• Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

  Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever...

 • Vobba – en win-win-win-situation och ett outtalat tvång

  Vabruari, den månad på året då flest föräldrar behöver vara hemma från jobbet med sjukt barn, närmar sig med stormsteg. I ett stressat och...

 • Lönekartläggning lönar sig och bidrar till minskat könslönegap

  Unionen välkomnar återinförandet av kravet på årlig lönekartläggning och analys. Av rapporten Lönekartläggning lönar sig 2016 framgår nämligen att lönekartläggning och analys är en...

 • Unga kvinnor och IT

  Under hösten 2014 genomförde Insight Intelligence en riksrepresentativ attitydundersökning om ungas syn på jobb och arbetsmarknad i Sverige. Resultatet av den undersökningen visade bland...

 • Mansplaining är en slaggprodukt av könsroller under omförhandling

  Hela denna vecka riktar Unionen uppmärksamhet mot fenomenet mansplaining. Unionen kan aldrig acceptera att kvinnor särbehandlas negativt av skäl som har samband med kön....

 • Du har rätt att vara dig själv på jobbet!

  Arbetsgivares möjlighet att begränsa dina könsuttryck på jobbet är få och mycket begränsade. Det visar en rättsutredning som Unionen genomfört och som presenteras på...

 • Ingen ska behöva välja mellan ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräldraskap

  Ett jämställt arbetsliv förutsätter att alla oavsett kön har lika rättigheter och möjligheter. Tyvärr ser verkligheten något annorlunda ut. Av Unionens rapport Föräldravänligt arbetsliv...

 • Äntligen – men bättre sent än aldrig!

  Förra veckan beslutade riksdagen om förändringar i diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Förändringarna innebär bland annat att arbetet med aktiva åtgärder från årsskiftet ska...

 • Föräldraskap får inte bli en karriärbroms för kvinnor

  En majoritet av tjänstemännen i privat sektor med barn i åldersspannet 0-11 år upplever att arbetslivet är föräldravänligt. Föräldraskap får dock delvis olika konsekvenser...

 • Investera i ett jämställt ansvarstagande för sjuka barn

  Unionens senaste undersökning om föräldravänligt arbetsliv visar att nästan tre av fyra samboende eller gifta tjänstemän i privat sektor med barn i åldersspannet 0-11...