From Arbetsmarknad

Praktikplats en bra väg till jobb för studenter

Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens är en utmaning för hela samhället men mycket ansvar ligger hos företagen själva att locka till sig den kompetens som finns. Unionen ser att en bra väg in på arbetsmarknaden för studenter och nyutexaminerade går via praktikplatser och sommarjobb. För att kartlägga i vilken utsträckning företagen där Unionen …

Läs mer

Vad vill ungdomarna ha i arbetslivet – det samma som oss vuxna?

På senare tid har det kommit  fler indikationer på att de nya generationerna på arbetsmarknaden i allt större utsträckning efterfrågar anställningstrygghet och balans i arbetslivet. Vi börjar så smått ana konturerna av ett reellt trendbrott, men bilden är – som vanligt – komplex. Till en början vill jag be om ursäkt för rubriken. Är för egen del, …

Läs mer

Därför är Global Deal en big deal

Global Deal handlar om att samla regeringar, företag och fackliga organisationer i världen för att skapa  ”ett anständigt arbetsliv och en inkluderande tillväxt”. Det handlar om att det i många länder inte finns någon röst för de anställda, ingen eller en väldigt svag social dialog. Unionen välkomnar och ställer sig därför bakom statsministerns och regeringens …

Läs mer

Civilsamhället omfamnas i höstbudgeten

Civilsamhället är flitigt omnämnt i regeringens höstbudget. Dialog och samverkan med civila samhällets organisationer förekommer i tolv olika utgiftsposter med olika omfattningar. Det är bra att regeringen ser civilsamhällets organisationer som viktig part för samhällsutvecklingen och lägger resurser på utveckling av samarbeten och dialog. Civilsamhället förväntas bidra till att skapa ”En samhällsgemenskap med mångfald som grund och …

Läs mer

Egenanställningsföretag ska ha bra villkor för de som nyttjar dem

Egenanställningsföretag är ett växande fenomen. Vad det innebär för den svenska modellen och vilka risker det kan leda till för den enskilde som tar uppdrag via sådana företag diskuterar bemanningsföretaget Adeccos chefsjurist i en debattartikel på SVD Brännpunkt. Vi reder kort ut hur Unionen ser på den här typen av anlitandeformer. Allt arbete ska regleras …

Läs mer

Osäkra anställningar på rimlighetens gräns

Idag presenterade Kommunal en rapport om osäkra anställningsformer, ”Status: prekär”. Rapporten visar att kommunal sektor använder osäkra anställningsformer, som exempelvis timvikarier, i betydligt högre utsträckning än privat sektor gör. Tillfälliga anställningar kommer alltid att finnas – och behövas. Det är med en tillfällig anställning som de flesta sätter sin första fot på arbetsmarknaden och arbetsgivarna …

Läs mer

Ett steg för att stärka svensk industri

Industrins betydelse och konkurrenskraft är som vanligt ett ofta förekommande tema för de seminarier som arrangeras av industrins intressenter i Almedalen. Digitaliseringens möjligheter löper som en röd tråd i alla diskussioner. Sedan förra året finns nu också en  framtagen strategi och handlingsplan för ”smart industri” av regeringen. På plats i Almedalen är statssekreterare Eva Lindström från …

Läs mer

Politikern, entreprenören, arbetsmarknadens parter – vad händer om de byter roller?

Seminarium onsdagen den 6 juli kl. 10:00-11:00, Donners plats 2, Visby (inte i Unionens trädgård). Politikern, entreprenören, arbetsmarknadens parter – vad händer om de byter roller? Hur får vi fler att vilja, våga och kunna starta eget företag i en värld som förändras i snabb takt? Hur påverkar digitaliseringen och nya förutsättningar, så som delningsekonomin, egenföretagare? …

Läs mer

The New Role of Trade Unions in the Sharing Economy

Seminarium tisdagen den 5 juli kl. 13.00-14.00, Hästgatan 10, Visby. The New Role of Trade Unions in the Sharing Economy The sharing economy has become a catch-all term for a variety of digital platforms and services that enables new patterns of consumption. Via the innovative use of rating systems, trust can be established between complete …

Läs mer

Jobbets IT: en tillgång eller ett integritetsproblem med bister eftersmak?

Seminarium onsdagen den 6 juli kl. 13.00 -14.00, Hästgatan 10, Visby Jobbets IT: en tillgång eller ett integritetsproblem med bister eftersmak? I takt med den snabba tekniska utvecklingen blir gränsen mellan privatperson och anställd allt mer suddig. Arbetsgivare tillhandahåller teknik som medarbetare kan använda både på jobbet och privat. Det sparar pengar för den enskilde, och hen …

Läs mer

februari 2017

Glöm inte nyårslöftet om hållbart arbetsliv

Plötsligt blev det mitten av februari 2017. I backspegeln verkar en av årets hetaste nyårstrender ha handlat om stressen och pressen i arbetslivet. Såklart gick det att hitta artiklar om viktnedgång, matvanor och träning, men många nyheter handlade om balansen mellan karriär och fritid. Artiklarna kan indelas i strukturella och individuella, både förklaringar och lösningar. …

Läs mer

Mer mångfald i företagen?

Unionen välkomnar lagen om att större företag ska upplysa om den mångfaldspolicy som gäller styrelser och trädde i kraft 1 januari 2017. Det finns bra möjligheter för facklig påverkan i arbetet med att genomföra lagen på arbetsplatsen då det saknas precisa regler och kriterier för vad, vem och hur det hela ska gå till. Vad …

Läs mer

Låt fack och företag förhandla om villkor för personaloptioner

Unionen vill ha goda förutsättningar för företag i Sverige. Där skapas förutsättningarna för fler och bättre jobb – och vi vill som Sveriges största fackförbund vara med och forma framtidens arbetsmarknad. Därför är startups viktiga – nya jobb kommer till största del i tillväxtföretag, byggt på innovation och kreativitet. I den utsträckning vi svenskar gillar …

Läs mer

Generation Y söker stabilitet

Generation Y (<35 år) som under senare år har klivit ut på arbetsmarknaden har flera gemensamma kännetecken. Bland annat har gruppen det gemensamt att de är uppväxta med kriser som ett i stort sett permanent tillstånd. Klimatkris. Bostadskris. Ekonomisk kris. För att ta några få exempel. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen gjort världen allt mer gränslös på gott och ont. …

Läs mer


januari 2017

Unionens avtalskrav: löneutfyllnad vid VAB

Vabruari – årets sjukaste månad för barn och föräldrar – närmar sig med stormsteg. Förutom att det är synd om alla sjuka barn, så ger vabbandet också ett betydande tapp i föräldrarnas plånböcker. Därför kräver Unionen nu löneutfyllnad vid VAB. För precis som så många andra delar av socialförsäkringssystemen, så har taket för vilka inkomster …

Läs mer

Vobba – en win-win-win-situation och ett outtalat tvång

Vabruari, den månad på året då flest föräldrar behöver vara hemma från jobbet med sjukt barn, närmar sig med stormsteg. I ett stressat och pressat arbetsliv riskerar tillfällig, oplanerad frånvaro från jobbet att ställa till problem för såväl medarbetare som arbetsgivare. Unionens ståndpunkt är därför att denna ofrånkomliga utmaning behöver hanteras med ett stort mått …

Läs mer