• Om betydelsen av sura kollegor när du vill öka din kreativitet

  Unionen driver tillsammans med Veckans Affärer en podcast där spännande personer intervjuas – Talangpodden. Först ut är Erik Modig, konstnär, supertalang och kreativitetsforskare. Det är...

 • Hej chef – stäng av jobbet på semestern!

  ”Men som chef är jag aldrig riktigt ledig”, invänder du kanske? Och du är inte ensam. 31 procent av mellancheferna och 60 procent av...

 • Bortglömda innovationschanser för svenska företag

  Sverige behåller ledarplatsen i EU:s Innovationsindex; Innovation Union Scoreboard, men de senaste sex åren har vårt övertag i förhållande till andra länder försämrats. Även...

 • Innovationsrådet: Detta måste ni prata om!

  Idag presenterar regeringen det sedan länge omtalade innovationsrådet. Det är välkommet att innovationsfrågorna lyfts till högsta politiska nivå och att näringslivet företräds i rådet....

 • Unionens förslag till hur social dumpning inom flyget kan minska

  Idag utnyttjar oseriösa flygbolag alla möjligheter att kringgå regler för att komma undan skatter och dumpa villkoren för dem som jobbar inom flyget. Unionen...

 • Hård press på chefer som vill vara aktiva föräldrar

  Chefer har mycket svårt att vara hemma med sina sjuka barn utan att samtidigt jobba. Förklaringen är hög arbetsbelastning och ingen att lämna över...

 • 13 tips för framgångsrikt innovationsarbete

  Svenska företag värderar innovationsarbete högt men är sämre på att ta tillvara idéer från medarbetarna. Här lämnar vi konkreta tips till företagsledningar och chefer...

 • SAS-förhandlingen: detta handlar den om

  SAS har varslat om uppsägning av 100 kabinanställda i Sverige och ska istället flyga in personal från Oslo för att bemanna fligther från Stockholm....

 • Unionen startar mentorprogram för egenföretagare

  Unionens undersökning visar att huvudskälen till att anställda inte är egna företagare beror på rädsla för otrygghet och brist på tid och kunskap. Unionen...

 • Nu får Damberg möjlighet driva igenom sina förslag för egenföretagare

  Egenföretagares trygghet bör ses över av den nya regeringen. Med bättre övergångsregler mellan anställning och företagande och ett mer generöst och förutsägbart trygghetssystem för...