Flexpension – ett bra sätt att få fler att orka arbeta mer

Vi lever allt längre och behåller hälsan längre upp i åldrarna. Samtidigt ökar trycket på pensionssystemet att försörja fler personer under en allt längre period av deras liv. Ett av förslagen som framförts från politiskt håll är att höja pensionsåldern, men i dagens kravfyllda arbetsliv är det långt ifrån alla som orkar jobba fram tills de fyllt 65 år.

Lösningen heter flexpension

Flexpension är en förstärkt möjlighet att gå ner arbetstid de sista åren innan pension samt en ökad avsättning till tjänstepensionen. För tjänstemännen innebär det att tjänstepensionen förstärks och att fler kommer orka stanna kvar längre i arbetslivet när det går att trappa ner de sista åren. För företagen betyder det en ökad möjlighet att behålla kompetent och erfaren arbetskraft.

Prioriterad medlemsfråga

Det finns också flera undersökningar som visar att många kan tänka sig stanna kvar längre i arbetslivet om de har möjlighet att trappa ner. Flexpensionen visar också upp det bästa av den svenska modellen – partsmodellen är stark och klarar av att leverera lösningar på komplexa problem. På nästan alla Unionens avtalsområden, Almega undantaget, finns redan flexpension infört eller är på väg att införas sedan avtalsrörelsen 2013. Unionens medlemmar prioriterar frågan om flexpension inför avtalsrörelsen 2016 och förbundets mål är att alla avtal förbundet tecknar ska innehålla flexpension.

En ökad avsättning till tjänstepensionen och ökade möjligheter att kunna stanna kvar i arbetslivet även när man närmar sig – eller passerar – den traditionella pensionsåldern vid 65 år kommer för allt fler i framtiden vara viktiga förutsättningar för att få ihop till en rimlig pension som det går att leva på. Just möjligheten att trappa ned och arbeta färre timmar i veckan tycks för de allra flesta vara en mycket viktig faktor för att vilja och orka stanna kvar längre i arbetslivet.

Kommentera