• Fler företag behöver öppna dörren för nyanlända

    På grund av de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket är det först under nästa år som de asylsökande som beviljas uppehållstillstånd 2015 skrivs in i...

  • Om flyktingsituationen från UNI Europas kongress

    Under sista dagen på UNI Europas kongress i Rom med temat Förändra Europa tillsammans diskuterades flyktingsituationen i Europa. Unionens 1:e vice ordförande Peter Hellberg...

  • Om snabbspår och vikten av att ta vara på nyanländas kompetenser

    Nyanländas etablering på arbetsmarknaden – en av de viktigaste frågorna på den politiska agendan Frågan om migration och nyanländas etablering på arbetsmarknaden har i...