From Arbetsmarknad

Anställda i civilsamhället - en yrkesgrupp som behöver synliggöras mer

Unionen släppte nyligen den första rapporten som kartlägger hur anställda i civilsamhället* har det på sina arbetsplatser. Intresset för rapporten har varit stor och alla tryckta exemplar gick åt samma dag som rapporten släpptes. Det som många är intresserade är huruvida civilsamhällets särart påverkar anställningarna inom sektorn. Rapporten har ett flertal frågor som ramar in …

Läs mer

Praktikplats en bra väg till jobb för studenter

Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens är en utmaning för hela samhället men mycket ansvar ligger hos företagen själva att locka till sig den kompetens som finns. Unionen ser att en bra väg in på arbetsmarknaden för studenter och nyutexaminerade går via praktikplatser och sommarjobb. För att kartlägga i vilken utsträckning företagen där Unionen …

Läs mer

Vad vill ungdomarna ha i arbetslivet – det samma som oss vuxna?

På senare tid har det kommit  fler indikationer på att de nya generationerna på arbetsmarknaden i allt större utsträckning efterfrågar anställningstrygghet och balans i arbetslivet. Vi börjar så smått ana konturerna av ett reellt trendbrott, men bilden är – som vanligt – komplex. Till en början vill jag be om ursäkt för rubriken. Är för egen del, …

Läs mer

Därför är Global Deal en big deal

Global Deal handlar om att samla regeringar, företag och fackliga organisationer i världen för att skapa  ”ett anständigt arbetsliv och en inkluderande tillväxt”. Det handlar om att det i många länder inte finns någon röst för de anställda, ingen eller en väldigt svag social dialog. Unionen välkomnar och ställer sig därför bakom statsministerns och regeringens …

Läs mer

Civilsamhället omfamnas i höstbudgeten

Civilsamhället är flitigt omnämnt i regeringens höstbudget. Dialog och samverkan med civila samhällets organisationer förekommer i tolv olika utgiftsposter med olika omfattningar. Det är bra att regeringen ser civilsamhällets organisationer som viktig part för samhällsutvecklingen och lägger resurser på utveckling av samarbeten och dialog. Civilsamhället förväntas bidra till att skapa ”En samhällsgemenskap med mångfald som grund och …

Läs mer

Egenanställningsföretag ska ha bra villkor för de som nyttjar dem

Egenanställningsföretag är ett växande fenomen. Vad det innebär för den svenska modellen och vilka risker det kan leda till för den enskilde som tar uppdrag via sådana företag diskuterar bemanningsföretaget Adeccos chefsjurist i en debattartikel på SVD Brännpunkt. Vi reder kort ut hur Unionen ser på den här typen av anlitandeformer. Allt arbete ska regleras …

Läs mer

Osäkra anställningar på rimlighetens gräns

Idag presenterade Kommunal en rapport om osäkra anställningsformer, ”Status: prekär”. Rapporten visar att kommunal sektor använder osäkra anställningsformer, som exempelvis timvikarier, i betydligt högre utsträckning än privat sektor gör. Tillfälliga anställningar kommer alltid att finnas – och behövas. Det är med en tillfällig anställning som de flesta sätter sin första fot på arbetsmarknaden och arbetsgivarna …

Läs mer

Ett steg för att stärka svensk industri

Industrins betydelse och konkurrenskraft är som vanligt ett ofta förekommande tema för de seminarier som arrangeras av industrins intressenter i Almedalen. Digitaliseringens möjligheter löper som en röd tråd i alla diskussioner. Sedan förra året finns nu också en  framtagen strategi och handlingsplan för ”smart industri” av regeringen. På plats i Almedalen är statssekreterare Eva Lindström från …

Läs mer

Politikern, entreprenören, arbetsmarknadens parter – vad händer om de byter roller?

Seminarium onsdagen den 6 juli kl. 10:00-11:00, Donners plats 2, Visby (inte i Unionens trädgård). Politikern, entreprenören, arbetsmarknadens parter – vad händer om de byter roller? Hur får vi fler att vilja, våga och kunna starta eget företag i en värld som förändras i snabb takt? Hur påverkar digitaliseringen och nya förutsättningar, så som delningsekonomin, egenföretagare? …

Läs mer

The New Role of Trade Unions in the Sharing Economy

Seminarium tisdagen den 5 juli kl. 13.00-14.00, Hästgatan 10, Visby. The New Role of Trade Unions in the Sharing Economy The sharing economy has become a catch-all term for a variety of digital platforms and services that enables new patterns of consumption. Via the innovative use of rating systems, trust can be established between complete …

Läs mer

maj 2017

Kvalitetssäkrad rådgivning måste prioriteras

Många apoteksföretag i Sverige har på olika sätt provat att utveckla apoteken och att samtidigt öka lönsamheten. Blodtryckstester, vaccinationer och hudvårdsbehandlingar är olika tjänster som de olika kedjorna har provat. Vi på Unionen tyckte att det var dags att se sig om och lära sig av andra länders framgångar och därför ordnade vi en studieresa …

Läs mer

Stor brist på viss kompetens i Sverige

Sverige har underskott på högkvalificerad arbetskraft och ligger i topp när det gäller obalans på arbetsmarknaden. Det visar en undersökning gjord av forskningsinstitutet Oxford Economics på uppdrag av det internationella rekryteringsföretaget Hays. Ett sätt att lösa problemet är arbetskraftsinvandring. I undersökningen jämförs arbetssituationen i 33 länder. Sverige toppar listan med länder i obalans på arbetsmarknaden tätt …

Läs mer


april 2017

Störst av allt är fritiden?

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

Läs mer

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer