Tjänstepensionen behöver fortsatt utvecklas

Flemming Kristensen

Igår söndagen den 27 september var det tjänstepensionens dag. Idag omfattas runt 90 procent på arbetsmarknaden av tjänstepension. Tjänstepensionen är en av de viktigaste förmånerna i kollektivavtalen, och är helt avgörande för den framtida pensionen

Tjänstepensionen kommer alltså att bli allt viktigare och kan komma att uppgå till i storleksordning 30 procent av den samlade pensionen. Unionen jobbar därför varje dag med att fler ska omfattas av kollektivavtal.

Skillnaden på ett arbetsliv med och utan tjänstepension blir allt större i takt med ökad medellivslängd. Många av dagens unga riskerar en reellt försvagad pension – jämförd med dagens pensionärer – utan kompletterande avsättningar.

Skillnaden på ett arbetsliv med och utan tjänstepension blir allt större

En rad av de tyngsta ekonomiska aktörerna avseende bland annat pensionsfrågor har påpekat detta och en rad andra utmaningar med det nuvarande pensionssystemet under lång tid – exempelvis Framtidskommissionen, Pensionsåldersutredningen, Finanspolitiska Rådet och Pensionsmyndigheten.

Utmaningen är beskriven i Pensionsgruppens pensionsöverenskommelsen (egen understrykning): För att kompensera för att pensionen kan förväntas betalas ut under en längre tidsperiod, måste den försäkrade i högre grad än med tidigare regler komplettera med tjänstepension och eget pensionssparande eller pensioneras vid högre ålder.

Arbetstagaren måste i högre grad komplettera med tjänstepension och eget pensionssparande eller pensioneras vid högre ålder.

Därför kommer Unionen att fortsatt utveckla tjänstepensionen. Ett sätt att göra det är genom ökade avsättningar, vilket Unionen har lyckats med på 38 av förbundets drygt 50 avtalsområden.

Ett exempel på vad de ökade avsättningarna kan innebära för en privatanställd tjänsteman (25 år idag och månadslön på 24 000 kronor):

Det kan skilja 1,3 miljoner kronor vid 65 års ålder, huruvida personen får dessa kompletterande avsättningar eller inte. Det är alltså pengar utöver den generella tjänstepensionen, som redan finns i dagens kollektivavtal.

En annan utmaning med pensionssystemet, som redan beskrivits,är att vi generellt kommer behöva jobba längre för att ha kvar dagens välfärdsnivåer. Samtidig vet vi att många tjänstemän oroar sig för hur de ska orka med arbetslivet hela vägen i en situation, där dagens arbetsmarknad ställer allt högre krav på den enskilda individen.

I rapporten Ett långt arbetsliv kräver ett gott arbetsliv analyserade Unionen bland annat vad som skulle påverka tjänstemännen i positiv riktning avseende att jobba kvar ytterligare några år efter tänkt pension. Nedan redovisas top-3-svaren.

Motivera mig att jobba ytterligare några år efter tänkt pension:

Andel i procent: 60-65 år 66-70 år
Pensionsmässigt lönsamt att arbeta längre 51 60
Flexiblare arbetstider för äldre 45 50
Ökade möjligheter till deltid för äldre 46 43

Det är emot denna bakgrund Unionen jobbar för att få en förstärkt tjänstepension och ett mer flexibelt slut på arbetslivet för alla våra medlemmar – allt annat vore ansvarslöst gentemot individen, näringslivet och Sverige. Vi kallar det Flexpension.

Kommentera