• Regeringen kallar parterna till samtal om utbildning – men allt detta kan ju göras redan nu!

  Budgetpropositionen innehöll, med undantag för rätten att läsa in behörighet till högskola och yrkeshögskola i komvux, inga utbildningssatsningar av intresse för yrkesverksamma tjänstemän. Det...

 • Klarar DN:s och SvD:s ledarsidor en faktakoll om överutbildning?

  Diskussionen om överutbildning, enkla jobb och omställning är mycket aktuell i dagens debatt. Men det finns stora problem med argumentationen kring överutbildning i Sverige....

 • Var finns satsningarna på yrkesverksammas kompetensutveckling?

  Regeringens satsningar på utbildningsområdet har sedan den tillträdde presenterats som ett kunskapslyft för Sverige. Men ett begrepp blir inte tydligare bara för att det...

 • Moderaterna driver Unionens och PTKs förslag om förbättrat studiemedel för yrkesverksamma

  Anna Kinberg Batra presenterade på Moderaternas Sverigedagar i helgen tre konkreta förändringar av studiemedelssystemet som Moderaterna vill genomföra för att underlätta för yrkesverksamma att...

 • BP 2015: Unionen hjälper regeringen anpassa kunskapslyftet till de yrkesverksamma tjänstemännen

  I budgetpropositionen görs flera viktiga och välkomna satsningar på skolan, läraryrkets attraktivitet och på fler utbildningsplatser i både vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning. Det hela...

 • LO och Svenskt Näringsliv använder ifrågasatt källa om överutbildning för att få ut sina olika budskap

  Både LO och Svenskt Näringsliv hävdar i rapporter och i media att det råder en mycket kraftig överutbildning i Sverige. De menar att ungefär...

 • Internationella doktorander och studenter får större möjligheter till karriär i Sverige

  Unionen välkomnar överenskommelsen som ger internationella doktorander och studenter bättre möjligheter att stanna och göra karriär i Sverige efter avslutade studier. Det stärker den...

 • Vårproposition 2014: Unionen hjälper regeringen att fylla de utlovade satsningarna på utbildning av arbetskraften med rätt innehåll

  Regeringen utlovar i vårbudgetpropositionen att återkomma med nya satsningar på utbildning av arbetskraften inför budgetpropositionen i höst. Om regeringen räknar in de redan yrkesverksamma...

 • Färre platser i högskolan innebär färre jobb i framtiden

  Samtidigt som rekordmånga vill börja studera minskar antalet platser i högskolan för tredje året i rad. Antalet studenter i högskolan är nu tillbaka på...

 • Unik rapport om värdet av stärkt utbildningssamverkan mellan akademi och näringsliv

  "Utbildningssamverkan är mer värdefullt för omgivande företag och region än forskningssamverkan." Den slutsatsen dras i en ny genomgång av forskningen om högskolans utbildningssamverkan med...