• Föräldravänligt vobbande förutsätter faktiska alternativ

  En majoritet av de privatanställda tjänstemännen anser att inflytande över den egna arbetstiden och möjlighet att arbeta hemifrån är viktiga framgångsfaktorer för ett föräldravänligt...

 • Styrkor och problem i Migrationsöverenskommelsen

  Migrationsöverenskommelsen kan analyseras på många olika nivåer. På den övergripande nivån gäller frågan i hög grad hur stora de tillgängliga resurserna som kan läggas...

 • Allt att vinna på att gå från ord till handling för jämställda arbetsplatser

  Idag släpper Unionen boken ”Allt att vinna – från ord till handling för jämställda arbetsplatser”. I boken berättar företrädare för fem företag som alla...

 • Hurra för den tredje öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen!

  Regeringens förslag om en tredje öronmärkt månad för vardera föräldern i föräldrapenningen har gått igenom. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016. Unionen...

 • Dags att diskutera deltidsarbetandets konsekvenser

  Siffror från Unionen som publiceras i DN idag visar att det finns ett samband mellan kvinnors deltidsarbetande och ett ökat lönegap mellan kvinnor och...

 • Oacceptabelt att ett aktivt föräldraskap leder till sämre löneutveckling

  Föräldrar som vabbar ofta har en sämre löneutveckling visar en ny rapport från IFAU. På en arbetsmarknad där ingen arbetstagare får missgynnas av skäl som...

 • Hög tid för kvinnor att inta sina rättmätiga platser runt bolagsstyrelseborden

  Frågan om en jämn könsfördelning i de börsnoterade bolagens styrelser har pågått i över ett decennium. En lag om könskvotering har diskuterats, men ännu...

 • Dags att sätta mångfaldens möjligheter i centrum

  I samband med Unionens seminarium ”Framtidens mångfaldsarbete” släpps rapporten ”Öka inkluderingen”. Rapporten visar att mångfaldsklimatet på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag är...

 • Genusmönstren behöver synliggöras och förändras för att uppnå ett jämställt arbetsliv

  Det finns föreställningar om kön som leder till genusmönster i samhället. Det är viktigt att synliggöra effekterna av dessa mönster och förändra de könsbundna...

 • Långt till jämställdhet i it-branschen, men mycket kan göras

  Det är långt till jämställdhet i it-branschen och mycket återstår att göra, konstaterar Jennifer Råsten som är en av initiativtagarna till jämställdhetsnätverket TechEq i...