• Företagshälsovård en nyckelfaktor för en god arbetsmiljö

  På arbetsplatser där det finns tillgång till en företagshälsovård är både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön bättre än på arbetsplatser som saknar tillgång...

 • Regeringens program ett kliv framåt för minskad sjukfrånvaro

  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har nu på morgonen presenterat ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Och även om många av de åtgärder...

 • Krävs krafttag för att förebygga ohälsa på arbetsplatserna

  Unionen ser flera bra förslag inom trygghetsområdet i dagens budgetproposition. Med anledning av den ökade sjukfrånvaron höjs anslaget till utgiftsområde 10 (Ekonomisk trygghet vid sjukdom...

 • Grattis Ann-Marie Begler till jobbet som Försäkringskassans nya generaldirektör!

  Som du säkert är väl medveten om har du fått ett av Sveriges mest ansvarsfulla arbeten där du har stora utmaningar framför dig –...

 • Ett flexibelt arbetsliv är ett längre arbetsliv

  Unionens lösning för att fler ska få ett flexibelt arbetsliv och kunna trappa ned när de blir äldre är flexpension som Unionen med arbetsgivarparter...

 • Standardtrygghet och offentlig sjukförsäkring – en viktig fråga som inte får dribblas bort

  Hanne Kjöller skriver på ledarplats i Dagens Nyheter om offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring. Kontentan av Kjöllers något dunkla och oklara resonemang tycks vara att...

 • Vad är sjukförsäkringens syfte egentligen?

  Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har i en nyligen publicerad rapport visat att försäkringskassan har minskat på kontroll och prövningar vid tidsgränserna i rehabiliteringskedjan samtidigt...

 • Mer trygghet och bättre försäkring – några inledande kommentarer till PSFU

  Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) har i dagarna efter fem års arbete släppt sitt slutbetänkande, Mer trygghet och bättre försäkring. Utredningens sista sekreterare, Ingmar Eriksson,...

 • Många vill jobba längre – men på deltid

  Allt fler kommer att behöva stanna kvar i arbetslivet även efter att de har fyllt 65 år för att tjäna ihop till en rimlig...

 • Sjukskrivningarna ökar – företagshälsovård och föreskrift behövs

  Jan Rydh diskuterade det ökande sjuktalet på Dagens Nyheters debattsida i lördags. Som Rydh påpekar ökade sjuktalet kraftigt fram till 2003, för att sedan...