt) skriver två riktiga pensionsproffs att det inte …

Läs mer

Tjänstepensionen behöver fortsatt utvecklas

Igår söndagen den 27 september var det tjänstepensionens dag. Idag omfattas runt 90 procent på arbetsmarknaden av tjänstepension. Tjänstepensionen är en av de viktigaste förmånerna i kollektivavtalen, och är helt avgörande för den framtida pensionen Tjänstepensionen kommer alltså att bli allt viktigare och kan komma att uppgå till i storleksordning 30 procent av den samlade pensionen. Unionen jobbar därför …

Läs mer

Flexpension - ett bra sätt att få fler att orka arbeta mer

Vi lever allt längre och behåller hälsan längre upp i åldrarna. Samtidigt ökar trycket på pensionssystemet att försörja fler personer under en allt längre period av deras liv. Ett av förslagen som framförts från politiskt håll är att höja pensionsåldern, men i dagens kravfyllda arbetsliv är det långt ifrån alla som orkar jobba fram tills …

Läs mer

Fackets gemensamma utmaningar för framtiden

Vid ett fullsatt seminarium i Almedalen på måndagseftermiddagen samtalade Unionens ordförande Cecilia Fahlberg med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om de gemensamma fackliga utmaningarna på svensk arbetsmarknad. Samtalsledaren Sverker Olofsson lotsade de båda genom ett spännande samtal som kom att kretsa bland annat kring lönebildningen och jämställda löner. Stor samsyn rådde om att man bör utgå ifrån …

Läs mer

Ett flexibelt arbetsliv är ett längre arbetsliv

Unionens lösning för att fler ska få ett flexibelt arbetsliv och kunna trappa ned när de blir äldre är flexpension som Unionen med arbetsgivarparter har tecknat avtal om inom flera avtalsområden. AMF har nyligen undersökt om möjligheten till deltidspension skulle kunna resultera i fler stannade kvar längre i arbetslivet. Deltagare i Norstats webbpanel fick frågan …

Läs mer

Flexpension - för ett långt och hållbart arbetsliv

”Unionen presenterar Flexpension – för ett långt och hållbart arbetsliv” Datum: Onsdag 1/7 kl. 11 Vi lever allt längre och blir allt friskare och mer aktiva. Samtidigt går de flesta fortfarande i pension vid 65 års ålder. Det är inte hållbart. Fler kommer få en alltför låg pension samtidigt som den svenska ekonomin förlorar kompetent och …

Läs mer

Så når vi ett jämställt arbetsliv

”Så når vi ett jämställt arbetsliv” Datum: Tisdag 30/6 kl. 10 Ett jämställt arbetsliv är ett självklart mål och en prioriterad fråga för Unionen. Det finns inga enkla lösningar men om vi menar allvar med jämställdhet krävs djupgående förändringar. Det är fullt möjligt att uppnå detta mål genom ett systematiskt och målinriktad jämställdhetsarbete. Två steg …

Läs mer

mars 2017

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Framtidens företag är föräldravänliga, eller?

Familjen gör comeback bland de yngre generationerna på arbetsmarknaden. Utöver att få ett bra jobb, så handlar drömmen för många unga om att skaffa barn och hitta den rätte att dela livet med. För Unionen är det självklart, att graviditet, föräldraledighet och ett aktivt föräldraskap är positiva inslag i arbetslivet. Dock visar Unionens senaste undersökning …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer


februari 2017

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer