Så når vi ett jämställt arbetsliv

Så når vi ett jämställt arbetsliv

Datum: Tisdag 30/6 kl. 10

Ett jämställt arbetsliv är ett självklart mål och en prioriterad fråga för Unionen. Det finns inga enkla lösningar men om vi menar allvar med jämställdhet krävs djupgående förändringar. Det är fullt möjligt att uppnå detta mål genom ett systematiskt och målinriktad jämställdhetsarbete.

Två steg på väg mot målet är att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden och att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

I detta seminarium kommer orsakerna till varför kvinnor och män hamnar i olika yrken och i olika branscher diskuteras. En rapport som belyser vad det som gör att så få kvinnor väljer att arbeta inom IT-branschen kommer presenteras. Handlar det om arbetsmiljö, förebilder, status eller kommunikation? Hur kan vi förändra den könssegregerade arbetsmarknaden?

I seminariet kommer vi också gå in på frågan om lönekartläggning och analys. Unionens senaste lönekartläggningsundersökning visar att av de företag som gjort en lönekartläggning och analys så upptäcker 1/3 osakliga löneskillnader. Nästan 4 av 10 svarade att arbetet med lönekartläggning och analys lett till att man även gjort andra åtgärder än rena lönejusteringar.

Kan lönekartläggning och analys användas som ett strategiskt verktyg för att uppnå målet om jämställda löner?

Deltagare:

Peter Hellberg 1:e vice ordförande Unionen, Per Schlingmann pr-konsult och författare, Nyamko Sabuni hållbarhetschef ÅF, Pär Fors senior vice president CGI och Anne-Marie Fransson vice vd Almega och förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Moderator:

Ulrika Fjällborg

Plats:

Unionens trädgård, Hästgatan 10

Kommentera