• Basindustrin fortsatt viktig

  I den allmänna debatten framställs det ibland som att industrin – och då speciellt basindustrin – har spelat ut sin roll för jobben och...

 • Toppen bakom oss, men fortsatt god tillväxt

  Den svenska tillväxten under 2015 blev högre än förväntat, med en topp sista kvartalet då BNP-tillväxten (kalenderkorrigerat) nådde 4,7 procent jämfört med motsvarande kvartal...

 • Positiva M-förslag till yrkesverksammas kompetensutveckling – men var finns övriga partier?

  Det finns i Moderaternas budgetförslag positiva och viktiga förslag för att underlätta de yrkesverksammas kompetensutveckling, medan övriga allianspartier inte alls lyfter den frågan. Ericssons...

 • Ännu en missad chans för yrkesverksammas kompetensutveckling i höstbudgeten

  Vi konstaterar tyvärr att regeringen än en gång missar konkreta satsningar på yrkesverksammas kompetensutveckling som leder till konkurrenskraft och innovationer. Samtidigt är det välkommet med...

 • Korta kommentarer inför budgeten

  Den 20 septemberpresenterar regeringen budgeten inför 2017. Den gör det i ett läge där Sverige befinner sig i en högkonjunktur, även om allt pekar...

 • Hur ser läget ut efter avtalsrörelsen 2016 och inför avtalsrörelsen 2017?

  Unionens ekonomiska seminarium i Almedalen fokuserar i år på Sveriges tillväxt och konkurrenskraft i ett kortare avtalsperspektiv men också och mer avgörande på längre sikt?...

 • Viktig energiöverenskommelse

  En stabil och långsiktigt trygg energiförsörjning är ett av de ramvillkor som behövs för att säkerställa konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet. Ett viktigt steg...

 • Trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser – förutsättning för basindustrin

  En trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för stora delar av basindustrin. Detta har också historiskt sett varit en konkurrensfördel för industrin...

 • Högtryck – med stora utmaningar

  Tillväxten under 2015 överträffade förväntningarna. Den oväntat starka avslutningen på året innebar att BNP-tillväxten blev 4,1 procent (kalenderkorrigerat 3,8 procent), jämfört med Unionens prognos...

 • Bra ambitioner men brister i strategin

  Vårbudgeten syftar till att presentera prioriteringar och strategier, samt till att korrigera den lagda höstbudgeten utifrån större omvärldsförändringar. I år domineras vårbudgeten av satsningar...