• Ersättliga är vi allihopa! (Jag med – och du med)

  ”Men ingen annan gör ju mitt jobb, om inte jag gör det”. Hur många gånger har du hört en kollega säga något liknande? Ofta...

 • Hälsoväxling – bra drivkraft för arbetsgivare eller risk för ökad selektion?

  I april presenterade regeringen ett förslag om att arbetsgivare ska finansiera delar av sjukpenningkostnaderna för sina anställda. Förslaget, som kallas för hälsoväxling, har redan...

 • Avfärda inte arbetsmiljöns betydelse för sjukskrivningarna

  Förra veckan släpptes Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet. Forskarna bakom rapporten vill synliggöra att ökande sjukskrivningar inte beror på ökad...

 • Dags för en modernare föräldraförsäkring

  Idag tillsatte regeringen en utredning som ska se över föräldraförsäkringen och lämna förslag på hur den kan moderniseras. Unionen välkomnar utredningen och ser fram...

 • Kollektivavtalen spelar roll – även för sjukskrivna

  Försäkringskassan betalar ut sjukpenning till dig som är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga. Det vet de flesta. Men många känner inte till att det...

 • Vi måste prata om Holland! (Eller törs vi det?)

  Sjukfrånvaron i Sverige är på väg uppåt igen. Men i Holland – som tidigare har haft bland de högsta sjukskrivningstalen i Europa – har...

 • Tveksam effekt av Svenskt Näringslivs förslag om sjukfrånvaro

  I fredags presenterade Svenskt Näringsliv en rapport om företagarnas syn på sjukfrånvarons utveckling. I rapporten beskrivs välkända fakta: antalet långa sjukfall varierar kraftigt över...