• Framtidens klimat är en facklig fråga

  Idag, den 30 november 2015, inleds den nya rundan av globala klimatförhandlingar i Paris. Mötet har föregåtts av ett förmöte i Bonn där förhandlarna...

 • Finns det någon plan B för den svenska modellen?

  Jag har precis läst boken ”Ledartröja eller tvångströja?” av Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg. Boken handlar om hur den svenska modellen förändrats under...

 • Bredband över hela landet?

  Post- och telestyrelsen, PTS, publicerade i mars studien ” PTS Bredbandskartläggning 2014 – En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige – PTS-ER-2015:11” vilken gått...

 • Ett mer optimistiskt Konjunkturinstitut

  Idag den 25 mars 2015 presenterade Konjunkturinstitutet en ny prognos för svensk ekonomi. Det allmänna intrycket är att det börjar se bättre ut för...

 • Att läsa statistik och att läsa statistik!

  Häromdagen publicerade SCB statistik över industriproduktion och över orderingång till industrin för december 2014. Om det går bra eller inte är en fråga om...

 • Inflationen fortsatt rekordlåg

  Idag kom Statistiska Centralbyrån med siffror över konsumentpriserna för december månad. Därmed kan vi också göra en total utvärdering av prisutvecklingen för hela 2014. För...

 • Konjunkturinstitutet överraskar med en kraftig nedrevidering av tillväxttakten

  Konjunkturrapporter har sedan finanskrisen för fem år sedan kännetecknats av mantrat ”att det blir bättre om ett halvår”. Då vänder konjunkturen uppåt! Konjunkturinstitutets nedrevidering...

 • Växande inkomstspridning ger negativa effekter på tillväxten

  ILO (International Labour Organisation) presenterade nyligen sin globala lönerapport, Global Wage Report, för 2014/15 och den 9 december, presenterade OECD en studie om effekterna...

 • Anpassa de digitala målen till medborgarnas verklighet

  Pendlingen i Sverige mellan hem och arbete ökar i accelererande takt. Orsaken är att det blir allt svårare att få en arbetsplats i närheten...

 • Ägarfrågan åter i fokus

  I Dagens Nyheter idag lyfter Anders Lindberg, grundare till JKL, frågan om långsiktigt ägande och pekar på att de stora försäkringsbolagen och även andra...