• Att genomföra en lyckad omorganisation

  Unionen presenterar idag en rapport om hur arbetsmiljöarbetet påverkar och påverkas av en omorganisation. Rapporten bygger på ett unikt material där ca 2700 arbetsmiljöombud...

 • Nya regler om bättre arbetsmiljö

  Idag, den 31 mars, träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö ikraft. Föreskrifter har samma status som lag och är bindande för...

 • Äntligen ska tjänstemännens arbetsmiljö tas på allvar

  Arbetsmiljöverkets generaldirektör skriver idag på DN Debatt om de nya regler som börjar om organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla den 31 mars i år....

 • Arbetsmiljöarbetet tappar fart – arbetsmiljön blir sämre

  För tionde året i rad mäter Unionen (och Unionens föregångare HTF och Sif) arbetsmiljön på medlemmarnas arbetsplatser i vår Arbetsmiljöbarometer. Årets resultat är en...

 • Må bra på och av arbetet – Unionens nya arbetsmiljöpolitiska plattform

  Idag fattade Unionens kongress beslut om att anta en ny arbetsmiljöpolitisk plattform som ska ligga till grund för Unionens politik på området framöver. Bakom...

 • Många vittnar om ett pressat arbetsliv

  Var tredje tjänsteman upplever att deras arbetstid inte räcker för att utföra sina arbetsuppgifter och ungefär lika många behöver jobba helger eller annan ledighet...

 • Äntligen – en föreskrift för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

  Nu har äntligen Arbetsmiljöverket fattat beslut om en föreskrift som förtydligar arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och sociala – eller som den också kallas...

 • Flexpension – ett bra sätt att få fler att orka arbeta mer

  Vi lever allt längre och behåller hälsan längre upp i åldrarna. Samtidigt ökar trycket på pensionssystemet att försörja fler personer under en allt längre...

 • Kompensera för alla nattskift

  Oregelbundet nattarbete är farligt för hälsan bekräftar nya forskningsrön. Unionen vill att alla arbetstidsformer som har en hälsorisk ska kompenseras, oavsett vad man juridiskt...

 • Unionens Arbetsmiljöbarometer för 2013 visar att arbetsmiljön blir sämre

  Årets Arbetsmiljöbarometer visar att förekomsten av systematiskt arbetsmiljöarbete minskar, att den psykosociala arbetsmiljön bedöms vara sämre än den fysiska samt att många arbetsplatser inte...