From Avtalsrörelsen

Här finner du korta kommentarer kring avtalsrörelsen.

Glöm inte nyårslöftet om hållbart arbetsliv

Plötsligt blev det mitten av februari 2017. I backspegeln verkar en av årets hetaste nyårstrender ha handlat om stressen och pressen i arbetslivet. Såklart gick det att hitta artiklar om viktnedgång, matvanor och träning, men många nyheter handlade om balansen mellan karriär och fritid. Artiklarna kan indelas i strukturella och individuella, både förklaringar och lösningar. …

Läs mer

Generation Y söker stabilitet

Generation Y (<35 år) som under senare år har klivit ut på arbetsmarknaden har flera gemensamma kännetecken. Bland annat har gruppen det gemensamt att de är uppväxta med kriser som ett i stort sett permanent tillstånd. Klimatkris. Bostadskris. Ekonomisk kris. För att ta några få exempel. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen gjort världen allt mer gränslös på gott och ont. …

Läs mer

Jobba längre, jobba tidigare, mer tjänstepension

Det verkar finnas konsensus kring att problemet med lägre pensioner för framtidens pensionärer – de som räknas som unga idag – är stort. Det är en så pass allvarlig fråga och konsekvenserna är så dramatiska att problemet behöver attackeras från flera fronter. I dagens DN Debatt (27 okt) skriver två riktiga pensionsproffs att det inte …

Läs mer

Tjänstepensionen behöver fortsatt utvecklas

Igår söndagen den 27 september var det tjänstepensionens dag. Idag omfattas runt 90 procent på arbetsmarknaden av tjänstepension. Tjänstepensionen är en av de viktigaste förmånerna i kollektivavtalen, och är helt avgörande för den framtida pensionen Tjänstepensionen kommer alltså att bli allt viktigare och kan komma att uppgå till i storleksordning 30 procent av den samlade pensionen. Unionen jobbar därför …

Läs mer

Flexpension - ett bra sätt att få fler att orka arbeta mer

Vi lever allt längre och behåller hälsan längre upp i åldrarna. Samtidigt ökar trycket på pensionssystemet att försörja fler personer under en allt längre period av deras liv. Ett av förslagen som framförts från politiskt håll är att höja pensionsåldern, men i dagens kravfyllda arbetsliv är det långt ifrån alla som orkar jobba fram tills …

Läs mer

Fackets gemensamma utmaningar för framtiden

Vid ett fullsatt seminarium i Almedalen på måndagseftermiddagen samtalade Unionens ordförande Cecilia Fahlberg med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om de gemensamma fackliga utmaningarna på svensk arbetsmarknad. Samtalsledaren Sverker Olofsson lotsade de båda genom ett spännande samtal som kom att kretsa bland annat kring lönebildningen och jämställda löner. Stor samsyn rådde om att man bör utgå ifrån …

Läs mer

Ett flexibelt arbetsliv är ett längre arbetsliv

Unionens lösning för att fler ska få ett flexibelt arbetsliv och kunna trappa ned när de blir äldre är flexpension som Unionen med arbetsgivarparter har tecknat avtal om inom flera avtalsområden. AMF har nyligen undersökt om möjligheten till deltidspension skulle kunna resultera i fler stannade kvar längre i arbetslivet. Deltagare i Norstats webbpanel fick frågan …

Läs mer

Flexpension - för ett långt och hållbart arbetsliv

”Unionen presenterar Flexpension – för ett långt och hållbart arbetsliv” Datum: Onsdag 1/7 kl. 11 Vi lever allt längre och blir allt friskare och mer aktiva. Samtidigt går de flesta fortfarande i pension vid 65 års ålder. Det är inte hållbart. Fler kommer få en alltför låg pension samtidigt som den svenska ekonomin förlorar kompetent och …

Läs mer

Så når vi ett jämställt arbetsliv

”Så når vi ett jämställt arbetsliv” Datum: Tisdag 30/6 kl. 10 Ett jämställt arbetsliv är ett självklart mål och en prioriterad fråga för Unionen. Det finns inga enkla lösningar men om vi menar allvar med jämställdhet krävs djupgående förändringar. Det är fullt möjligt att uppnå detta mål genom ett systematiskt och målinriktad jämställdhetsarbete. Två steg …

Läs mer

april 2017

Störst av allt är fritiden?

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

Läs mer

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Tungt på offentligsidan i vårbudgeten

I en snabb kommentar till vårbudgeten konstaterar Unionen idag att den sänkta skatten för företagets första medarbetare är en välkommen satsning, som förhoppningsvis får arbetsmarknaden att fungera bättre. Unionen delar regeringens bild att det går bra för svensk ekonomi. Man kan också konstatera att dagens vårbudget är väldigt tung på offentligsidan. Det är satsningar på polis, …

Läs mer